hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05
Rotary Union F2.072.125/05

Rotary Union F2.072.125/05

- Tên SP: Khớp nối xoay

- Mã HDM-Nr: F2.072.125/05

- Mã cũ: 00.580.4755/02

- Mã OEM: Deublin 157-508-201

- Ứng dụng: Heidelberg CD74, XL75, XL105

- Xuất xứ: Deublin 

Liên hệ

Cung cấp van xoay cho máy in Heidelberg CD75, XL75, XL105

Chilled Roller Rotary Union

Roller Rotary Union 00.580.4755/02

Rotary Union 00.580.4755/02

Van xoay 00.580.4755/02

Khớp nối xoay 00.580.4755/02

Van xoay 00.580.4755

接头 00.580.4755/02

Deublin 157-508-201,

heidelberg 00.580.4755/02,

heidelberg 157-508-201

SM102印刷机超越离合器 41.008.005F

CD102酒精辊助力轴承  CD102酒精辊助力轴承

滚针轴承    00.550.0613

橡皮滚筒轴承   00.550.0646 F-5577-20

CD102开牙球 00.550.0462/F-53272

平面滚针轴承   00.550.0477

后炮开牙轴承   00.550.0478,F-54293

SM102机压印滚筒开牙球:00.550.0462,F-53272.NUKR

压印滚筒开牙球     F-229817,C6.011.121/01

滚针轴承    F-16181

滚针轴承    87.583.319

轴承      MV.051.628

轴承      MV.051.629

轴承      MV.018.110

滚针轴承    F-205317

翻转开牙球       F-229818

轴承      F-218220

轴承      6200-2RS,00.520.1116

CD102压纸轮支架       C5.020.017/04

CD102风机      F2.115.2521,G1G144/AF25/09

CD102飞达吹风压脚   C5.028.075F

CD102油压开关     00.783.0670

海德堡牙垫       C3.011.820/030

压印滚筒牙片   C3.011.627/030

原装销钉/偏心销   C8.458.724/03

CD102墨辊齿轮轴       71.010.044S,71.010.046S,71.010.0

CD102墨辊座架套 71.010.114/03

墨辊套:MV.004.205/06

主马达进口刹车片

刹车片 00.780.0178

递纸牙片    27.013.049F

牙垫      58.011.020 58.711.101

Clamp latch      69.007.030

水辊座齿轮 活芯齿轮 墨辊座齿轮      

小弹簧 62.011.426

螺丝介片    00.530.0084

机械配件    MV.004.205/04

连杆      42.010.208G

双面胶盖球面轴承 76203.2RSR

自动润滑套       MV.026.377

102V埋炮制 电磁铁    66.111.032

CD102水辊蜗杆总成

水辊轴套:82.008.005/01

墨辊套:MV.004.205/06

自动润滑套:MV.026.377/02

机械件:00.580.2817

撬撬棒/维修工具:86.024.021/01

齿轮:36.014.103/01

小轴/销子:47.005.024

垫片:00.550.0050

SM74后炮铜牙/SM74压印滚筒铜牙

MV.051.210飞达连杆

MV.003.882/66.028.034/M02

41.028.176/01

MV.103.272连杆

MV.031.124水辊齿轮轴

MV.040.128/02机械件

00.580.0571/EPS670  CD102拉规球

00.550.0251/RST8*17*11 CD102串墨辊轴承

F-205317/HFL3530墨斗单向轴承

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cleaner for Folding    FH.1061774/01    Cleaner Saphira Special-Clean 1lt
Cleaner for Glues    FM.0600012/00    Cleaner Hotmelt Cold 1.0l
Cleaner for Glues    FM.0600091/00    Saphira Hotmelt Cleaner 5l
Dampening Rollers    63.030.560F/01    Dampening form roller
Dampening Rollers    69.030.420F/    Transfer roller cpl
Dampening Rollers    71.030.201F/04    Water pan roller cpl
Dampening Rollers    98.030.316F/    Transfer roller cpl
Dampening Rollers    98.030.350F/    Dampening form roller
Dampening Rollers    F2.030.510F/03    Water pan roller
Dampening Rollers    F2.030.520F/01    Water pan roller
Dampening Rollers    G2.030.301F/05    Water pan roller
Dampening Rollers    G2.030.310F/08    Metering roller cpl
Dampening Rollers    G2.030.320F/01    Dampening form roller
Dampening Rollers    G2.030.340F/07    Water pan roller
Dampening Rollers    M2.030.080F/01    Dampening form roller
Dampening Rollers    MV.003.856 /02    Rubber roller
Dampening Rollers    MV.028.066 /02    Water pan roller
Dampening Rollers    MV.028.066 /05    Water pan roller
Dampening Rollers    MV.030.461 /03    Transfer roller cpl
Dampening Rollers    SA.030.250 /01    Dampening form roller
Dampening Rollers    SA.030.250F/    Dampening form roller
Dampening Rollers    SA.030.250F/01    Dampening form roller
Document    00.999.1134/    Operating manual
Document    00.999.1742/01    Operating manual Logistics en
Document    00.999.1802/02    Operating manual SM 74 en
Document    00.999.2109/    Parts catalog MO-M
Document    00.999.2415/    Parts catalog SP CD
Document    00.999.2423/02    Parts catalog SM 102
Document    00.999.2424/35    Parts catalog CD 102      ;Im
Document    00.999.2801/08    Parts catalog SM 74
Duosetter / Quicksetter    PP.04445880    MOTOR WITH GEARING
Duosetter / Quicksetter    PP.04446046    TOOTHED BELT 290/6 2.5 Z116
Flat Board    00.780.0091/    Filter cartridge C 66-730507
Flat Board    00.780.0092/    Filter cartridge C32-730502
Flat Board    00.780.0093/    Filter C64/1
Flat Board    00.780.0115/    Slip ring brush
Flat Board    00.780.0116/    BRUSH HOLDER
Flat Board    00.780.0176/    Set of disks
Flat Board    00.780.0178/    Set of disks
Flat Board    00.780.0179/    Set of disks
Flat Board    00.780.0184/    Sensor EMECH SWIT
Flat Board    00.780.0185/    Sensor
Flat Board        Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.780.0191/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board        Sensor EMECH-SWIT-POS
Flat Board    00.780.0192/    Sensor EMECH SWIT CAP
Flat Board    00.780.0279/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.780.0280/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.780.0281/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.780.0287/    Sensor EMECH SWIT CAP
Flat Board    00.780.0288/    Glass bell 030413
Flat Board    00.780.0289/    Collar
Flat Board        Collar  T.01.15 2761
Flat Board    00.780.0408/    Carbon brushes
Flat Board    00.780.0409/    Slip ring brush
Flat Board    00.780.0414/    Commutator carbon LDN85/65  6X12,5X20
Flat Board    00.780.0417/    Slip ring brush LDN13/85/65 8X16X20
Flat Board    00.780.0475/    Flat belt 50/60Hz
Flat Board        Flat belt 50/60Hz [000585]
Flat Board    00.780.0475/01    Flat belt 50/60Hz
Flat Board    00.780.0476/    V-belt 60 Hz
Flat Board    00.780.0727/    Lamella
Flat Board    00.780.0730/    GASKET
Flat Board    00.780.0733/    Bearing disk
Flat Board    00.780.0735/    GASKET
Flat Board    00.780.0750/    Clutch pin
Flat Board    00.780.0751/    Coupling piece Gummi
Flat Board    00.780.0767/    GASKET
Flat Board    00.780.0798/    GASKET
Flat Board    00.780.0801/    Lamella
Flat Board    00.780.0803/    Lamella 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng