hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Over-run Clutch 82.008.005
Over-run Clutch 82.008.005
Over-run Clutch 82.008.005
Over-run Clutch 82.008.005
Over-run Clutch 82.008.005
Over-run Clutch 82.008.005
Over-run Clutch 82.008.005
Over-run Clutch 82.008.005
Over-run Clutch 82.008.005
Over-run Clutch 82.008.005

Over-run Clutch 82.008.005

- Tên SP: Bộ li hợp một chiều

- HDM-Nr: 82.008.005/01

- OEM Parts: F-1930D/HH

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.008.000 -005/09-9

- Xuất xứ: Stimber - Germany

Liên hệ

Over-run Clutch 82.008.005/01 

- Tên SP: Bộ li hợp một chiều

- HDM-Nr: 82.008.005/01

- OEM Parts: F-1930D/HH

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.008.000 -005/09-9

- Xuất xứ: Stimber - Germany

Vòng bi một chiều 82.008.005/01

 Over-run Clutch 82.008.005/01 

单向轴承 82.008.005/01 

- Tên SP: Bộ li hợp một chiều

- Mã HDM-Nr: 82.008.005/01

- OEM Parts: F-1930D/HH

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Xuất xứ: Stimber - Germany

91.008.001F Ink fountain roller

88.008.118F Overrunning clutch cpl

00.550.1145 Overrunning clutch

F-211370 bearing

23.010.064 Bearing bolt

00.550.0228 Axial bearing disc AS 3047

61.164.1767/        Motor

61.178.1343/ Geared motor Heberfeuchtwerk SM

61.186.5311/03    Geared motor 3050L012S Faulh 12V

61.186.5411/03    Geared motor 3050L024S 24V

63.198.1283         Motor

71.186.5121/01    Geared motor -120:1/3540ko- 12c

71.186.5311/        Geared motor Faulhaber

81.102.1311/        Motor Auslegung B 8,5KW

81.126.131/01      Motor for oil pump AF 71/-7

81.186.5141/02 Motor CPC

91.144.3901/        Motor circuit-break PKZM0-0,16 +NHi-E-10

91.144.3902/        Motor circuit-breaker PKZM0-16 +NHi-E-10

91.144.3931/        Motor circuit-break PKZM0-0,63 +NHi-E-10

91.144.3971/        Motor circuit-breake PKZM0-4,0 +NHi-E-10

91.144.3991/        Motor circuit-breaker PKZM0-10 +NHi-E-10

92.112.1311         Motor

C4.102.1921/       Motor contactor K21

M5.144.1121/02 Geared Motor

MV.023.024/       Motor

 

91.010.310 /01 Bush

91.010.311 / Bush

91.010.312 / Collar

91.010.313 /01 Bush

91.010.326 / Bush

91.010.328 / Bearing bush

91.010.332 / Washer

91.010.333 / Washer

91.010.334 / Washer

91.010.338 / Washer

91.010.354 / Bearing

91.010.358 / Nut

91.010.359 / Spring rod

91.010.360 /03 Sleeve

91.010.361 /01 Sleeve

91.010.362 / Washer

91.010.363 / Grub screw

91.012.050 /05 Gear segment

91.014.303 /01 Tube

91.014.303S/04 Tube

91.015.155 / Tension spring

91.015.305 /01 Pin

91.015.346 /01 Spacer

91.015.360F/01 Guide plate

91.015.412 / Guide bar

91.016.404 / Cotter pin

91.016.413 /01 Guide pin

91.016.502 /01 Valve

91.016.540 /01 Pneumatic cylinder bearing

91.016.541 / Rubber bushing   6  x3  x   15

91.016.542 / Rubber bushing   6  x3  x 5

91.017.709 / Bush

91.017.712 /02 Guide rail

91.017.723 / Guide rail

91.017.737 / Rod

91.017.737F/ Rod cpl

91.017.742 / Lateral plate DS

91.017.743 / Lateral plate

91.018.309 /01 Y-shaped tube

91.018.313 /01 Y fitting

91.024.305 / Gauge

91.033.311 /03 Plate

91.033.312 /04 Plate

91.090.801F/04 Base plate cpl links

91.101.1011/02 Control board SRK(02) ABB

91.101.1011/10 Control board SRK ABB

91.101.1051/03 Power part SLT 80Amp.

91.101.107 / Fuse holder 21 189 06 SIBA

91.101.1111/03 Power converter SVT

91.101.1111/04 Power converter SVT

91.101.1112/02 Connecting part of power converter SVT

91.101.1121/ Converter bridge SBM

91.101.1183/ Filter 48V= (Bremse) 6A

91.101.2013/ Carbon brushes HB61 18002420

91.101.2023/ Brake SB 100.2 110Nm/24V

91.102.2021/ Lamellas 130x43x5 1Satz=8 st.

91.102.7022/ Air hose Ausleger LVS

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng