hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cylinder valve unit 61.184.1133
Cylinder valve unit 61.184.1133
Cylinder valve unit 61.184.1133
Cylinder valve unit 61.184.1133
Cylinder valve unit 61.184.1133
Cylinder valve unit 61.184.1133
Cylinder valve unit 61.184.1133
Cylinder valve unit 61.184.1133

Cylinder valve unit 61.184.1133

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 61.184.1133/01

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng: TKS MS.034.000 -017/01  = 1Y10

- Hãng SX: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Cylinder valve unit

61.184.1133

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 61.184.1133/01

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng: TKS MS.034.000 -017/01  = 1Y10

- Hãng SX: Heidelberg - Germany

 

00.471.0141 air hose

00.580.4309 coupling

00.580.3991 Hose throttle

M4.334.009 Pneumatic cylinder

00.471.0141 Compressed-air hose

92.184.1012 Gasket

00.471.0141 Compressed-air hose

M4.335.002 Cylinder/valve unit

61.184.1133 Cylinder/valve unit

SM 74    M2.109.1321/    Brake elektromagnetis. 15Nm
SM 74    M2.110.1311/    Sensor INDUC SWIT PROX
SM 74    M2.110.1421/01    Sensor MAGN REED PROX MAG
SM 74    M2.110.2571/01    Sensor OPT ENCD REL
SM 74    M2.115.2411/01    Fan AL 119x38
SM 74    M2.115.2411/02    Fan AL 119x38
SM 74    M2.115.2431/    Axial fan 80 x 25
SM 74    M2.115.2501/01    Cross-flow fan Q2G-030-ID03-05
SM 74    M2.117.1311/    Fluorescent tube 5 Watt
SM 74    M2.118.1308/12    Ion blower device kpl.Eltex
SM 74    M2.122.1311/05    Sensor CAPAC SWIT PROX
SM 74    M2.126.1511/02    Sensor CAPAC SWIT PROX
SM 74    M2.144.1082/    Clamp Wago 280-633
SM 74    M2.144.2111/12    Module KLM4 4KW
SM 74    M2.144.2231/04    Flat module NTM
SM 74    M2.144.5041/02    Power module LTM 100W
SM 74    M2.144.5051/02    Flat module LTM300
SM 74    M2.144.5081/01    Module NVM
SM 74    M2.144.5191/05    EPROM module 
SM 74    M2.144.8911/    Separate 
SM 74    M2.145.1041/    Module KVM
SM 74    M2.145.1171/    Connecting line 
SM 74    M2.147.1932/    Sensor EMECH SWIT MEOP
SM 74    M2.148.1041/01    Drive diaphragm 17/011
SM 74    M2.148.2011/02    Ball valve mit 
SM 74    M2.148.2021/    Filter cpl Fx 018/0001
SM 74    M2.148.2031/    Filter cartridge 32/066
SM 74    M2.161.1533/01    Sensor INDUC MEAS PROX
SM 74    M2.164.1481/    Magnet 230V
SM 74    M2.164.1641/    Heating 15 Watt
SM 74    M2.173.1501/    Feed tape gluing device Habasit 220 V
SM 74    M2.179.1911/01    Blower ELMO-G 2BH1384
SM 74    M2.179.1912/01    Fan EBM-RZE 220 - AA40-05
SM 74    M2.179.1921/01    Cross-flow fan Alcolorleiste
SM 74    M2.184.1041/    Air supply Fa. Ortlinghaus
SM 74    M2.184.1051/01    Direct. control valv 0 820 022 016 Bosch
SM 74    M2.184.1071/04    Cylinder/valve unit
SM 74        Cylinder/valve unit(61.184.1181/02)
SM 74    M2.184.1071/05    Cylinder/valve unit D8 H20
SM 74    M2.184.1091/04    Cylinder/valve unit D8,H20
SM 74    M2.184.1091/05    Cylinder/valve unit D8,H20
SM 74    M2.184.1111/05    4/2-way valve Best.Nr:160 240
SM 74    M2.184.1121/05    4/2-way valve
SM 74    M2.184.1131/05    4/2-way valve Best.Nr:160 242
SM 74    M2.184.1141/02    Distributor Best.Nr:160 223
SM 74    M2.184.1141/03    Distributor QS-4
SM 74    M2.184.1161/02    Blind plate
SM 74    M2.184.1171/02    Directional control valve
SM 74    M2.184.1201/03    Distributor QS-4-6
SM 74    M2.184.1211/01    Housing Midi-Anschluss
SM 74    M2.184.1231/05    4/2-way valve Best.Nr:192856
SM 74    M2.186.5121/    Ink fount. roller motor SM74 (CYCLO-EBM)
SM 74    M2.187.1792/    Electronic system TRE31 V2 inkl.SW
SM 74    M2.187.1796/    Electronic system TRE 31
SM 74    M2.198.1283/02    Geared motor Alcolor+Lackwerk
SM 74    M2.198.1563/06    Sensor CAPAC SWIT PROX
SM 74        Sensor CAPAC-SWIT-PROX
SM 74    M2.215.105N/06    TransferJacketPlus
SM 74    M2.215.105N/07    TransferJacketPlus
SM 74    M2.335.004 /05    Support bar cpl Midiventilblock
SM 74    M2.335.260 /    Directional control valve 2/2 WV
SM 74    M2.412.021 /    Pin
SM 74    M2.412.504 /02    Adjusting screw
SM 74    M2.436.019F/02    Fitting strip
SM 74    M2.436.020F/02    Fitting strip
SM 74    M2.505.008 /    Gripper pad
SM 74    M2.505.008 /01    Gripper pad
SM 74    M2.581.173N/04    Cylinder jacket
SM 74    M2.581.173N/05    Cylinder jacket
SM 74    M2.581.208 /03    Gripper pad
SM 74    M2.581.518 /    Compression spring
SM 74    M2.581.727 /06    Gripper
SM 74    M2.582.238 /01    Operating rod
SM 74    M2.582.277 /    Washer
SM 74    M2.582.288 /01    Trip bolt
SM 74    M2.583.309 /01    Gear segment
SM 74    M2.583.333 /    Gear DS
SM 74    M2.583.334 /    Gear OS
SM 74    M2.583.398 /    Gripper below
SM 74    M2.583.637 /01    Gripper PU
SM 74    M3.006.651 /02    Pin DS
SM 74    M3.006.652 /03    Pin OS
SM 74    M3.006.653 /    Pin
SM 74    M3.006.656 /01    Key
SM 74    M3.006.658 /    Allen screw
SM 74    M3.006.658 /01    Allen screw
SM 74    M3.006.659 /05    Adjusting cam
SM 74    M4.272.025F/02    Hose cpl
SM 74    M4.334.004 /    Short-stroke cylinder 
SM 74    M4.334.009 /01    Pneumatic cylinder D25 H25
SM 74    M4.334.009 /02    Pneumatic cylinder D25 H25
SM 74    M4.334.011 /02    Pneumatic cylinder D25 H25
SM 74    M5.407.813 /    Bar
SM 74    MV.015.903 /01    Journal box OS
SM 74    MV.027.665 /01    Support cpl
SM 74    MV.027.724 /01    Bearing sleeve DS
SM 74    MV.027.841 /    Eccentric shaft cpl
SM 74    MV.056.725 /    Journal box OS
SM 74    MV.056.997 /01    Lifting sucker
SM 74    MV.056.998 /01    Lifting sucker
SM 74    MV.056.999 /01    Lifting sucker
SM 74    MV.058.618 /01    Torsion spring
SM 74    MV.059.578 /    Journal DS
SM 74    MV.060.532 /    Gripper bar
SM 74    MV.060.532 /01    Gripper bar
SM 74    MV.102.563 /    Sensor
S-Offset    41.028.409 /03    Twin sucker
S-Offset    41.028.710F/03    Rear edge blower
S-Offset    41.030.022 /01    Overrunning clutch
S-Offset    41.030.425 /02    Dampening distributor cylinder
S-Offset    41.072.075 /01    Feed table plate
S-Offset    41.072.162 /01    Guide plate
S-Offset    41.072.164 /    Allen screw
S-Offset    41.102.2011/    Connecting rod SKD 1,9 kpl.
S-Offset    41.102.3011/    Cylinder cpl D 50
S-Offset    41.169.1321/01    Printing speed dis 
S-Offset    51.013.102 /    Eccentric bolt
S-Offset    51.013.102 /01    Eccentric bolt
S-Offset    51.013.103F/02    Bearing
S-Offset    51.013.105 /    Threaded bolt
S-Offset    51.013.107 /01    Adjusting cam
S-Offset    51.013.109 /01    Cam
S-Offset    51.013.110 /    Support
S-Offset    51.013.111 /    Supporting disk
S-Offset    51.020.110 /01    Spring
S-Offset    51.020.120 /01    Spring
S-Offset    51.030.225F/    Container
S-Offset    51.030.228 /    Bearing
S-Offset    66.007.011 /    Threaded bolt
S-Offset    66.008.010 /    Pin
S-Offset    66.008.035 /    Washer
S-Offset    66.009.020 /02    Washer
S-Offset    66.009.021 /    Collar
S-Offset    66.009.025 /02    Pin
S-Offset    66.009.025N/    Pin
S-Offset    66.009.091 /    Grooved ball bearing 
S-Offset    66.009.092 /    Grooved ball bearing 
S-Offset    66.010.025 /01    Flange
S-Offset    66.010.051 /01    Screw
S-Offset    66.010.062 /    Compression spring
S-Offset    66.010.087 /    Bearing
S-Offset    66.010.093 /    Support
S-Offset    66.010.103 /    Washer
S-Offset    66.010.104 /    Washer
S-Offset    66.010.109 /    Washer
S-Offset    66.010.114 /    Gear
S-Offset    66.010.123F/    Star knob
S-Offset    66.010.133 /    Bearing bolt
S-Offset    66.010.162 /    Compression spring
S-Offset    66.010.165 /    Latch
S-Offset    66.010.166 /    Locking screw
S-Offset    66.010.187 /    Bearing
S-Offset    66.010.317 /    Spacer sleeve
S-Offset    66.010.344 /    Washer
S-Offset    66.010.345F/    Adjusting worm gear
S-Offset    66.010.346 /    Collar
S-Offset    66.010.358 /    Adjusting worm gear
S-Offset    66.011.034 /04    GASKET
S-Offset    66.011.065 /    Compression spring
S-Offset    66.012.020 /    Washer
S-Offset    66.012.054 /    Scaled sleeve
S-Offset    66.012.054 /02    Scaled sleeve
S-Offset    66.012.055 /    Scale reading sleeve
S-Offset    66.012.072 /01    Washer
S-Offset    66.012.075 /01    Fastening plate
S-Offset    66.012.076 /    Threaded spindle
S-Offset    66.012.083 /    Pin
S-Offset    66.012.088 /    Pin
S-Offset    66.012.110F/    Support
S-Offset    66.012.120 /    Sheet counter
S-Offset    66.012.129 /    Thrust piece
S-Offset    66.012.134 /    Pin
S-Offset    66.012.135 /    Shock absorber
S-Offset    66.012.150 /    Washer DIN1541 0,5
S-Offset    66.012.151 /    Washer DIN1541 0,75
S-Offset    66.012.152 /    Washer DIN1541 1,0
S-Offset    66.012.167 /01    Fastening angle
S-Offset    66.012.171 /01    Tension spring
S-Offset    66.013.051 /    Sheet stop spring
S-Offset    66.013.052 /    Washer
S-Offset    66.013.077 /    Shim plate 0,1 DIN1791
S-Offset    66.013.079 /    Shim plate 0,15
S-Offset    66.013.080 /    Shim plate 0,40
S-Offset    66.014.020 /02    Chain guide
S-Offset    66.014.021 /02     Chain guide
S-Offset    66.014.022 /01    Flange
S-Offset    66.014.025 /01    Chain pulley
S-Offset    66.014.025 /04    Chain pulley
S-Offset    66.014.028 /02    Sprocket wheel
S-Offset    66.014.028 /05    Sprocket wheel
S-Offset    66.014.039 /02    Gripper cam
S-Offset    66.014.040 /02    Gripper cam
S-Offset    66.014.041 /    Collar
S-Offset    66.014.063F/    Angle
S-Offset    66.014.067F/    Stop plate
S-Offset    66.014.068F/    Sheet catcher
S-Offset    66.014.070 /    Guide strap
S-Offset    66.015.015F/    Set of roller chains
S-Offset    66.015.023 /01    Sprocket wheel
S-Offset    66.015.028 /    Sheet jogger
S-Offset    66.015.049 /    Hook
S-Offset    66.015.105 /    Flange
S-Offset    66.016.113 /    Sprocket wheel
S-Offset    66.016.128 /    Washer
S-Offset    66.016.218 /    Sprocket wheel
S-Offset    66.016.220 /    Bearing bolt
S-Offset    66.016.230 /01    Pin
S-Offset    66.016.239 /    Strap
S-Offset    66.016.245 /    Spring bolt
S-Offset    66.016.407 /    Handle rod supporting bolt
S-Offset    66.016.409 /    Star knob E63-M12
S-Offset    66.016.422 /02    Flange
S-Offset    66.017.108 /    Sprocket wheel
S-Offset    66.017.153 /01    Chain deviator
S-Offset    66.017.315 /    Guide plate
S-Offset    66.017.320 /    Switching tongue
S-Offset    66.017.321 /    Pin
S-Offset    66.020.019 /    Guide pin
S-Offset    66.020.020F/    Tommy bar screw
S-Offset    66.020.080 /    Feed board tape
S-Offset    66.020.106 /01    Support
S-Offset    66.020.110 /    Spring
S-Offset    66.020.120 /01    Spring
S-Offset    66.020.121 /    Pin
S-Offset    66.020.122 /    Circular brush
S-Offset    66.020.141 /    Torsion spring 
S-Offset    66.024.001 /    Screwdriver 
S-Offset    66.024.010 /    Extractor 
S-Offset    66.024.012 /    Wedge 200x34x60-rot
S-Offset    66.024.013 /01    Mounting device
S-Offset    66.024.018 /01    Socket wrench

S-Offset    66.024.019 /    Socket wrench SW 10
S-Offset    66.024.023 /    Pliers XE 990-51667
S-Offset    66.028.005 /    Clamping piece
S-Offset    66.028.005F/02    Lifting sucker cpl
S-Offset    66.028.006 /    Lifting sucker guide
S-Offset    66.028.007 /    Support
S-Offset    66.028.008 /    Guide spring
S-Offset    66.028.009 /01    Lifting sucker nozzle
S-Offset    66.028.010 /    Compression spring
S-Offset    66.028.014 /    Plug
S-Offset    66.028.016 /06    Eccentric bolt
S-Offset    66.028.017 /01    Pin
S-Offset    66.028.019 /    Guide
S-Offset    66.028.019 /03    Guide
S-Offset    66.028.021 /    Tension spring
S-Offset    66.028.021 /01    Tension spring
S-Offset    66.028.023 /01    Shaft
S-Offset    66.028.027 /04    Roller lever
S-Offset    66.028.028 /    Retaining spring
S-Offset    66.028.029 /02    Lever
S-Offset    66.028.030 /01    Lever
S-Offset    66.028.035 /    Pin
S-Offset    66.028.037 /02    Guide piece DS
S-Offset    66.028.038 /    Guide pin
S-Offset    66.028.041 /    Spacer ring
S-Offset    66.028.042 /    Bearing bolt
S-Offset    66.028.043 /    Pin
S-Offset    66.028.044 /    Compression spring
S-Offset    66.028.050S/    Guide pin cpl
S-Offset    66.028.053 /    Compression spring
S-Offset    66.028.055 /    Retaining spring
S-Offset    66.028.066 /02    Pin
S-Offset    66.028.067 /    Spacer ring
S-Offset    66.028.069 /01    Governor foot lever
S-Offset    66.028.069 /02    Governor foot lever
S-Offset    66.028.070 /    Pin
S-Offset    66.028.070 /02    Pin
S-Offset    66.028.073 /    Bush
S-Offset    66.028.073 /01    Bush
S-Offset    66.028.074 /    Allen screw
S-Offset    66.028.081 /    Roller shaft
S-Offset    66.028.082 /01    Connecting rod
S-Offset    66.028.082 /02    Connecting rod
S-Offset    66.028.083 /02    Bearing bolt
S-Offset    66.028.085 /02    Tension spring
S-Offset    66.028.090F/    Shaft
S-Offset    66.028.091 /01    Flange
S-Offset    66.028.103 /    Compression spring
S-Offset    66.028.105F/    BRUSH HOLDER
S-Offset    66.028.109F/    Brush cpl
S-Offset    66.028.110F/01    Sheet separator finger for cardboard
S-Offset    66.028.115 /01    Sheet steadier
S-Offset    66.028.124F/01    Tension piece
S-Offset    66.028.126 /01    Pin
S-Offset    66.028.127 /    Spacer ring
S-Offset    66.028.128 /    Bush
S-Offset    66.028.133 /    Washer   8,4x 17  x0,1
S-Offset    66.028.134 /    Washer
S-Offset    66.028.135 /    Bush
S-Offset    66.028.139 /    Connection fitting
S-Offset    66.028.142 /    Pin
S-Offset    66.028.145 /    Bush
S-Offset    66.028.304 /    Support
S-Offset    66.028.305 /    Pin
S-Offset    66.028.309 /    Snap spring
S-Offset    66.028.309 /02    Snap spring
S-Offset    66.028.311 /01    Spacer ring
S-Offset    66.028.318 /    Grub screw
S-Offset    66.028.319 /    Cover disc
S-Offset    66.028.401 /    Suction disc 
S-Offset        Suction disc 
S-Offset        Suction disc
S-Offset    66.028.402 /    Suction disc 
S-Offset    66.028.403 /    Suction disc 
S-Offset    66.028.404 /    Suction disc 
S-Offset    66.028.405 /    Tissue paper sucker
S-Offset    66.028.406 /    ker disc 
S-Offset    66.028.409 /    Lifting sucker nozzle
S-Offset    66.028.411F/    Sheet separation blower
S-Offset    66.028.809 /01    Lifting sucker nozzle
S-Offset    66.028.810F/01    Separator finger
S-Offset    66.028.815F/01    Separator finger cpl
66.030.001 /    Bearing flange
66.030.006 /    Dampening roller bearing
66.030.009 /    Distance washer
66.030.012F/    Stop
66.030.016 /    Spring support piece
66.030.019 /01    Adjusting screw
66.030.020 /    Spring support piece
66.030.022 /    Distance washer
66.030.023 /    Bush

66.030.028 /03    Journal OS
66.030.028 /04    Journal OS
66.030.030 /    Compression spring
66.030.031 /    Distance washer
66.030.033 /    Adjusting screw
66.030.040 /    Distance washer  
66.030.058 /    Compression spring
66.030.066 /    Ball valve 
66.030.081 /    Brake
66.030.089 /01    Flat gasket
66.030.092F/01    Dampening water container
 66.030.093F/    Cover
 66.031.001 /    Tachometer
66.033.020 /    Guide piece
66.071.006 /02    Gasket 
66.072.004 /    Guide
66.072.004 /01    Guide
66.072.006 /02    Guide plate
66.072.014 /05    Flange
66.072.021 /    Cam
66.072.023 /05    Cam
66.072.024 /05    Cam

66.072.028 /06    Intermediate support
66.072.046 /    Retaining spring
66.072.071 /06    Spacer ring
66.072.080F/07    Sheet smoother DS
66.072.082F/07    Sheet smoother OS
66.072.084F/05    Separator spring cpl
66.072.089F/06    Sheet smoother cpl
66.072.095 /    Leaf spring
66.072.096 /    Leaf spring
66.072.101 /01    Cover guide
66.072.102 /    Lay guide
66.072.103 /    Hexagon-head screw
66.072.108 /01    Tension spring
66.072.109 /    Spring holder
66.072.111 /    Spring block
66.072.114 /02    Tension spring
66.072.122 /    Rod head
66.072.124 /    Pull rail
66.072.125 /01    Pull rail
66.072.127 /    Compression spring
66.072.145F/    Plate
66.072.180 /    Shim

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng