hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cảm biến nhiệt L4.187.2148
Cảm biến nhiệt L4.187.2148
Cảm biến nhiệt L4.187.2148
Cảm biến nhiệt L4.187.2148
Cảm biến nhiệt L4.187.2148
Cảm biến nhiệt L4.187.2148

Cảm biến nhiệt L4.187.2148

- Tên SP: Cảm biến nhiệt

- HDM-Nr: L4.187.2148/01

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Hãng sx: Technotrans - Germany

Liên hệ

Temperature Sensor L4.187.2148

 

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

- Tên SP: Cảm biến nhiệt

- Mã SP: L4.187.2148/01

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Hãng sx: Technotrans

水箱温度传感器

sensor CAPAC SWIT PROX

L4.187.2148/01, Technotrans L4.187.2148/01

sensor  L4.187.2148/01

水箱温度传感器 L4.187.2148/01

FH.1061774/01 Cleaner Saphira Special-Clean 1lt

FM.0600012/00 Cleaner Hotmelt Cold 1.0l

FM.0600091/00 Saphira Hotmelt Cleaner 5l

63.030.560F/01 Dampening form roller

69.030.420F/ Transfer roller cpl

71.030.201F/04 Water pan roller cpl

98.030.316F/ Transfer roller cpl

98.030.350F/ Dampening form roller

F2.030.510F/03 Water pan roller

F2.030.520F/01 Water pan roller

G2.030.301F/05 Water pan roller

G2.030.310F/08 Metering roller cpl

G2.030.320F/01 Dampening form roller

G2.030.340F/07 Water pan roller

M2.030.080F/01 Dampening form roller

MV.003.856 /02 Rubber roller

MV.028.066 /02 Water pan roller

MV.028.066 /05 Water pan roller

MV.030.461 /03 Transfer roller cpl

SA.030.250 /01 Dampening form roller

SA.030.250F/ Dampening form roller

SA.030.250F/01 Dampening form roller

C6.034.501F Pressure regulator

A4.335.001Solenoid valve

G4.335.001 Pressure regulator

87.336.001 Manometer

00.580.4944 Crosspiece

00.580.1967 Angle hose nozzle

00.580.2102 Ball valve G 1/4-3/3

00.580.6696 hose coupling

10.106.0099 Plate

87.335.002 Safety valve

00.580.3035 Twin nipple

00.580.3415 Union joint

00.580.4442 Control knob

00.580.4282 Angle

00.580.4468 Twin nipple

00.580.4859 Twin nipple

00.580.4935 Check valve

00.580.6777 Union joint

00.580.5011 Union joint

00.471.0082 Tube

91.145.1271 Sensor

海德堡急停按钮/开关   A1.144.9194

海德堡急停按钮/开关 A1.144.9129

海德堡急停按钮底座  A1.144.9130

海德堡急停按钮/开关 A1.144.9134

海德堡急停按钮/开关   00.780.2316

海德堡CPC按钮   81.186.3645/rafi 1.15 114/81.186.3845/00.550.0477/81.186.3855

SM102四方点墨按钮(黑色)   SM102四方点墨按钮(黑色)00.780.2312 00.780.2313 00.780.2314 00.780.2316 00.780.2317 00.780.2320

SM102四方点墨按钮(透明色)       SM102四方点墨按钮(透明色)

SM102四方点墨按钮(红色)   SM102四方点墨按钮(红色)

SM102四方点墨按钮(蓝色)   SM102四方点墨按钮(蓝色)

海德堡触点小按钮(12*12)     海德堡触点小按钮(12*12)

PR12开关 按钮    PR12开关 按钮

按钮       00.580.6715

按钮端子       00.780.2491

按钮端子       00.780.2318

接近开关       00.783.0972

油压开关    065.07.1011=M6.196.1766

SM74双张电眼     M2.161.1531/06

SM74双张电眼  MV。031.031

SM74水路电眼   L2.110.1563/06

102水位感应器     M2.198.1563/06

102水位感应器  00.783.0799/06

SM52机油位感应器 M2.126.1511/02

感应器          F2.110.7310/03

电位器    R2K

电位器    R5K

电位器(R10K)       71.186.5172

行程开关       西门子3SE5112-0CE01

海德堡CD102水箱高压开关      PS3-B63/PCN:0715914

CP2000前规电眼  68.110.1321

合压前规电眼       93.100.1321

合压电眼       93.110.1331

前规电眼       G2.110.1461

前规电眼       61.110.1461 

前规电眼       MV.032.586/02

前规电眼       MV.032.587/02

前规电眼       68.110.1322

前规电眼    F2.110.1463/F2.110.1462

前规放大器电眼    G2.110.1461/01

拉规电眼       91.165.1521/A

收纸电眼       C4.110.1321

收纸电眼    F2.122.1341/04

收纸电眼    L2.110.1495

收纸电眼    F2.122.1312/01

收纸电眼    F2.110.1311

收纸电眼    C2.122.1311/02

电眼       61.165.1561

CD102圆头电眼   L2.122.1311

CD102接近开关   61.110.1381/02

接近开关       93.110.1331

侧规电眼       66.165.1521

主马达编码器 C2.101.3013/02-SRS50-HZAO-S21

主马达编码器SRS50-HZAO-S39

主马达编码器G 322.A04/63.101.2211/02

收纸升降台电眼    C2.122.1311

反射电眼       91.110.1321-A

SM102行程开关   91.145.1042

行程开关       00.780.1944

行程开关       00.780.0185

MO印刷机行程开关    G51455

超声波双张电眼    F2.161.1421,F2.161.1411

限位开关       ATO/021/I/SOND916

继电器    5CD6100260

双张检测电眼       F2.110.1331/04

SM74自动升降台收纸电眼 M5.122.1311

超声波检测纸堆位置传感器       61.110.1491/01

压力开关       F2.110.1941

老款墨斗电机电位计    MV.003.648

电位计/10K    71.186.5321/MV.057.334

墨区电位计    71.186.5172

电位计    MV.021.173

SM74水位减震传感器 L2.110.1563

SM102打版电位计       71.186.5172

GTO编码器   61.101.2211

角度编码器    9E.110.2571

CD102压力开关:M2.184.1191/F2.110.1941/91.110.1381

传感器:61.115.2511

SM52/GTO52主马达编码器:63.101.2211

SM74主马达编码器:63.101.2231

编码器:L6.170.0807/02

PM机齿轮马达     R2.144.1121

驱动马达       M4.112.1311/01,G 322.A03

CD102机驱动马达       L2.105.1311/01

斜拉板马达小电机/前规托纸小电机   61.144.1111

前规咬口高低电机       61.144.1101

横向打版电机       81.186.5151

老款轮转机墨斗电机    71.186.5311

墨斗电机       61.186.5311

墨斗马达       61.184.5511/03

墨斗马达       61.184.5411/03

00.580.3869张紧器

63.196.1756/02水箱感应器

71.186.5321墨斗电位器

61.110.1311/FTK15 纸堆传感器

287-523-01-00折页机电眼

61.110.1495/ZWS-25/CU电眼

L2.110.1495/ZWS-25/CU电眼

91.110.2571/GI357.Z36编码器

L4.187.2148水箱温度传感器

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng