hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038
Cylinder solenoid valve G2.335.038

Cylinder solenoid valve G2.335.038

- Tên SP: Van điện từ

- Mã HMD-Nr: G2.335.038/01

- Mã SP: AVLM-8-20-SA

- Nguồn cấp: MEH-3-24vdc

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM54

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: G2.335.038/01

Cylinder solenoid valve G2.335.038/01

- Tên SP: Van điện từ

- Mã HMD-Nr: G2.335.038/01

- Mã SP: AVLM-8-20-SA

- Nguồn cấp: MEH-3-24vdc

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM54

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Heidelberg Printing Parts SM52 front gauge cylinder solenoid valve G2.335.038 01

Supply AVLM-8-20-SA, G2.335.038/01

van điện từ G2.335.038/01.

Van dien tu G2.335.038/01

Valves G2.335.038

festo G2.335.038/01

Cylinder solenoid valve G2.335.038/01

AVLM-8-20-SA, G2.335.038/01

Heidelberg Printing Parts SM52

C3.581.109
91.580.278
91.580.274
71.718.009
82.582.235
S8.583.348
91.580.236/03
S9.921.909
91.580.327/06
71.508.716
71.005.261
82.582.275
91.147.3061
91.101.2042
87.101.2042
71.278.601
C6.302.712
82.582.277
C4.313.216
91.013.009
61.010.188
C4.012.376
C4.012.377
S8.582.831
S8.582.830
71.010.706
71.010.705
71.010.102
C4.721.060/04
91.010.314
C4.002.502
C5.533.615
C8.633.818
C7.002.504
C7.002.503/01
C7.002.503
C5.721.520
C4.726.535
C4.721.749
C4.721.742
C4.721.727
C4.721.726
C4.721.723
C4.721.718
C4.721.716
C4.721.525
C4.721.524
C4.721.515
C4.721.216
C4.721.090
C4.721.043
C4.313.431
C4.204.027
C4.012.072
C4.012.058
C4.002.502
91.804.004
91.581.024
91.580.294
91.010.318
82.582.210
C4.012.088
C5.721.522
C6.451.292
C4.721.736
C4.721.735
C4.721.734
C4.721.733
C4.721.732
C4.721.731
C4.721.730
C4.721.725
C4.721.724
C4.721.508
C4.721.507
91.378.303
91.008.403
91.164.9200
71.164.9200/01
MV.034.939
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng