hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Encoder C2.101.3015
Encoder C2.101.3015
Encoder C2.101.3015
Encoder C2.101.3015
Encoder C2.101.3015
Encoder C2.101.3015
Encoder C2.101.3015
Encoder C2.101.3015

Encoder C2.101.3015

- Tên SP: Bộ mã hóa xung

- Mã SP: SRS50-HZA0-S39

- Mã HDM-Nr: C2.101.3015

- Nguồn cấp: 7-12vdc

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Hãng SX: Sick - Germany

Liên hệ

Encoder C2.101.3015

Encoder C2.101.3015

- Tên SP: Bộ mã hóa xung

- Mã HDM-Nr: C2.101.3015

- OEM: SRS50-HZA0-S39

- Nguồn cấp: 7-12vdc

- Hãng SX: Sick - Germany

Linh kiện máy in heidelberg, máy in 2 màu heidelberg, máy in heidelberg sm102, máy in heidelberg cd102, máy in heidelberg xl105, máy in heidelberg sm74

C2.101.3015 Encoder 

C2.101.3013 Encoder 

Sensor F2.110.7341

Sensor F2.110.7331

Sensor F2.110.7321

Sensor 00.783.0180

Sensor F2.110.7311

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0112

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591 /05

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor MV.050.654

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Sensor C5.196.0293

Sensor M2.198.1563

Sensor C3.147.1472

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Sensor C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1381

Sensor C3.147.1391

Sensor 00.783.0145

Sensor M5.110.1211

Sensor 00.783.0390

Sensor 61.127.1371

Sensor 61.127.1511

Sensor F2.110.7291

Sensor 61.110.1631

Sensor 61.110.1321

Sensor L2.110.1178

Sensor 61.110.1631

Sensor 00.783.0139

Sensor M8.126.1031

Sensor 91.145.1271

Sensor 00.250.0721

Sensor 4M.110.1571

Sensor 00.783.0677

Sensor 00.783.0670

Sensor F2.110.7301

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1315

Sensor F9.110.1631

Sensor 00.783.0390

Sensor F2.110.7294

Sensor 00.783.0343

Sensor F2.110.7292

C5.090.010 Clamping bar

00.580.2462 Shear connector

00.580.5349 Threaded bolt

00.270.0162 V-ribbed belt

06.014.138 End plate

C5.090.525 V-belt pulley

00.580.4961 Shear connector

C4.101.3003 Main motor

C4.101.3023 Brake

C2.101.3013 Encoder

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng