hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Solenoid valve 61.184.1311
Solenoid valve 61.184.1311
Solenoid valve 61.184.1311
Solenoid valve 61.184.1311
Solenoid valve 61.184.1311
Solenoid valve 61.184.1311
Solenoid valve 61.184.1311
Solenoid valve 61.184.1311
Solenoid valve 61.184.1311
Solenoid valve 61.184.1311

Solenoid valve 61.184.1311

- Tên SP: Van điện từ

- HDM-Nr: 61.184.1311/02

- Điện áp (v): 24 VDC

- Ứng dụng: Heidelberg CD102/ SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Solenoid valve 61.184.1311

- Tên SP: Van điện từ

- Mã HDM-Nr: 61.184.1311/02

- Điện áp (v): 24 VDC

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102/ SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Van điện từ dùng cho máy in Heidelberg, solenoid valve 61.184.1311/02, van điện từ 61.184.1311/02, van dien tu 61.184.1311/02.

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559 -> F6.110.1122

Sensor F6.110.1111

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Inductive sensor C5.196.0293

Sensor M2.198.1563

Sensor C3.147.1472

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Connecting line C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1281

Sensor C3.147.1291

Sensor 00.783.0871

Sensor 61.110.1711

Sensor 61.110.1721 gương phản quang

Sensor 00.783.0145

Sensor M5.110.1211

Sensor 00.783.0390

Sensor 61.127.1371

Sensor 61.127.1511

Sensor F2.110.7291

Sensor 61.110.1631

Sensor M2.184.1191

Sensor 91.110.1381

Sensor 61.184.1361

Sensor 00.785.001

Sensor 61.110.1321

Sensor L2.110.1178

Sensor cable 61.110.1631

Sensor M2.110.1421

Sensor 00.783.0139

Sensor M8.126.1031

Sensor 91.145.1271

Sensor 00.250.0721

Sensor 00.783.0677

Sensor 00.783.0670

Sensor 00.783.0144

Sensor 00.783.0390

Sensor 00.783.0343

Sensor C6.129.2538

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor F2.110.7187

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.250.0721

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.780.0281

Sensor C2.122.1311

Sensor 61.110.1691

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0180

Sensor 61.110.1591

Sensor 61.110.1571

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0189

Sensor 61.110.2311

Sensor 00.580.4162

41.010.180 /01 Rubber washup blade

42.010.180 / Rubber washup blade

58.010.180 / Rubber washup blade

58.010.180 /02 Rubber washup blade

68.010.180 / Rubber washup blade

68.010.180 /02 Rubber washup blade

69.010.180 /02 Rubber washup blade

71.010.180 / Rubber washup blade

76.010.180 /03 Rubber washup blade

7G.010.403 /01 Rubber washup blade

81.205.123 /02 Rubber washup blade

F2.010.405 /04 Rubber washup blade

F2.010.436F/ Rubber washup blade

F2.010.436F/01 Rubber washup blade

G2.010.502 /04 Rubber washup blade

G2.010.505 /02 Rubber washup blade

L2.010.403 /03 Rubber washup blade

L2.010.442 / Rubber washup blade

L2.010.493 /02 Rubber washup blade UV

M2.010.403 /05 Rubber washup blade

M2.010.421 /03 Rubber washup blade

MV.054.746 / Doctor blade

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng