hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00

Dao xẻ rãnh ZD.200-749-02-00

- Tên SP: Dao xẻ rãnh

- Mã SP: ZD.200-749-02-00 

- Số răng: 18 răng

- Quy cách: 62x40x0,5 (mm)

- Ứng dụng: Máy gấp, máy giáp hộp

Liên hệ

Thương hiệu: STAHL
Tags: ZD.200-749-02-00 ZD.200-769-01-00

DAO XẺ RÃNH, DAO CẮT GIẤY

STAHL

numer części      wymiar [mm]     ilość zębów        

FH.1282711/00  38,5x26x2            10           Perforating Blade

FH.1282721/00  47,5x30x1            10           Perforating Blade

FH.1282731/00  47,5x30x1            15           Perforating Blade

FH.1282741/00  47,5x30x2            10           Perforating Blade

FH.1282761/00  47,5x30x2            10           Perforating Blade

FH.1327011/00  47,5x30x2            10           Perforating Blade

FH.1327021/00  47,5x30x2            15           Perforating Blade

FH.1327051/00  47x,5x30x1          15           Perforating Blade

FH.1327061/00  47,5x30x1            10           Perforating Blade

FH.1282791/00  61,5x40x1,5        32           Perforating Blade

FH.1282801/00  61,5x40x2            32           Perforating Blade

FH.1282811/00  61,5x40x1,5        32           Perforating Blade

FH.1282821/00  61,5x40x1,5        32           Perforating Blade

FH.1327071/00  61,5x40x1            12           Perforating Blade

FH.1327081/00  61,5x40x1            18           Perforating Blade

FH.1327091/00  61,5x40x1            12           Perforating Blade

FH.1327111/00  61,5x40x2            12           Perforating Blade

FH.1327121/00  61,5x40x2            18           Perforating Blade

FH.1327141/00  61,5x40x2            12           Perforating Blade

FH.1327151/00  61,5x40x2            18           Perforating Blade

FH.1282841/00  78,5x55x1            18           Perforating Blade

FH.1282851/00  78,5x55x1            30           Perforating Blade

FH.1282861/00  78,5x55x2            18           Perforating Blade

FH.1282981/00  78,5x55x2            30           Perforating Blade

FH.1327031/00  78,5x55x1            30           Perforating Blade

FH.1327041/00  78,5x55x1            18           Perforating Blade

FH.1282751/00  47,5x30x2            15           Perforating Blade

FH.1327001/00  47,5x30x2            15           Perforating Blade

FH.1282831/00  61,5x40x2            15           Perforating Blade

FH.1327101/00  61,5x40x1            18           Perforating Blade

FH.1327131/00  61,5x40x2            12           Perforating Blade

FH.1327361/00  61,5x40x2            18           Perforating Blade

 

 

MBO

numer części      wymiar

[mm]     ilość zębów         typ noża

50-211-210          100x70x0,5          20           Perforating Blade

50-211-220          100x70x0,5          26           Perforating Blade

50-211-230          100x70x0,5          18           Perforating Blade

50-211-240          100x70x0,5          26           Perforating Blade

50-211-260          100x70x0,5          20           Perforating Blade

50-211-270          100x70x0,5          48           Perforating Blade

50-211-280          100x70x0,5          26           Perforating Blade

50-211-290          100x70x0,5          130         Perforating Blade

50-211-300          100x70x0,5          26           Perforating Blade

50-211-310          100x70x0,5          24           Perforating Blade

50-211-370          100x70x0,5                         Slitter / Cutter Blade

50-211-400          100x70x0,5          45           Perforating Blade

50-211-410          100x70x0,5          13           Perforating Blade

50-211-420          100x70x0,5          13           Perforating Blade

50-211-430          100x70x0,5          13           Perforating Blade

50-211-600          100x70x0,5          16           Perforating Blade

50-211-650          100x70x0,5          24           Perforating Blade

50-211-660          100x70x0,5          26           Perforating Blade

06-5591-01          100x70x0,8          16           Perforating Blade

50-210-331          100x70x2                            Slitter / Cutter Blade

50-210-341          100x70x2             18           Perforating Blade

50-210-351          100x70x2             26           Perforating Blade

50-210-441          100x70x2             20           Perforating Blade

50-210-610          100x70x2             48           Perforating Blade

50-210-770          100x70x2             26           Perforating Blade

50-211-040          100x70x2             130         Perforating Blade

50-211-130          100x70x2             24           Perforating Blade

50-211-320          100x70x2             20           Perforating Blade

50-211-510          100x70x2             18           Perforating Blade

50-211-520          100x70x2             26           Perforating Blade

50-211-530          100x70x2             20           Perforating Blade

50-211-540          100x70x2             26           Perforating Blade

50-211-590          100x70x2             13           Perforating Blade

50-211-110-S      100x70x2             26           Perforating Blade

50-211-610          105x70x2                            Slitter / Cutter Blade

50-210-550          58,8x40x1                           Scoring / Creasing Blade

50-210-690          58,8x45x1                           Scoring / Creasing Blade

10-5539-09          58x40x0,8                           Slitter / Cutter Blade

50-210-020          59,5x40x0,8                       Scoring / Creasing Blade

50-210-160          59,5x45x0,8                       Scoring / Creasing Blade

50-210-230          60x40x0,5            80           Perforating Blade

50-210-240          60x40x0,5            48           Perforating Blade

50-210-390          60x40x0,5            18           Perforating Blade

50-210-720          60x40x0,5            36           Perforating Blade

50-210-950          60x40x0,5            36           Perforating Blade

50-210-220          60x40x0,8                           Scoring / Creasing Blade

50-210-380          60x45x0,5            48           Perforating Blade

50-210-560          60x45x0,5            80           Perforating Blade

50-210-030          61,5x40x0,5                       Slitter / Cutter Blade

50-210-040          61,5x40x0,5        8              Perforating Blade

50-210-050          61,5x40x0,5        12           Perforating Blade

50-210-060          61,5x40x0,5        18           Perforating Blade

50-210-070          61,5x40x0,5        28           Perforating Blade

50-210-070          61,5x40x0,5        28           Perforating Blade

50-210-260          61,5x40x0,5                       Slitter / Cutter Blade

50-210-400          61,5x40x0,5        8              Perforating Blade

50-210-400          61,5x40x0,5        8              Perforating Blade

50-210-410          61,5x40x0,5        12           Perforating Blade

50-210-420          61,5x40x0,5        18           Perforating Blade

50-210-450          61,5x40x0,5        10           Perforating Blade

50-210-460          61,5x40x0,5        14           Perforating Blade

50-210-470          61,5x40x0,5        16           Perforating Blade

50-210-480          61,5x40x0,5                       Slitter / Cutter Blade

50-210-630          61,5x40x0,5        6              Perforating Blade

50-210-730          61,5x40x0,5        8              Perforating Blade

50-210-970          61,5x40x0,5        16           Perforating Blade

50-211-160          61,5x40x0,5        15           Perforating Blade

50-211-190          61,5x40x0,5        12           Perforating Blade

50-211-620          61,5x40x0,5        12           Perforating Blade

50-211-630          61,5x40x0,5        16           Perforating Blade

50-211-640          61,5x40x0,5        18           Perforating Blade

50-5591060         61,5x40x0,5        18           Perforating Blade

50-210-760          61,5x40x0,8                       Slitter / Cutter Blade

50-211-670          61,5x40x0,8        7              Perforating Blade

50-210-860          61,5x40x1,5                       Scoring / Creasing Blade

50-211-440          61,5x40x2            15           Perforating Blade

50-211-450          61,5x40x2            6              Perforating Blade

50-211-460          61,5x40x2            12           Perforating Blade

50-211-470          61,5x40x2            18           Perforating Blade

50-211-480          61,5x40x2            12           Perforating Blade

50-211-490          61,5x40x2            18           Perforating Blade

50-211-500          61,5x40x2            16           Perforating Blade

50-210-250-S      61,5x40x3                           Slitter / Cutter Blade

50-210-150          61,5x45x0,5                       Slitter / Cutter Blade

50-210-170          61,5x45x0,5        8              Perforating Blade

50-210-180          61,5x45x0,5        12           Perforating Blade

50-210-190          61,5x45x0,5        18           Perforating Blade

50-210-200          61,5x45x0,5        28           Perforating Blade

50-210-200          61,5x45x0,5        28           Perforating Blade

50-210-710          61,5x45x0,5        18           Perforating Blade

50-210-930          61,5x45x0,5        10           Perforating Blade

50-210-940          61,5x45x0,5        12           Perforating Blade

50-211-120          61,5x45x0,5        16           Perforating Blade

50-211-170          61,5x45x0,5        15           Perforating Blade

50-211-680          61,5x45x0,5        12           Perforating Blade

50-210-780          61,5x45x1                           Slitter / Cutter Blade

50-210-210          61x40x0,5            28           Perforating Blade

50-210-740-S      61x40x2                24           Perforating Blade

50-210-370          61x45x0,5            28           Perforating Blade

50-210-960          61x45x0,5            24           Perforating Blade

50-210-870          61x45x1,5                           Scoring / Creasing Blade

60-210-260          62x40x0,8            10           Perforating Blade

60-210-240          62x40x1,2            18           Perforating Blade

60-210-280          62x40x1,2            12           Perforating Blade

60-210-250          62x40x1,5            18           Perforating Blade

60-210-290          62x45x0,8            10           Perforating Blade

60-210-270          63x40x0,8            12           Perforating Blade

60-210-310          63x40x1,2            12           Perforating Blade

60-210-300          64x40x0,8            12           Perforating Blade

60-210-400          64x40x1                12           Perforating Blade

60-210-330          64x40x1,2            12           Perforating Blade

60-210-340          64x40x1,5            12           Perforating Blade

50-210-620          64x45x0,5                           Slitter / Cutter Blade

50-211-380          65x40x1                               Slitter / Cutter Blade

50-210-840          97,1x70x2                           Scoring / Creasing Blade

50-210-360          97,8x70x2                           Scoring / Creasing Blade

50-211-360          98x70x0,8                           Scoring / Creasing Blade

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng