hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Gripper 0881.8358.3C
Gripper 0881.8358.3C
Gripper 0881.8358.3C
Gripper 0881.8358.3C
Gripper 0881.8358.3C
Gripper 0881.8358.3C
Gripper 0881.8358.3C
Gripper 0881.8358.3C

Gripper 0881.8358.3C

- Tên SP: Mỏ quạ

- Mã SP: 0881.8358.3C

- Mã Duluxe: 070559A

- Ứng dụng: Đầu ghim HK75, DB75

- Hãng SX: Martini - Đức

Liên hệ

Thương hiệu: Martinni - Đức
Tags: 0881.8358.3C

Gripper 0881.8358.3C

- Tên SP: Mỏ quạ

- Mã SP: 0881.8358.3C

- Mã Duluxe: 070559A

- Ứng dụng: Đầu ghim HK75, DB75

- Hãng SX: Martini - Đức

F4.515.509 Roller chain

F4.515.503 Threaded bolt

00.550.1225 Needle bushing HK2524.2RS-AS1

F2.017.130 Sprocket wheel shaft

F2.017.139 Sprocket wheel

00.540.1397 Key

00.520.1498 Bearing 6209-2RS

F2.017.134 Bearing bracket

00.540.0464 Spring pin

F2.017.131 Sprocket wheel

00.540.1402 Key

00.550.0514 Needle bushing HK3020.2RS-AS1

F2.017.133 Flange

F2.017.106 Chain deviator

F2.017.141 Chain guide

F2.017.129 Chain deviator

F2.017.135 Bearing bracket

0.550.0645 Needle bushing HK3520.2RS-AS1

F2.017.107 Chain deviator

F2.017.140S Guide tube

F2.017.145 Support

91.090.810F Base plate cpl

00.783.0118 Sensor

71.010.003 Plate DS

71.010.005 Bearing bracket

71.010.007 Latch

03.015.073 Compression spring

71.010.145 Handle

71.010.012 sleeve

S9.010.013 Bush

00.520.0877 Grub screw

71.010.037 Adjusting screw

71.010.011 Stop

71.010.123 Stop

71.010.009 Spring bushing

93.205.037 Pin

04.012.036 Compression spring

0.530.0161 Spring pin

71.010.101 Support

71.010.004 Plate OS

M2.010.114 Bearing bracket

66.072.070 Cover disc

00.580.1450 bearing

M2.010.131 Gear

M2.010.130 Bearing bolt

00.600.0202 bearing

M2.010.133 Gear

M2.010.118 Plate

M2.010.119 Bearing bush

F2.028.570 Lever

00.520.1263 Bearing 626-2RS

F2.028.551 Pulley

F2.028.552 Bearing bolt

00.530.0676 Cylinder bearing

F2.028.553 Bearing bolt

F2.028.305 Pin

F2.028.571 Tension spring

F2.028.572 Pin

F2.028.020 Pillow block

F2.028.021 Eccentric

00.520.0660 Bearing 6004-2RS

F2.028.024 Sleeve

00.520.0659 Bearing 6003-2RS

F2.028.023 Pulley

F2.028.011 Pulley

F2.028.025 Support

00.520.1263 Bearing 626-2RS

00.580.5367 Toothed belt 60S5M 950

00.580.5161 Toothed belt 250 S5M 850

F2.028.561 Bearing plate

00.530.0222 Spring pin

00.580.4075 Gear

F2.028.558 Gear

00.530.0689 Cylinder bearing

F2.028.559 Support

F2.028.557 Adjusting nut

F2.028.556 Threaded rod

00.530.0676 Cylinder bearing

F2.028.550 Adjustment lever

F2.028.553 Bearing bolt

F2.028.555 Hinge bolt

F2.028.552 Bearing bolt

00.520.1263 Bearing 626-2RS

F2.028.551 Pulley

C6.011.150F Roller lever cpl

C6.011.121 Cam follower

C3.011.150 Gasket

C3.011.128F Gripper holder

66.028.044 Compression spring

C3.011.627 Gripper

C3.011.727 Gripper

C3.011.131 Spring support piece

C6.011.129 Stop

C6.011.130 Stop

87.005.008 Gripper bar

87.005.020F Roller lever cpl

C3.011.150 Gasket

C6.011.122 Needle bearing F-211133.3

C6.011.130 Stop

C6.011.115 Distance sleeve

82.005.072 Distance sleeve

C3.011.115 Distance sleeve

C6.011.116 Clamping piece

6.011.114 Lever

C6.011.126 Retainer

C6.011.125 Cover disc

C3.011.128F Gripper holder

82.005.511 Compression spring

C3.011.131 Spring support piece

L2.072.324 Bellows

L2.072.326 Velours tape

L2.072.327 Velours tape

00.250.0970 Annular gear pump

00.250.0705 Connecting piece

00.250.0167 Double conical ring

C4.002.510 Oil tube

00.580.0688 Clutch half

00.580.0687 Clutch collar

C4.002.501 Cover

0.580.2854 Clutch half

C4.002.535 Support plate

0.250.0149 Strainer

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng