hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Over-running clutch 00.580.5215
Over-running clutch 00.580.5215
Over-running clutch 00.580.5215
Over-running clutch 00.580.5215
Over-running clutch 00.580.5215
Over-running clutch 00.580.5215

Over-running clutch 00.580.5215

- Tên SP: Vòng bi một chiều

- HDM-Nr: 00.580.5215/

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C5.721.000 -006/06-1.4

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Overrunning clutch 00.580.5215

 

- Tên SP: Vòng bi một chiều

- HDM-Nr: 00.580.5215/

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C5.721.000 -006/06-1.4

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Vòng bi một chiều 00.580.5215

Over-run clutch 00.580.5215

One way bearings 00.580.5215

Overrunning clutch 

单向轴承 00.580.5215

水油单向轴承00.580.5215

Over-running clutch 00.580.5215

Cam Follower F2.011.121

Cam Follower F-229817

Cam Follower C6.011.121/01

Cam Follower F-53125

Cam Follower 00.550.0322

Cam Follower F-217813

Cam Follower F-53272

Cam Follower 00.550.1471

Cam Follower 00.550.0462

Cam Follower F-54293

Cam Follower 00.550.0478

Cam Follower 00.550.1505

Cam Follower F-222190

Cam Follower 00.550.0436

Cam Follower F-52408

Cam Follower 00.550.0730

Cam Follower 00.550.1071

Cam Follower 00.550.1472

Cam Follower F-207624

Metering Roller Shaft 71.030.290

102 Machine Bush 71.030.278

C4.721.053F Gear cpl

00.510.0433 Circlip

00.520.1102 Grooved ball bearing

00.580.5215 Overrunning clutch FE458Z

00.580.5216 Roller bearing RL458-4

C4.721.053 Gear

C4.721.052F Gear cpl

00.580.5216 Roller bearing RL458-4

C4.721.052 Gear

dL           DL           Part Number      Torque  M   [N.m]            Part Number     

2              10                                                                          FE 410 Z2              0.3          10,000

4              12                                          FE 412 Z                3              FE 412 Z2              1.8          10,000

5              13                                                                          FE 413 Z2              2.9          9,000

6              14                                          FE 414 Z                7              FE 414 Z2              2.6          8,500

8              16                                          FE 416 Z                12           FE 416 Z2              7.6          7,500

14           22           FE 422   48           FE 422 Z                44           FE 422 Z2              21           5,300

15           23           FE 423   55           FE 423 Z                48           FE 423 Z2              24           5,200

17           25           FE 425   68           FE 425 Z                58           FE 425 Z2              30           4,700

19           27           FE 427   80           FE 427 Z                66           FE 427 Z2              36           4,400

20           28           FE 428   87           FE 428 Z                75           FE 428 Z2              39           4,200

22           30           FE 430   101         FE 430 Z                87           FE 430 Z2              46           4,000

24           32           FE 432   116         FE 432 Z                97           FE 432 Z2              52           3,700

25           33           FE 433   124         FE 433 Z                107         FE 433 Z2              56           3,600

27           35           FE 435   141         FE 435 Z                121         FE 435 Z2              64           3,400

29           37           FE 437   158         FE 437 Z                137         FE 437 Z2              71           3,200

30           38           FE 438   168         FE 438 Z                144         FE 438 Z2              76           3,100

34           42           FE 442   207         FE 442 Z                178         FE 442 Z2              93           2,800

35           43           FE 443   217         FE 443 Z                187         FE 443 Z2              98           2,700

40           48           FE 448   272         FE 448 Z                235         FE 448 Z2              122         2,500

45           53           FE 453   333         FE 453 Z                281         FE 453 Z2              146         2,200

50           58           FE 458   400         FE 458 Z                345         FE 458 Z2              178         2,000

51           59           FE 459   414         FE 459 Z                357                                         

55           63           FE 463   472         FE 463 Z                407         FE 463 Z2              202         1,900

60           68           FE 468   550         FE 468 Z                474         FE 468 Z2              243         1,750

62           70           FE 470   583         FE 470 Z                502                                        1,700

65           73           FE 473   633         FE 473 Z                545                                        1,600

70           78           FE 478   722         FE 478 Z                622                                        1,500

80           88           FE 488   914         FE 488 Z                788                                        1,300

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng