hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181
Cylinder solenoid valve 61.184.1181

Cylinder solenoid valve 61.184.1181

- Tên: SP: Van điện từ

- Mã HDM-Nr: 61.184.1181

- Mã SP: AVLM-8-20-SA

- Nguồn cấp: MEH-3-0.9 (24vdc)

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Hãng sx: Festo - Đức

Liên hệ

Cylinder solenoid valve 61.184.1181

- Tên: SP: Van điện từ

- Mã HDM-Nr: 61.184.1181

- Mã SP: AVLM-8-20-SA

- Nguồn cấp: MEH-3-0.9 (24vdc)

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Hãng sx: Festo - Đức

Heidelberg offset printing machine parts

Supply M2.184.1071, 61.184.1181

van điện từ 61.184.1181.

Van dien tu 61.184.1181

Cụm van ép in 61.184.1181

AVLM-8-20-SA

Valves 61.184.1181

festo 61.184.1181

Heidelberg SM102 61.184.1181

Heidelberg machine cylinder/valve unit D12 Hub12

C4.312.506
91.313.601
91.580.365/01
C5.460.201/02
91.460.101
71.460.501/01
C4.313.432
C7.090.9003
C4.313.208N
91.891.146F
71.030.286/03
C6.721.114/04
91.891.145F
61.090.9424/01
82.006.401S
C8.633.802
C5.721.114
C4.721.751
C4.721.206
C4.508.711
C4.033.516
C4.012.047
C4.012.029F/03
C4.005.506
C4.005.272
C4.005.258/01
91.205.080
82.033.013
82.033.012/01
81.205.303
71.334.206/01
71.334.206
71.010.368/02
71.010.368
61.010.145/01
61.164.1877
87.010.204/03
C4.030.220
C6.721.116/03
C6.721.116/02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng