hotline: 0934514131
Chào mừng bạn đến với công ty TNHH BATE VIỆT NAM

Ống khí nén

Sắp xếp :

Ống dây khí SMC: TU0604BU-100
1.650.000₫

Ống dây khí SMC: TU0604BU-100

Ống dây khí SMC: TU0805BU-100
3.320.000₫

Ống dây khí SMC: TU0805BU-100

Ống dây khí SMC TU1065-100
5.510.000₫

Ống dây khí SMC TU1065-100

Ống dây khí SMC: TU1208BU-100
6.950.000₫

Ống dây khí SMC: TU1208BU-100

Dây khí nén Festo PUN-6x1-BL
1.660.000₫

Dây khí nén Festo PUN-6x1-BL

Dây khí nén Festo PUN-8x1.25-BL
1.980.000₫

Dây khí nén Festo PUN-8x1.25-BL

Dây khí nén Festo PUN-10x1.5-BL
2.850.000₫

Dây khí nén Festo PUN-10x1.5-BL

Dây khí nén Festo PUN-12x2-BL
4.200.000₫

Dây khí nén Festo PUN-12x2-BL

Ống dây khí SMC: TU1610BU-100
14.250.000₫

Ống dây khí SMC: TU1610BU-100

Sale

Không sẵn có

Hết hàng