hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pressure sensor C5.187.2158
Pressure sensor C5.187.2158
Pressure sensor C5.187.2158
Pressure sensor C5.187.2158

Pressure sensor C5.187.2158

- Tên SP: Cảm biến áp suất

- HDM-Nr: C5.187.2158

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Pressure sensor C5.187.2158

- Tên SP: Cảm biến áp suất

- HDM-Nr: C5.187.2158

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

C5.187.2158

Cảm biến C5.187.2158

Cảm biến áp suất C5.187.2158

Pressure switch C5.187.2158 

Pressure sensor C5.187.2158

S-Offset    41.006.235 /    Spacer sleeve
S-Offset    41.008.001F/03    Ink fountain roller
S-Offset    41.008.017F/    Ink fountain blade
S-Offset    41.008.017F/03    Ink fountain blade
S-Offset    41.010.018 /    Screw cap
S-Offset    41.010.179 /01    Rail
S-Offset    41.010.417F/    Intermediate roller
S-Offset    41.010.417F/08    Intermediate roller
S-Offset    41.010.417F/12    Intermediate roller
S-Offset    41.010.417F/14    Intermediate roller
S-Offset    41.010.418F/    Bearing sleeve cpl
S-Offset    41.010.419 /01    Screw
S-Offset    41.010.419 /02    Screw
S-Offset    41.010.420 /    Nut
S-Offset    41.010.420 /01    Nut
S-Offset    41.010.421 /    Sleeve
S-Offset    41.010.425 /01    Pin
S-Offset    41.010.426 /    Roller
S-Offset    41.010.430 /01    Roller
S-Offset    41.013.017 /01    Gripper operating shaft
S-Offset    41.013.018 /    Gripper stop
S-Offset    41.013.019F/01    Gripper holder cpl
S-Offset    41.013.065 /    Spring rod
S-Offset    41.013.066 /    Pin
S-Offset    41.013.069 /01    Screw
S-Offset    41.013.072 /    Spring rod
S-Offset    41.014.039 /    Gripper cam
S-Offset    41.014.155 /    DISTANCE SLEEVE
S-Offset    41.016.272 /01    Tilting lever
S-Offset    41.017.124 /    Drive chain
S-Offset    41.017.320F/    Switching tongue cpl
S-Offset    41.020.008 /    Roller
S-Offset    41.020.080 /    Feed board tape
S-Offset    41.028.008 /02    Guide spring
S-Offset    41.028.150 /01    Support
S-Offset    41.028.151 /03    Control shaft
S-Offset    41.028.317 /    GASKET
S-Offset    41.028.409 /03    Twin sucker
S-Offset    41.028.710F/03    Rear edge blower
S-Offset    41.030.022 /01    Overrunning clutch
S-Offset    41.030.425 /02    Dampening distributor cylinder
S-Offset    41.072.075 /01    Feed table plate
S-Offset    41.072.162 /01    Guide plate
S-Offset    41.072.164 /    Allen screw
S-Offset    41.102.2011/    Connecting rod SKD 1,9 kpl.
S-Offset    41.102.3011/    Cylinder cpl D 50
S-Offset    41.169.1321/01    Printing speed dis V-PQS96/grau 12000d/h
S-Offset    41.458.701F/02    Clamping bar
S-Offset    41.458.704F/02    Clamping bar
S-Offset    41.458.706F/02    Clamping bar
S-Offset    41.458.712 /    Spacer
S-Offset    41.458.714F/    Knurled screw
S-Offset    41.458.716 /    Leaf spring
S-Offset    41.458.717 /    Leaf spring
S-Offset    41.458.718F/01    Adjusting screw
S-Offset    41.458.719 /    Hexagon-head screw
S-Offset    41.458.724 /    Hexagon-head screw
S-Offset    41.458.725 /    Allen screw
S-Offset    41.460.001 /    Positioning foil
S-Offset    41.520.142 /    Leaf spring
S-Offset    41.521.107 /    Sprocket wheel
S-Offset    41.521.108 /    Sprocket wheel
S-Offset    41.521.108 /01    Sprocket wheel
S-Offset    51.011.110 /    Cam
S-Offset    51.013.102 /    Eccentric bolt
S-Offset    51.013.102 /01    Eccentric bolt
S-Offset    51.013.103F/02    Bearing
S-Offset    51.013.105 /    Threaded bolt
S-Offset    51.013.107 /01    Adjusting cam
S-Offset    51.013.109 /01    Cam
S-Offset    51.013.110 /    Support
S-Offset    51.013.111 /    Supporting disk
S-Offset    51.020.110 /01    Spring
S-Offset    51.020.120 /01    Spring
S-Offset    51.030.225F/    Container
S-Offset    51.030.228 /    Bearing
S-Offset    51.101.3003/02    Main motor DIMG-100S64 15KW 440V
S-Offset    51.102.1451/    Lamella 95x59x6
S-Offset    58.011.020 /    Gripper pad
S-Offset    58.011.036 /01    Washer
S-Offset    58.012.152 /01    Pin
S-Offset    58.013.025 /02    Sheet guide segment
S-Offset    58.016.419 /    Covering sleeve
S-Offset    58.022.312 /01    Sheet stop DIN 1544
S-Offset    58.022.316 /    Pin
S-Offset    58.022.319 /    Retaining spring
S-Offset    58.022.342 /    Pin
S-Offset    58.022.343 /    Threaded ring
S-Offset    58.022.384F/01    Separator spring
S-Offset    58.022.396 /    Leaf spring
S-Offset    58.117.032 /    Flourescent lamp 14W
S-Offset        Flourescent lamp F14W/133 COOL WHITE
S-Offset    58.353.006 /    Clamping eccentric
S-Offset    58.353.007 /    Plate spring
S-Offset    58.711.101 /    Gripper pad
S-Offset    66.002.006 /    Oil level indicator 245/ V
S-Offset    66.006.012 /02    Gear Auswahleinheit
S-Offset    66.006.029 /07    Worm
S-Offset    66.006.029 /08    Worm
S-Offset    66.006.031 /01    Worm gear
S-Offset    66.007.011 /    Threaded bolt
S-Offset    66.008.010 /    Pin
S-Offset    66.008.035 /    Washer
S-Offset    66.009.020 /02    Washer
S-Offset    66.009.021 /    Collar
S-Offset    66.009.025 /02    Pin
S-Offset    66.009.025N/    Pin
S-Offset    66.009.091 /    Grooved ball bearing 393 921C
S-Offset    66.009.092 /    Grooved ball bearing 394 675
S-Offset    66.010.025 /01    Flange
S-Offset    66.010.051 /01    Screw
S-Offset    66.010.062 /    Compression spring
S-Offset    66.010.087 /    Bearing
S-Offset    66.010.093 /    Support
S-Offset    66.010.103 /    Washer
S-Offset    66.010.104 /    Washer
S-Offset    66.010.109 /    Washer
S-Offset    66.010.114 /    Gear
S-Offset    66.010.123F/    Star knob
S-Offset    66.010.133 /    Bearing bolt
S-Offset    66.010.162 /    Compression spring
S-Offset    66.010.165 /    Latch
S-Offset    66.010.166 /    Locking screw
S-Offset    66.010.187 /    Bearing
S-Offset    66.010.317 /    Spacer sleeve
S-Offset    66.010.344 /    Washer
S-Offset    66.010.345F/    Adjusting worm gear
S-Offset    66.010.346 /    Collar
S-Offset    66.010.358 /    Adjusting worm gear
S-Offset    66.011.034 /04    GASKET
S-Offset    66.011.065 /    Compression spring
S-Offset    66.012.020 /    Washer


 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng