hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cảm biến nhiệt L4.187.2148/01
Cảm biến nhiệt L4.187.2148/01
Cảm biến nhiệt L4.187.2148/01
Cảm biến nhiệt L4.187.2148/01
Cảm biến nhiệt L4.187.2148/01
Cảm biến nhiệt L4.187.2148/01
Cảm biến nhiệt L4.187.2148/01
Cảm biến nhiệt L4.187.2148/01

Cảm biến nhiệt L4.187.2148/01

- Tên SP: Cảm biến nhiệt

- Mã HDM-Nr: L4.187.2148/01

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Hãng sx: Technotrans - Germany

- Bảo hành: 01 năm theo tiêu chuẩn nhà sx

Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

- Tên SP: Cảm biến nhiệt

- Mã SP: L4.187.2148/01

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Hãng sx: Technotrans

水箱温度传感器

sensor CAPAC SWIT PROX

L4.187.2148/01, Technotrans L4.187.2148/01

sensor  L4.187.2148/01

水箱温度传感器 L4.187.2148/01

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

海德堡急停按钮/开关   A1.144.9194

海德堡急停按钮/开关 A1.144.9129

海德堡急停按钮底座  A1.144.9130

海德堡急停按钮/开关 A1.144.9134

海德堡急停按钮/开关   00.780.2316

海德堡CPC按钮   81.186.3645/rafi 1.15 114/81.186.3845/00.550.0477/81.186.3855

SM102四方点墨按钮(黑色)   SM102四方点墨按钮(黑色)00.780.2312 00.780.2313 00.780.2314 00.780.2316 00.780.2317 00.780.2320

SM102四方点墨按钮(透明色)       SM102四方点墨按钮(透明色)

SM102四方点墨按钮(红色)   SM102四方点墨按钮(红色)

SM102四方点墨按钮(蓝色)   SM102四方点墨按钮(蓝色)

海德堡触点小按钮(12*12)     海德堡触点小按钮(12*12)

PR12开关 按钮    PR12开关 按钮

按钮       00.580.6715

按钮端子       00.780.2491

按钮端子       00.780.2318

接近开关       00.783.0972

油压开关    065.07.1011=M6.196.1766

SM74双张电眼     M2.161.1531/06

SM74双张电眼  MV。031.031

SM74水路电眼   L2.110.1563/06

102水位感应器     M2.198.1563/06

102水位感应器  00.783.0799/06

SM52机油位感应器 M2.126.1511/02

感应器          F2.110.7310/03

电位器    R2K

电位器    R5K

电位器(R10K)       71.186.5172

行程开关       西门子3SE5112-0CE01

海德堡CD102水箱高压开关      PS3-B63/PCN:0715914

CP2000前规电眼  68.110.1321

合压前规电眼       93.100.1321

合压电眼       93.110.1331

前规电眼       G2.110.1461

前规电眼       61.110.1461 

前规电眼       MV.032.586/02

前规电眼       MV.032.587/02

前规电眼       68.110.1322

前规电眼    F2.110.1463/F2.110.1462

前规放大器电眼    G2.110.1461/01

拉规电眼       91.165.1521/A

收纸电眼       C4.110.1321

收纸电眼    F2.122.1341/04

收纸电眼    L2.110.1495

收纸电眼    F2.122.1312/01

收纸电眼    F2.110.1311

收纸电眼    C2.122.1311/02

电眼       61.165.1561

CD102圆头电眼   L2.122.1311

CD102接近开关   61.110.1381/02

接近开关       93.110.1331

侧规电眼       66.165.1521

主马达编码器 C2.101.3013/02-SRS50-HZAO-S21

主马达编码器SRS50-HZAO-S39

主马达编码器G 322.A04/63.101.2211/02

收纸升降台电眼    C2.122.1311

反射电眼       91.110.1321-A

SM102行程开关   91.145.1042

行程开关       00.780.1944

行程开关       00.780.0185

MO印刷机行程开关    G51455

超声波双张电眼    F2.161.1421,F2.161.1411

限位开关       ATO/021/I/SOND916

继电器    5CD6100260

双张检测电眼       F2.110.1331/04

SM74自动升降台收纸电眼 M5.122.1311

超声波检测纸堆位置传感器       61.110.1491/01

压力开关       F2.110.1941

老款墨斗电机电位计    MV.003.648

电位计/10K    71.186.5321/MV.057.334

墨区电位计    71.186.5172

电位计    MV.021.173

SM74水位减震传感器 L2.110.1563

SM102打版电位计       71.186.5172

GTO编码器   61.101.2211

角度编码器    9E.110.2571

CD102压力开关:M2.184.1191/F2.110.1941/91.110.1381

传感器:61.115.2511

SM52/GTO52主马达编码器:63.101.2211

SM74主马达编码器:63.101.2231

编码器:L6.170.0807/02

PM机齿轮马达     R2.144.1121

驱动马达       M4.112.1311/01,G 322.A03

CD102机驱动马达       L2.105.1311/01

斜拉板马达小电机/前规托纸小电机   61.144.1111

前规咬口高低电机       61.144.1101

横向打版电机       81.186.5151

老款轮转机墨斗电机    71.186.5311

墨斗电机       61.186.5311

墨斗马达       61.184.5511/03

墨斗马达       61.184.5411/03

00.580.3869张紧器

63.196.1756/02水箱感应器

71.186.5321墨斗电位器

61.110.1311/FTK15 纸堆传感器

287-523-01-00折页机电眼

61.110.1495/ZWS-25/CU电眼

L2.110.1495/ZWS-25/CU电眼

91.110.2571/GI357.Z36编码器

L4.187.2148水箱温度传感器

91.010.105
C4.005.503/02
71.010.113/03
71.030.245
C8.458.753
C6.204.026/02
C6.204.004
C5.006.433
C4.721.743
C4.721.720
C4.721.210
91.580.392
91.580.386
91.008.305
91.008.304
81.205.011
71.330.009
61.806.302
61.806.301/01
61.806.301
C8.633.814
82.582.272
91.105.9201
91.144.3461
61.110.1493
C2.144.1430
C9.147.1035
91.144.1321/01
91.144.1311
C4.110.1321
C6.335.002
S9.147.1940
61.110.1131
91.144.6092
61.178.1786
91.144.3012
C7.170.0329
C7.170.0477
81.186.1367
81.186.3487
91.147.6003/02
91.144.7003/03
91.144.7002/03
81.186.5445/10
91.144.5052
91.147.5027/01
91.147.5022
81.186.1327
91.101.105
C7.170.0352/01
C5.196.0273/01
91.150.0061/05
C9.147.1037
81.186.9507
81.186.9507/01
81.186.8025
61.178.1891
C7.170.0347/01
91.145.1081
81.102.1471
81.102.1461
C7.170.0337
C7.170.0332
C7.170.0328

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng