hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Selonoid valve Festo: 61.184.1141/01
Selonoid valve Festo: 61.184.1141/01
Selonoid valve Festo: 61.184.1141/01
Selonoid valve Festo: 61.184.1141/01

Selonoid valve Festo: 61.184.1141/01

- Tên SP: Cụm van xy lanh ép in 

- Mã HDM-Nr: 61.184.1141/01

- Mã Festo: ESM-10-4-P-SA

- Ứng dụng: Heidelberg SM102

- Hãng SX: Festo - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 61.184.1141/01

Selonoid valve chuyên dùng cho máy in Heidelberg của Đức

- Tên SP: Van điện từ ESM-10-4-P-SA

- Mã SP: 61.184.1141/01

- Ứng dụng: Heidelberg SM102

- Hãng SX: Festo - Germany

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

SM 102    91.891.145F/    Plate
SM 102    91.891.146F/    Plate
SM 102    91.891.175 /02    Feed table plate
SM 102    MV.004.194 /06    Plate
SM 102    MV.004.205 /06    Bearing flange
SM 102    MV.004.210 /02    Swiveling lever
SM 102    MV.004.216 /01    Swiveling lever
SM 102    MV.004.217 /01    Swiveling lever OS
SM 102    MV.004.227 /    Support
SM 102    MV.004.256 /    Lever
SM 102    MV.004.256 /01    Lever
SM 102    MV.004.257 /03    Support
SM 102        Support DS
SM 102    MV.004.280 /01    Journal
SM 102    MV.004.281 /    Threaded bushing
SM 102    MV.004.284 /    Intermediate gear
SM 102    MV.004.291 /    Bush
SM 102    MV.004.292 /    Intermediate gear
SM 102    MV.004.295 /    Adjusting screw
SM 102    MV.004.295 /01    Adjusting screw
SM 102        BC20
SM 102    MV.004.296 /    Adjusting screw
SM 102    MV.004.296 /01    Adjusting screw
SM 102    MV.004.552 /01    Trough
SM 102    MV.004.785 /03    Connecting link
SM 102    MV.004.799 /02    Cam
SM 102    MV.004.800 /    Bush
SM 102    MV.004.801 /    Gear
SM 102    MV.004.818 /07    Gripper system
SM 102    MV.004.819 /08    Gripper system
SM 102    MV.005.001 /01    Turning valve
SM 102    MV.005.214 /01    Gripper
SM 102    MV.006.278 /    Adjusting spindle
SM 102    MV.006.500 /04    Gripper supporting tube
SM 102    MV.006.501 /07    Gripper system
SM 102    MV.006.506 /08    Gripper system
SM 102    MV.006.626 /03    Tube
SM 102    MV.006.760 /05    Guide plate
SM 102    MV.011.033 /    Segment
SM 102    MV.012.504 /03    Threaded bolt cpl
SM 102    MV.012.906 /03    Doctor blade
SM 102    MV.016.791 /01    Lever DS
SM 102    MV.016.792 /01    Lever OS
SM 102    MV.016.797 /    Spring rod
SM 102    MV.016.942 /03    Adjusting worm gear
SM 102    MV.017.137 /    Adjusting worm gear
SM 102    MV.021.061 /01    Valve
SM 102    MV.021.061 /02    Valve
SM 102    MV.021.062 /02    Valve
SM 102    MV.022.040 /    Segment
SM 102    MV.022.043 /    Turning valve
SM 102    MV.022.048 /    Gear
SM 102    MV.022.049 /01    Rod
SM 102    MV.022.051 /03    Bearing flange
SM 102    MV.022.069 /    Support
SM 102    MV.022.084 /01    Bearing bolt
SM 102    MV.022.106 /01    Journal
SM 102    MV.022.118 /    Intermediate gear
SM 102    MV.022.122 /01    Swiveling lever
SM 102    MV.022.561 /02    Stop lever
SM 102    MV.022.564 /    Gear segment
SM 102    MV.022.568 /    Gripper system
SM 102    MV.022.573 /    Guard
SM 102    MV.022.880 /    Pin
SM 102    MV.022.883 /    Handle rod supporting bolt
SM 102    MV.022.921 /04    Gripper system
SM 102    MV.022.923 /04    Gripper system
SM 102    MV.022.938 /    Suction drum unit
SM 102    MV.022.964 /    Guide
SM 102    MV.023.024 /    Motor
SM 102    MV.023.072 /01    Pull rail holder
SM 102    MV.023.978 /03    Distributor cylinder
SM 102    MV.024.704 /06    Plate
SM 102    MV.025.468 /03    Ink fountain divider
SM 102    MV.025.468 /04    Ink fountain divider
SM 102    MV.025.468 /05    Ink fountain divider
SM 102    MV.025.470 /    Swiveling lever DS
SM 102    MV.026.205 /03    Tube
SM 102    MV.026.375 /02    Bearing flange
SM 102    MV.026.377 /02    Bearing flange
SM 102        Bearing flange - Ink
SM 102    MV.027.123 /02    Cotter pin
SM 102    MV.027.501 /03    Shaft
SM 102    MV.027.501 /04    Shaft
SM 102    MV.027.504 /    Threaded bolt cpl
SM 102    MV.028.001 /04    Distributor cylinder cpl
SM 102    MV.028.141 /01    Coupling
SM 102    MV.028.141 /02    Coupling
SM 102    MV.028.400 /02    Gear segment
SM 102    MV.028.931 /08    Cylinder
SM 102    MV.029.480 /    Gripper system
SM 102    MV.029.826 /05    Distributor cylinder cpl
SM 102    MV.030.082 /    Sucker
SM 102    MV.030.083 /    Sucker
SM 102    MV.030.402 /06    Cylinder
SM 102    MV.031.043 /04    Bearing bush
SM 102    MV.031.043 /05    Bearing bush
SM 102    MV.031.124 /    Bearing bolt
SM 102    MV.031.208 /04    Distributor cylinder
SM 102    MV.031.209 /04    Distributor cylinder
SM 102    MV.031.441 /05    Distributor cylinder cpl
SM 102    MV.031.789 /    Underlay foil
SM 102    MV.031.812 /01    Doctor blade
SM 102    MV.032.261 /01    Clamping piece
SM 102    MV.032.371 /    Pin cpl
SM 102    MV.032.586 /02    Reflex sensor
SM 102    MV.032.586 /03    Reflex sensor
SM 102        Reflex sensor DS
SM 102    MV.032.587 /02    Reflex sensor
SM 102    MV.032.587 /03    Reflex sensor
SM 102        Reflex sensor OS
SM 102    MV.033.602 /01    Support
SM 102        Support  OS
SM 102    MV.033.602 /04    Support
SM 102    MV.033.944 /    Guard plate
SM 102    MV.034.204 /03    Combined spraying and cleaning blade
SM 102    MV.034.249 /    Shaft cpl
SM 102    MV.034.254 /    Shaft cpl
SM 102    MV.034.255 /    Shaft cpl
SM 102    MV.034.501 /05    Roller lever cpl
SM 102    MV.034.649 /01    Brush roller
SM 102    MV.035.656 /    Shaft
SM 102        Shaft cpl - 82.010.201S
SM 102    MV.036.924 /    Base cover cpl
SM 102    MV.036.927 /02    Suction bar
SM 102    MV.039.037 /    Latch
SM 102    MV.039.231 /    Pneumatic cylinder
SM 102    MV.039.231 /01    Pneumatic cylinder
SM 102    MV.040.336 /01    Brush roller
SM 102    MV.040.336 /02    Brush roller
SM 102    MV.050.373 /01    Adjusting worm gear
SM 102    MV.050.374 /01    Adjusting worm gear
SM 102    MV.050.375 /01    Adjusting worm gear
SM 102    MV.050.376 /01    Adjusting worm gear
SM 102    MV.051.465 /01    Rod
SM 102    MV.051.920 /    Adjusting spindle cpl
SM 102    MV.053.267 /02    Roller holder
SM 102    MV.053.335 /    Sheet-metal jacket
SM 102    MV.053.552 /03    Mounting aid
SM 102    MV.054.853 /01    Roller lever
SM 102    MV.055.496 /    Main distributor
SM 102    MV.057.334 /    Connecting link
SM 102        Potentiometer cpl.
SM 102    MV.060.973 /    Motor mit Zahnrad
SM 102    MV.100.418 /03    Adjusting worm gear
SM 102    MV.101.539 /03    Support DS
SM 102    MV.104.041 /02    Bearing bolt cpl
SM 102    S8.008.134F/02    Guide piece cpl
SM 102    S8.011.017 /02    Supporting disk
SM 102    S8.030.205 /04    Bearing plate DS
SM 102    S8.030.207 /02    Lever OS
SM 102    S8.145.4111/02    Connecting line Schnittstelle stand.
SM 102    S8.205.007 /    Screw
SM 102    S8.205.019 /    Screw
SM 102    S8.205.022 /01    Screw
SM 102    S8.205.034 /01    Cam
SM 102    S8.205.053 /03    Hickey remover
SM 102    S8.215.106 /    Rod 1035 mm lang
SM 102    S8.215.201N/07    TransferJacketPlus Nachlieferung
SM 102    S8.215.201N/08    TransferJacketPlus Nachlieferung
SM 102    S8.215.201N/11    TransferJacket Blue Nachlieferung
SM 102    S8.400.410 /02    Brush
SM 102    S8.400.417 /    Pulley for toothed belt
SM 102    S8.400.418 /    Pulley for toothed belt
SM 102    S8.502.116S/    Mounting plate O.S.
SM 102    S8.581.173N/03    Cylinder jacket
SM 102    S8.581.173N/04    Cylinder jacket
SM 102    S8.581.184N/08    PerfectJacket Dicke 0,250 - 0,255
SM 102    S8.581.184N/09    PerfectJacket Dicke 0,250 - 0,255
SM 102    S8.581.184N/10    PerfectJacket Dicke 0,250 - 0,255
SM 102    S8.581.187N/07    PerfectJacket
SM 102    S8.582.825 /03    Thrust piece
SM 102    S8.582.831 /01    Gasket D 58
SM 102    S8.583.360 /02    Collar
SM 102    S9.030.234 /    Intermediate gear
SM 102    S9.030.235 /01    Pin
SM 102    S9.030.322N/    Water pan
SM 102    S9.101.2022/02    Brake 7760024A15 6,3A 24V
SM 102    S9.164.1433/    Solenoid valve cpl
SM 102    S9.164.1436/    Solenoid valve Tauschsatz
SM 102    S9.164.1437/    Coil  24V
SM 102    S9.164.1447/    Toothed belt
SM 102        Toothed belt 4230003
SM 102    S9.164.1448/    Metering piston
SM 102    S9.164.1453/    Set of rotor vanes
SM 102    S9.164.1466/    Powder hose 6040001 D7.7xMeterwar
SM 102    S9.164.1468/    Powder hose 3140047-20 D7,7 x 24m
SM 102    S9.164.1469/    Potentiometer 3290067
SM 102    S9.164.1488/    Hose Silikon D8.0
SM 102    S9.164.1536/01    Pressure transducer
SM 102    S9.184.1051/02    4/2-way valve
SM 102    S9.187.2136/    Temperature probe
SM 102    S9.196.1536/    Float Mechanik
SM 102    S9.196.1556/    Float
SM 102    S9.196.1746/02    Level-monitoring device
SM 102    S9.315.084 /04    Brush
SM 102    S9.525.807 /    Hose clamp
SM 102    S9.581.173N/03    Cylinder jacket
SM 102    S9.581.173N/04    Cylinder jacket
SM 102    S9.581.173N/05    Cylinder jacket
SM 102    S9.581.185N/09    PerfectJacket Dicke 0,301 - 0,305
SM 102    SA.016.131 /01    Pulley
SM 102    SA.022.114 /    Pin
SM 102    SA.022.145 /    Compression spring
SM 102    SA.022.648 /01    Guide plate
SM 102    SA.072.002 /04    Camshaft
SM 102    SA.072.002 /05    Camshaft
SM 102    SA.072.052 /04    Camshaft
SM 102    SA.072.052 /05    Camshaft
SM 102    SA.072.144 /01    Angle
SM 102    SA.072.146 /    Angle
SM 102    SA.072.201 /03    Suction drum
SM 102    SA.072.351 /03    Flutter cam
SM 102    SA.109.1331/04    Denture clutch
SM 102    SA.109.1331/05    Denture clutch Elektromagnetisch
SM 102    SA.178.1756/    Metering pump m.Schalldämpfer
SM 102    SA.187.2193/01    Pump CH 12-50
SM 102    SA.196.1736/01    Temperature probe
SM 102    SA.196.6216/01    Circulating pump
SM 102    SA.313.107 /01    Gripper pad
SM 102    SA.581.173N/05    Cylinder jacket
SM 102    SA.581.183N/07    PerfectJacket
SM 102    SG.186.0206/    Printing form 021102 T SM102
SM 102    TC.011.121 /    Cam follower PWKR 40x18x44,5

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng