hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Gear clutch 0881.0153.4
Gear clutch 0881.0153.4

Gear clutch 0881.0153.4

- Tên SP: Vòng bi một chiều

- Mã SP: 0881.0153.4

- Mã DB: 070537

- Ứng dụng: Linh kiện đầu ghim Martini

- Hãng SX: Martini - Đức

Liên hệ

Feed gear clutch 0881.0153.4

- Tên SP: Vòng bi một chiều

- Mã SP: 0881.0153.4

- Mã DB: 070537

- Ứng dụng: Linh kiện đầu ghim Martini

- Hãng SX: Martini - Đức

ĐẦU GHIM MARTINI HK75Q12

FREE WHEEL CHAIN 0881.0330.4

GRIPPER 0881.8358.3C

STITCHER HEAD DB75HD25-1/2

STITCHER HEAD DB45

CLINCHER BLOCK 0881.8331

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.250.0721

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.780.0281

Sensor C2.122.1311

Sensor 61.110.1691

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0180

Sensor 61.110.1591

Sensor 61.110.1571

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0189

Sensor 61.110.2311

Sensor 00.580.4162

Sensor 00.783.0395

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7491

Sensor 91.147.7451

Sensor 71.144.1121

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor C6.110.1111

Sensor C6.110.1121

Sensor C6.110.1122

Sensor C6.110.1112

Sensor C6.126.2021

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor 91.147.7461

Sensor 91.144.1121

Sensor C6.126.2031

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor F6.110.1010

Sensor 91.165.1621

Sensor 93.110.1321

Sensor F2.110.1391

Sensor F2.110.1371

Sensor F2.110.1341

Sensor 61.110.1371

Sensor 61.110.1391

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.783.0388A

Sensor 00.783.0675

sensor 61.110.1331

Sensor 61.110.1381/02

Sensor 61.110.032

Sensor 61.198.1553

Sensor 61.198.1563

sensor 68.110.1322

sensor 91.165.1621

sensor 91.165.1521

sensor 93.110.1321

Sensor 93.110.1331

Sensor C2.122.1311

Sensor C2.196.1676

Sensor F2.161.1421/02

Sensor F2.110.1311

sensor F2.110.1463

Sensor M2.161.1533

sensor M2.198.1563

Sensor M5.122.1311/05

sensor G2.110.1461

Sensor L2.110.1381

Sensor L2.110.1441/03

Sensor L2.110.1563

Sensor L4.110.1235

Sensor H2.110.1612

Sensor 00.783.0181

Sensor MV.030.123

M2.110.1422 Sensor

C3.147.1331 Sensor

C3.147.1341 Sensor

C3.147.1321 Sensor

C3.147.1351 Sensor

C3.147.1381 Sensor

C3.147.1391 Sensor

C3.147.1361 Sensor

C3.147.1311 Sensor

00.580.0028 Safety washer

00.600.0314 Lubricating nipple

87.583.319 Cam follower

82.583.312 Bearing bolt DS

00.550.0306 Axial bearing disc AS 5070

00.550.0198 Axial needle bearing cage AXK 5070

87.583.314 Bearing DS

00.550.0113 Needle bearing NK 40/30ASR1

00.550.0083 Needle bearing NK 40/20ASR1

00.550.0806 Bearing disc LS 4060

00.550.0197 Axial needle bearing cage AXK 4060

00.550.0285 Axial bearing disc AS 4060

82.583.325 Guide

82.583.319 Torsion bar spring

M3.016.230 Forwarding roller shaft

C5.016.101 Base plate

C5.016.102 Clutch shaft

C5.016.134 Spacer ring

C5.016.135 Spacer ring

C5.016.136 Driver

10.066.8099 Plate

42.431.018 Washer

66.016.118 Adjusting disc

66.016.128 Washer

00.500.0053 Tapered pin

00.510.0098 Circlip

00.520.0971 Grooved ball bearing 6205-RS

00.520.1361 Shim ring

00.520.1313 Shim ring

00.520.1314 Shim ring

00.520.1315 Shim ring

00.520.1433 Shim ring

00.520.1465 Shim ring

00.520.1331 Allen screw

00.520.1887 Allen screw

00.530.0079 Notched nail

00.540.0040 Key

00.540.1128 Allen screw

00.550.0042 Needle bearing NK30/20ASR1

00.550.0203 Gasket

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng