hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Xy lanh khí 00.580.3387
Xy lanh khí 00.580.3387
Xy lanh khí 00.580.3387
Xy lanh khí 00.580.3387

Xy lanh khí 00.580.3387

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 00.580.3387/03

- Áp lực: 10 bar

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, PM74, XL105

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.300 -002/14-17

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Pneumatic cylinder 00.580.3387

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 00.580.3387/03

- Áp lực: 10 bar

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, PM74, XL105

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.300 -002/14-17

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Xy lanh khí Heidelberg: 00.580.3387/03,  

Cylinder 00.580.3387/03,

71.010.366 Pin DS

71.010.372 Bearing bolt

00.580.1094 Forkhead cpl

04.012.088 Compression spring

91.010.360F Sleeve cpl

71.010.369F Spring rod cpl

71.010.369 Spring rod

C2.002.220S/02    Oil overflow pipe

C2.101.3003/02    Main driving motor 22kW

C2.101.3013/01    Encoder SRS50C10

C2.101.3013/02    Encoder SRS50-HZA0-S36

C2.101.3015/    Encoder SRS50-HZA0-S39

C2.101.3021/    Zwischenflansch Bremse-Geberraum

C2.101.3022/    Intermediate flange Bremse-Geberraum

C2.101.3025/    Sealant Loctite 573

C2.101.3033/    Cover HPM 22KW

C2.101.3053/    Cover Geber Antr.Mot.

C2.102.1471/    Axial fan Fa.EBM  LVS

C2.102.1902/    Compressor Merlin 2048BH 2stufig

C2.102.1911/    Air filter in Tuere 700X140X47CM

C2.102.2111/03    Flat module LVM

C2.115.1411/02    Axial fan 143 x 40

C2.115.1421/02    Axial fan 80 x 25

C2.117.1311/01    Lamp Lichtart D50 1x18W

C2.122.1311/02    Sensor CAPAC SWIT PROX

C2.144.1301/09    Plate punch Fa. Nela Autoplate

C2.144.1321/01    Punch unit 10

C2.144.1331/01    Punch unit 12

C2.144.1341/01    Punch unit 13

C2.144.1417/    Driver

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng