hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1563/06
Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1563/06
Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1563/06
Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1563/06
Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1563/06
Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1563/06
Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1563/06
Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1563/06

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1563/06

- Tên SP: Sensor CAPAC SWIT PROX 

- Mã HDM-Nr: 61.198.1563/06

- Mã cũ: M2.198.1563/06

- Ứng dụng: Heidelberg CD102/ SM102

- VỊ trí sử dụng: XB232

- Xuất xứ: Baumer - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: HDM 61.198.1563/06

Sensor CAPAC-SWIT-PROX PNP/NO  M2.198.1563

Cảm biến 61.198.1563/06, cảm biến máng nước 61.198.1563/06

61.198.1563/06, 61.198.1563, M2.198.1563/06

sensor  61.198.1563/06

Cảm biến máy in  61.198.1563/06

Pressroom    00.472.0006/    Protective film  70x1070    -12
Pressroom    00.472.0007/    Protective film  70x 777,5 -12 - SM 74
Pressroom    00.472.0034/    Protective film  70x 551    -12
Pressroom    00.580.1216/01    Liquid gear grease Retinax CSZ
Pressroom    00.580.5591/    Lubricating oil LA 8P, 2,5l-Gebinde
Pressroom    00.580.6354/    Disinfectant Aquaclean AC20
Pressroom    41.010.180 /01    Rubber washup blade
Pressroom    41.016.270F/    Rubber roller
Pressroom    58.010.180 /02    Rubber washup blade  SORK-Z+MO(57x710)
Pressroom    66.891.020F/02    Roldana de borracha
Pressroom    69.010.180 /02    Rubber washup blade   GTO52
Pressroom    71.102.1924/    Grease Atlascop 28926100200
Pressroom    73.024.201F/08    Set of foils  SM72/SM74  1BOX=100SHEET
Pressroom    82.008.119F/    Protective film
Pressroom    96.010.180 /    Rubber washup blade
Pressroom    F2.008.149N/    Set of foils SM102/XL105
Pressroom    F2.010.405 /04    Rubber washup blade
Pressroom    G2.008.149N/    Set of foils
Pressroom    G4.203.038F/    Doctor blade 10er Pack
Pressroom    G4.308.134F/    Doctor blade kpl.
Pressroom    G4.308.150F/    Doctor blade
Pressroom    G4.308.150F/01    Doctor blade kpl.
Pressroom    G4.308.154F/02    Gasket 40er Pack
Pressroom    G4.308.158F/01    Gasket 200er Pack
Pressroom    L2.008.119F/02    Set of foils Schutzfolie 12x
Pressroom    L2.008.149N/    Set of foils
Pressroom        Set of foils SM72/74
Pressroom    M2.010.403 /05    Rubber washup blade
Pressroom    M2.215.820 /01    Set of Super Blue nets 810 x 558
Pressroom    MV.003.856 /02    Rubber roller
Pressroom    MV.014.380 /    Rubber roller
Pressroom    SU07.CGL0160137/00    Screeny USS340
Pressroom    SU07.CGL0161558/00    Screeny MFS380
Pressroom    SU07.CGL0189129/00    Screeny KMS 380
Pressroom    SU07.COLSPROMOV01    ONLINE SHOP VOUCHER Rp 1,000,000
PM 52    MV.055.458 /01    Grease pump
PM 52    MV.101.755 /02    Drive shaft
PM 52    R2.030.207 /    Shaft
PM 52    R2.072.101 /01    Bearing plate
PM 52    R2.105.1000/03    Dampening ductor drive Alcolor SM/PM52
PM 52    R2.112.1311/    Servo-drive T-Anker(60 CT)
PM 52    R2.126.1501/02    Unit
PM 52    R2.144.1121/    Geared motor T-Anker(60CT)
PM 52    R2.179.1911/02    Blower G1G126-AA88-64
PM 52    R2.335.002 /03    Metering unit
PM 52    R4.196.1956/01    Computer Steuerrechner
PM 74    H2.007.106 /03    Adjusting cam
PM 74    H2.007.129 /03    Operation tool
PM 74    H2.007.145 /01    Adjusting screw
PM 74    H2.014.415 /02    Hook
PM 74    H2.110.1611/01    Sensor INDUC SWIT PROX
PM 74    H2.110.1612/03    Sensor CAPAC SWIT PROX
PM 74    H2.110.1613/04    Sensor CAPAC SWIT PROX
PM 74    H2.110.1614/03    Sensor CAPAC SWIT PROX
PM 74    H2.146.9146/    Motor starter combina PKZM-SE0011 2,5-4A
PM 74    H2.164.1515/    Filter cartridge
PM 74    H2.335.001 /    Cylinder/valve unit D20 H25
PM 74    H2.335.001 /01    Cylinder/valve unit D20 H25
PM 74    H2.804.022 /03    Rope
PM 74    H4.145.9121/01    Cable harness BS intern
Pressroom Lubrication    00.580.4702/01    Liquid gear grease Saphira HP2 (GLP500)
Pressroom Lubrication    00.580.5591/    Lubricating oil LA 8P, 2,5l-Gebinde
Pressroom Lubrication    00.580.5748/01    Grease Gleitmo 585K, 400g
Pressroom Lubrication    SU07.P005805591    Chain Lubrication, Viscogen 5 ltr
Pressroom Lubrication        ChainLubrication, Viscogen 5 ltr
Primescan / Tango    PP.01992023    Packing ring
Primesetter    PP.00552496    TOOTH BELT 6T5/200
Primesetter    PP.04081293    TOOTHED BELT GEAR TLG5 Z12 DI6 G7
Primesetter    PP.04451775    TOOTHED BELT T 2.5 LH 182.5
Primesetter    PP.05345308    PCB MP2C2
Primesetter    PP.05376556    Module MASC
Primesetter    PP.05378397    POWER SUPPLY
Primesetter    PP.05384680    ROTARY ENCODER
Primesetter    PP.05393701    GEAR WHEEL BIG
Primesetter    PP.05395534    GEAR WHEEL M1.5 Z14 BR8.7 DI4
Primesetter    PP.05489288    OPTIC HEAD WITH PACKAGING
Primesetter    PP.05853877    PCB MCC-V3
Primesetter    PP.05971322    FILTERING MAT SET (4 FILTER)
Prosetter    PR.000.0010/    Service set Nr.650841
Prosetter    PR.515.2569/    Light barrier LG248NL-1
Prosetter    PR.526.7846/    Light barrier cpl GP2A22
Prosetter    PR.536.3462/    Peltier element   kpl.
Prosetter    PR.536.3489/    Temperature sensor
Prosetter    PR.537.3050/    Vacuum pump
Prosetter    PR.538.9364/    Stepper motor cpl.
Prosetter    PR.542.9501/    Light-emitting dio 24V mit Vorwiderstand
Prosetter    PR.550.3345/    Air filter
Prosetter    PR.551.6668/01    Solenoid valve cpl
Prosetter    PR.570.6718/03    Rotary mirror 900Hz  verpackt
Prosetter    PR.574.0207/    Power supply unit cpl NT33
Prosetter    PR.574.9468/    Toothed belt
Prosetter    PR.583.6468/    Compressor
Prosetter    PR.586.2590/    Rotary mirror
Prosetter    PR.587.3142/    Tension spring Z-081MX
Prosetter    PR.589.3275/    Compression spring D-117H-70
Prosetter    PR.599.8190/01    Optical head
Prosetter    PR.599.8190/02    Optical head 60mW verpackt
QM 46    A1.007.178 /06    Gripper
QM 46    A1.009.002 /    Tapered ring
QM 46    A1.011.018 /01    Compression spring
QM 46    A1.030.023 /02    Bevel gear
QM 46    A1.030.304S/06    Dampening solution pan
QM 46    A1.090.9016/04    Plate punch QM46
QM 46    A1.144.1024/    Sensor EMECH SWIT PROX
QM 46    A1.144.9127/    Emergency stop switch Pilzelement
QM 46    A1.144.9128/    Emergency stop switch Schaltelement
QM 46    A1.144.9129/    Emergency stop switch Pilzelement
QM 46    A1.144.9130/    Emergency stop switch Schaltelement
QM 46    A1.144.9134/    Emergency stop swit RAFI Taster+Schalter
QM 46    A1.184.0010/02    Cylinder/valve unit D20 H40
QM 46    A1.184.0020/    Cylinder/valve unit D=20;H=40
QM 46    A1.436.001S/    Fitting strip
QM 46    A1.436.004S/    Fitting strip
QM 46    MV.027.163 /    Set of gaskets
QM 46 DI    A4.014.022 /    Gripper pad
QM 46 DI    A4.024.020 /    Spatula
QM 46 DI    A4.164.1710/    Magnet cpl
QM 46 DI    A4.179.1501/05    Blower Ame117641-04 240V400W
QM 46 DI    A4.196.1571/    Safety valve
QM 46 DI    A4.272.010F/02    Hose cpl
QM 46 DI    A4.334.003 /    Cylinder/valve unit SA-Nr.:26573
QM 46 DI    A4.335.001 /01    Solenoid valve Sitzventil direkt
RK-Offset    08.008.015 /    Brake
RK-Offset    08.008.061 /    Worm support
RK-Offset    08.008.061F/01    Worm support
RK-Offset    08.010.026 /    Collar
RK-Offset    08.010.139 /    Bearing bolt
RK-Offset    08.010.350 /    Compression spring
RK-Offset    08.010.356 /    Tension spring
RK-Offset    08.010.357 /    Tension spring
RK-Offset    08.011.027F/    Gripper
RK-Offset    08.024.004 /    Gauge 0.1
RK-Offset    08.024.020 /    Pin wrench
RK-Offset    08.024.020 /01    Pin wrench
RK-Offset    08.024.040F/    Spray bottle cpl
RK-Offset        Spritzflasche kpl
RK-Offset    09.006.024F/    Flanged bushing
RK-Offset    09.006.027 /    Hexagon nut
RK-Offset    09.006.035F/04    Clamping bar
RK-Offset    09.010.064 /    Screw
RK-Offset    09.010.083 /    Washer
RK-Offset    09.014.036 /    Gripper pad
RK-Offset    09.024.015 /    Eimer viereckig
RK-Offset        Square water bucket
RK-Offset        Square water bucket viereckig
RK-Offset    09.030.124 /01    Brake
RK-Offset    09.030.129 /    Pin DIN1013
RK-Offset    09.455.013F/    Hexagon-head screw
RK-Offset    09.455.215 /01    Ring scale
RK-Offset    09.457.009 /01    Clamping eccentric
RK-Offset    09.457.010 /01    Clamping eccentric
RK-Offset    09.457.012 /01    Leaf spring
RK-Offset    09.457.015F/01    Pin wrench
RK-Offset    09.457.016 /    Engineers wrench, single head
RK-Offset    09.465.001F/    Packing gauge metrisch
RK-Offset    09.465.001F/01    Packing gauge metrisch
RK-Offset    09.465.101F/01    Packing gauge Zoll
RK-Offset    19.014.243 /    Connecting link
RK-Offset    19.021.155 /    Retaining spring
RK-Offset    38.011.033 /02    Gripper bolt M8x15
RK-Offset    38.011.073F/02    Cylinder jacket
RK-Offset    48.011.073F/    Cylinder jacket
RK-Offset    48.013.029 /    Guide piece
RK-Offset    48.014.015F/    Roller chain
RK-Offset    48.016.007F/    Sucker
RK-Offset    49.006.544F/    Roller
RK-Offset    49.011.011 /    Compression spring
RK-Offset    49.011.022 /    Guiding sleeve Polyamid Rd30
RK-Offset    49.011.024 /    Compression spring
RK-Offset    49.011.026 /    Pin
RK-Offset    49.011.027 /02    Gripper
RK-Offset    49.011.027N/    Gripper
RK-Offset    49.011.827F/01    Gripper PU
RK-Offset    99.012.374 /    Compression spring
RK-Offset    MV.018.423 /    Control lever
RK-Offset    MV.018.429 /    Pawl
RK-Offset    MV.018.541 /    Roller lever
RK-Offset    MV.018.600 /    Claw
Loader    PQ.080.3300/    Stepper motor
Die cutter    00.520.0414/    Hexagon nut M 8
Die cutter    00.520.0954/    Grooved ball bearing 6203-2RS
Die cutter    00.520.1046/    Allen screw M6x16-Q1
Die cutter    FJ.0430001/01    Swivel head M12
Die cutter    FJ.0430002/01    Swivel head M12 L
Die cutter    ZD.200-212-03-00    Grub screw M4x16
Die cutter    ZD.214-209-01-00    Compression spring 0,70X6,80X35,80
Folder    ZN.400190211    Printed circ. board I/O Karte Incl.Usmcc
Folder    ZN.650661336    Folding hook
Die cutter    MP.5800501/00    Handle
Die cutter    MP.5800511/00    Knurled nut
Die cutter    MP.5800551/00    Guide rail
Die cutter    MP.5800651/00    Support
Die cutter    MP.5801031/00    Hickey remover
Die cutter    MP.5801041/00    Separator finger
Die cutter    MP.5801171/00    Rubber sucker disc D=40mm, s=1,5mm
Die cutter    MP.5801221/00    Rubber sucker disc D=30mm, s=0,8mm
Die cutter    MP.5801551/00    Plate
Die cutter    MP.5801560/00    Gripper spring cpl.
Die cutter    MP.5801581/00    Gripper tongue w/ knurled surface
Die cutter    MP.5801591/00    Plate
Die cutter    MP.5801691/00    Chain links
Die cutter    MP.5801891/00    Plate Abdeckblech VM105
Die cutter    MP.5802891/00    Hickey remover
Die cutter    MP.5803191/00    Cylindrical brush - H
Die cutter    MP.5803241/00    Spring
Die cutter    MP.5803261/00    Leaf spring
Die cutter    MP.5803271/00    Rotary union
Die cutter    MP.5803311/02    Die-cutting plate (3.3.2) 1mm class.mh
Die cutter    MP.5804201/00    Tape b=15mm
Die cutter    MP.5804921/00    Compressed-air unit cpl.
Die cutter    MP.5805031/00    Cylindrical brush
Die cutter    MP.5805571/01    Die-cutting plate (3.3.1) 1mm class. s
Die cutter    MP.5806950/00    Protective device
Die cutter    MP.5808331/00    Cam
Die cutter    MP.5808361/00    Cam
Die cutter    MP.5808881/00    Valve cpl.
Die cutter    MP.5810241/00    Spacer ring
Die cutter    MP.5813641/00    Clamping lever M8x35
Die cutter    MP.5815691/00    Rubber sucker disc D=30mm, s=0,7mm
Die cutter    MP.5815701/00    Rubber sucker disc D=40mm, s=1,4mm
Die cutter    MP.5816161/00    Spacer sleeve
Die cutter    MP.5816291/00    Bar Anlegerfenster BS
Die cutter    MP.5816311/00    Window Anleger VM105 1st
Die cutter    MP.5830811/00    Friction-bearing bush D=18mm, L=20mm
Die cutter    MP.5830941/00    Shaft
Die cutter    MP.5831211/00    Motor
Die cutter    MP.58A0125/00    Evaluating electronics
Die cutter    MP.58A0705/00    Control board
Die cutter    MP.58B0115/00    PROXIMITY SWITCH
Die cutter    MP.58B0145/00    Proximity switch kpl E1,9502
Die cutter    MP.58B0175/00    LIGHT BARRIER
Die cutter    MP.58B0185/00    LIGHT BARRIER
Die cutter    MP.58B0255/00    LIGHT BARRIER
Die cutter    MP.58M0105/00    Motor
Die cutter    MP.58S0445/00    Safety switch
Die cutter    MP.58W0005/00    Connecting line
Die cutter    MP.58W0015/00    Connecting line
Die cutter    MP.58W0025/00    Connecting line
Folder    MP.1300211/00    Feeder belt
Folder    MP.1300221/00    Feeder belt perf. 48Löcher, D=9mm
Folder    MP.1301951/00    Clamping lever M8x30
Saddle stitcher    FP.0901711/00    Former kpl.
Saddle stitcher    FP.0901729/00    Shearing knife Hartmetall
Saddle stitcher    FP.0901771/00    Grub screw
Saddle stitcher    FP.0901784/00    Countersunk screw
Saddle stitcher    FP.0901845/00    Spring Spangenfeder
Saddle stitcher    FP.0901852/00    Pin Gleitstift
Saddle stitcher    FP.0901854/00    Slide Hauptschieber
Saddle stitcher    FP.0901856/00    Control segment
Saddle stitcher    FP.0901859/00    Pin Bremsbolzen
Saddle stitcher    FP.0901903/00    Adjusting spindle .
Saddle stitcher    FP.0901904/00    Nut Griffmutter
Saddle stitcher    FP.0901910/00    Clamping eccentric
Saddle stitcher    FP.0901914/00    Spring bolt
Saddle stitcher    FP.0901918/00    Threaded bolt
Saddle stitcher    FP.0901941/00    Driver NR.24-28
Saddle stitcher    FP.0901942/00    Slide Mittelschieber
Saddle stitcher    FP.0901970/00    Clincher
Saddle stitcher    FP.6109627/00    Frequency convert. Movitrac 0,75 kW o. P
Saddle stitcher    FP.6113888/00    Control unit PowerPanelPP15/Eng/Ka
Perfect Binder    FM.3401010/01    Cylinder cpl Cilindro morsa 600
Perfect Binder    FM.3501010/01    Cylinder cpl Cilindro ribalta pres
Perfect Binder    FM.3601330/00    Shock absorber Stoßdämpfer kpl
Perfect Binder    FM.3700525/00    Retrofit kit Encoder
Perfect Binder    FM.3801010/01    Valve cpl Ass. valvola CPE14 5*
Perfect Binder    FM.3970060/00    Inverter INV1 GS EB600 clamp
Perfect Binder    FM.3970160/00    Inverter INV1 EB600 clamp
Perfect Binder    FX.1012651/00    End cover 38,1x50,0
Perfect Binder    ZD.220090201    Linear drive DGP.12-640-P-A-B
Perfect Binder    ZD.270010205    Sensor SME-8F DS-24V K-03
Perfect Binder    ZD.320170101    Cable set
Perfect Binder    ZD.330060301    Plug-type hose coupling M12 3P 90° 5mt
Perfect Binder    ZD.330060701    Hose coupling SACC-M8MS-3CON-M-SW
Perfect Binder    ZD.330070201    Cover Kappe 42x37
Perfect Binder    ZD.330161100    Relay
Perfect Binder    ZD.340030501    Motor E.192-2S.24.25 ENCODE
Perfect Binder    ZD.350050303    Sensor DMC/AP-1H-25
Perfect Binder    ZD.350050315    Light barrier Fotocellula DIEL M12*
Perfect Binder    ZD.350051001    Light barrier WT100-P3430
Perfect Binder    ZD.360080106    Encoder EL38G2000 S5/28P8x3!
Perfect Binder    ZD.360080201    Encoder Encoder DKS40 -E5L02
Perfect Binder    ZD.360100407    Control system R5 PLC 96759040
Perfect Binder        CPU R5 PLC 96759040
Perfect Binder    ZD.420080101    Sucker D.20 012015P
Perfect Binder    ZD.440010305    Gearing RMI 40/S R.1/10 71B14
Perfect Binder    ZD.44505130    Retainer
Perfect Binder    ZD.44506021    Bush Buchse
Perfect Binder    ZD.44506092    Pul.f.toothed belt Zahnriemenscheibe
Perfect Binder    ZD.44510039    Shaft 1
Perfect Binder    ZD.445SP001/01    Retrofit kit für 220090201
Perfect Binder    ZD.450040002    O-seal OR 4350
Perfect Binder    ZD.460010312    Toothed belt 160 XL 037 mettifog*
Perfect Binder    ZD.470050007    Spring
Perfect Binder    ZD.470050111    Spring
Perfect Binder        Spring rot

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng