hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02
Solenoid valve 61.184.1311/02

Solenoid valve 61.184.1311/02

- Tên SP: Van điện từ

- Mã HDM-Nr: 61.184.1311/02

- Điện áp (v): 24 VDC

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102/ SM102

- Xuất xứ: Norgern

 

 

 

Liên hệ

Van điện từ dùng cho máy in Heidelberg, solenoid valve 61.184.1311/02, van điện từ 61.184.1311/02, van dien tu 61.184.1311/02.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

T-Offset    22.007.045 /    Belleville washer
T-Offset    22.007.065 /    Tension spring
T-Offset    22.011.028 /    Pin
T-Offset    22.011.034 /    Tension spring
T-Offset    22.014.002 /01    Stop
T-Offset    22.014.005 /    Chain gripper
T-Offset    22.014.009 /01    Leg spring DS 1,6 x 8,9x 20
T-Offset    22.014.010 /01    Leg spring OS 1,6 x 8,9x 20
T-Offset    22.016.008 /    Rubber sucker disc
T-Offset    22.017.139 /    Separator finger
T-Offset    22.017.182 /    Washer
T-Offset    22.019.510 /    Shim ring
T-Offset    22.024.005F/    Rubber sucker disc cpl
T-Offset    22.030.428 /K01    GASKET
T-Offset    22.107.1321/    Interference filter
T-Offset    22.161.1421/    Sensor OPT RLB PROX
T-Offset    22.161.1431/    Sensor OPT RLB PROX
T-Offset    22.164.1761/01    Powder container
T-Offset    22.205.169 /    Tension spring
T-Offset    MV.018.778 /01    Gripper bar
Topsetter    PL.517.0501/    Filtering mat
Topsetter    PP.05705142    Filter AIR FILTER ELEMENT
Topsetter    PP.05712769    Gear GEAR 25T
Topsetter    PP.06010008    Laser diode FOR 32 CHANNEL HEAD
Underlay Paper & Mat    00.580.8488/01    Underlay foil 1028x713x0,35
Underlay Paper & Mat    00.580.8489/01    Underlay foil 1028x713x0,40
Underlay Paper & Mat    51.464.301 /    Underlay foil
Underlay Paper & Mat    7G.007.094 /03    Foil t=0,35
Underlay Paper & Mat    7G.007.095 /03    Foil t=0,40
Tools    00.894.1371/    Cable HWI
Tools    BP.005.5449/    Gauge
Wash Up Blades    41.010.180 /01    Rubber washup blade
Wash Up Blades    42.010.180 /    Rubber washup blade
Wash Up Blades        Rubber washup blade GTO46
Wash Up Blades    58.010.180 /    Rubber washup blade
Wash Up Blades    58.010.180 /02    Rubber washup blade
Wash Up Blades    68.010.180 /    Rubber washup blade
Wash Up Blades    68.010.180 /02    Rubber washup blade
Wash Up Blades        Rubber washup blade (SORMZ/SORM new)
Wash Up Blades    69.010.180 /02    Rubber washup blade
Wash Up Blades        Rubber washup blade GTO52
Wash Up Blades    71.010.180 /    Rubber washup blade
Wash Up Blades    76.010.180 /03    Rubber washup blade
Wash Up Blades    7G.010.403 /01    Rubber washup blade
Wash Up Blades    81.205.123 /02    Rubber washup blade
Wash Up Blades    F2.010.405 /04    Rubber washup blade
Wash Up Blades    F2.010.436F/    Rubber washup blade
Wash Up Blades    F2.010.436F/01    Rubber washup blade
Wash Up Blades    G2.010.502 /04    Rubber washup blade
Wash Up Blades        Rubber washup blade (SM52)
Wash Up Blades    G2.010.505 /02    Rubber washup blade
Wash Up Blades    L2.010.403 /03    Rubber washup blade
Wash Up Blades    L2.010.442 /    Rubber washup blade
Wash Up Blades    L2.010.493 /02    Rubber washup blade UV
Wash Up Blades    M2.010.403 /05    Rubber washup blade
Wash Up Blades    M2.010.421 /03    Rubber washup blade UV-SM74
Wash Up Blades    MV.054.746 /    Doctor blade
Wash Up Blades        Doctor blade TRESU-NR.3000106
Washes    CN.F210058    Recyl Clean, Reinigungsm. f.Rasterwalzen
Wash-up Cloths    7G.205.090F/03    Saphira Wash-Up Cloth 145/162
Wash-up Cloths        Saphira Wash-Up Cloth XL 145 / XL 162
Wash-up Cloths    F2.204.084F/    Saphira Wash-Up Cloth Perfecting XL 105
Wash-up Cloths        Set of washup cloths
Wash-up Cloths        Set of washup cloths 105 white
Wash-up Cloths        Set of washup cloths XL105
Wash-up Cloths    F2.205.090F/    Set of washup cloths
Wash-up Cloths        Set of washup cloths 1075 F/XL105 24pcs
Wash-up Cloths    F2.205.090F/01    Saphira Wash-Up Cloth 105/106
Wash-up Cloths        Saphira Wash-Up Cloth XL 105
Wash-up Cloths        Saphira Wash-Up Cloth XL 105 24 rolls
Wash-up Cloths        Set of washup cloths
Wash-up Cloths        Set of washup cloths XL105
Wash-up Cloths    G2.024.801 /    Set of washup cloths
Wash-up Cloths        Set of washup cloths 52
Wash-up Cloths    G2.024.801F/01    Saphira Wash-Up Cloth 52
Wash-up Cloths        Saphira Wash-Up Cloth SM 52
Wash-up Cloths        Saphira Wash-Up Cloth SM 52 24rolls
Wash-up Cloths        Set of washup cloths 24 Stueck
Wash-up Cloths    L2.024.801F/02    Saphira Wash-Up Cloth 75
Wash-up Cloths        Saphira Wash-Up Cloth CD 74 / XL 75
Wash-up Cloths        Set of washup cloths
Wash-up Cloths    L2.024.831F/01    Saphira Wash-Up Cloth Perfect CD74/XL75
Wash-up Cloths        Set of washup cloths 24 Stueck
Wash-up Cloths    M2.024.801 /01    Set of washup cloths 24 Stueck
Wash-up Cloths    M2.024.801F/02    Saphira Wash-Up Cloth 74
Wash-up Cloths        Saphira Wash-Up Cloth SM 74
Wash-up Cloths        Set of washup cloths

XL 105    F2.004.012 /    Shim plate 0,1mm
XL 105    F2.004.013 /    Shim plate 0,5mm
XL 105    F2.004.014 /    Shim plate 1,0mm
XL 105    F2.005.501 /10    Cover plate
XL 105    F2.005.511 /05    Cover
XL 105    F2.005.516 /06    Cover
XL 105    F2.006.016 /    GASKET
XL 105    F2.006.017 /    GASKET
XL 105    F2.006.020F/22    Plate clamp
XL 105    F2.007.507 /26    Clamping bar
XL 105    F2.008.109 /03    Farbkastenbacke
XL 105    F2.008.110 /03    Farbkastenbacke
XL 105    F2.008.111 /01    Rail
XL 105    F2.008.127 /05    Support cpl
XL 105    F2.008.142F/09    Threaded bolt cpl
XL 105    F2.008.146F/01    Set of foils RNK2600 6 Stueck
XL 105    F2.009.001F/04    Distributor cylinder
XL 105    F2.009.025F/07    Rider roller cpl
XL 105    F2.009.030F/05    Distributor cylinder
XL 105    F2.009.031 /02    Torsion bar spring
XL 105    F2.009.150 /05    Friction-bearing bush
XL 105    F2.010.399 /    Belleville washer 3,10x0,95x14,4
XL 105    F2.011.106 /03    Gripper pad
XL 105    F2.011.108 /06    Gripper pad
XL 105    F2.011.121 /01    Cam follower PWKR 40x18x44,5
XL 105    F2.011.131 /    Spring support piece
XL 105    F2.011.627 /02    Gripper
XL 105    F2.011.727 /    Gripper
XL 105    F2.011.920 /05    Gripper pad
XL 105    F2.012.001 /03    Bush
XL 105    F2.012.006F/13    Shaft cpl
XL 105    F2.012.009 /02    Pin
XL 105    F2.012.009 /03    Pin
XL 105    F2.012.054 /01    Pin
XL 105    F2.012.055 /11    Eyebolt
XL 105    F2.012.061 /13    Pin
XL 105    F2.012.071 /02    Strap
XL 105    F2.013.104 /09    Roller lever
XL 105    F2.013.106 /02    Compression spring
XL 105    F2.013.114 /01    Gripper
XL 105    F2.013.131 /03    Pin
XL 105    F2.013.145 /04    Compression spring
XL 105    F2.013.150 /05    Spring rod
XL 105    F2.013.152 /01    Retainer
XL 105    F2.013.154 /04    Retainer
XL 105    F2.013.155 /    Guide piece
XL 105    F2.013.418 /07    Gripper cam
XL 105    F2.013.492 /04    Tooth lock washer
XL 105    F2.016.122 /    Cover
XL 105    F2.016.131 /03    Pulley for toothed belt
XL 105    F2.016.167 /    Nut

XL 105    F2.016.168 /    Nut
XL 105    F2.016.171 /01    Coupling
XL 105    F2.016.203 /01    Toothed belt
XL 105    F2.016.208 /04    Tooth lock washer
XL 105    F2.016.210 /02    Stretching roller
XL 105    F2.016.215 /02    Head bolt
XL 105    F2.016.222 /    Drive lever
XL 105    F2.016.223 /    Connecting piece
XL 105    F2.016.224 /01    Head bolt
XL 105    F2.016.238 /05    Pulley for toothed belt
XL 105    F2.016.249 /01    Spindle
XL 105    F2.016.278 /03    Pulley for toothed belt
XL 105    F2.016.279 /02    Pulley for toothed belt
XL 105    F2.016.305 /04    Pin
XL 105    F2.016.306 /02    Pin
XL 105    F2.016.307 /03    Distance washer
XL 105    F2.016.309 /02    Compression spring
XL 105    F2.016.607 /05    Spur gear
XL 105    F2.016.679 /    Wire cable
XL 105    F2.016.680 /03    Rope
XL 105    F2.017.833 /04    Support
XL 105    F2.018.220 /06    Valve
XL 105    F2.018.250 /07    Pressure regulator NDR 20
XL 105    F2.020.001S/01    Infeed roller, DS
XL 105    F2.020.006 /04    Tooth lock washer
XL 105    F2.020.007 /03    Toothed belt
XL 105    F2.020.017 /03    Tooth lock washer
XL 105    F2.020.022 /02    Shaft
XL 105    F2.020.034 /06    Tooth lock washer
XL 105    F2.020.036 /05    Toothed belt
XL 105    F2.020.075 /01    Driver
XL 105    F2.020.087 /01    GASKET
XL 105    F2.020.098 /03    GASKET
XL 105    F2.020.133F/02    Separator spring cpl
XL 105    F2.020.145 /    Guide
XL 105    F2.022.014 /04    Pin
XL 105    F2.022.030S/18    Sheet guide plate
XL 105    F2.022.043 /04    Support DS
XL 105    F2.022.111 /03    Pin
XL 105    F2.022.112 /01    Pin
XL 105    F2.022.113 /03    Pin
XL 105    F2.022.114 /06    Pin
XL 105    F2.022.115 /01    Guide piece

XL 105    F2.022.117 /04    Spring rod
XL 105    F2.022.119 /01    Support
XL 105    F2.022.403 /01    Idler roller
XL 105    F2.022.411 /02    Pin
XL 105    F2.022.413 /06    Pin
XL 105    F2.022.421 /01    Shim ring
XL 105    F2.022.424 /04    Eccentric bolt
XL 105    F2.024.204 /01    Adjustment lever
XL 105    F2.028.011 /03    Pulley for toothed belt
XL 105    F2.028.031 /03    Cam
XL 105    F2.028.121 /06    Cam
XL 105    F2.028.132 /02    Tension spring
XL 105    F2.028.135 /02    Roller
XL 105    F2.028.142 /01    Bearing bolt
XL 105    F2.028.162S/01    Sucker cpl
XL 105    F2.028.166 /    Support OS
XL 105    F2.028.172 /02    Bowden cable
XL 105    F2.028.176 /    Support DS
XL 105    F2.028.177 /    Compression spring
XL 105    F2.028.182S/01    Sucker cpl
XL 105    F2.028.265 /02    Compression spring
XL 105    F2.028.266 /02    Rubber ring
XL 105    F2.028.266 /03    Rubber ring

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng