hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03
Roller Piston 00.580.3387/03

Roller Piston 00.580.3387/03

- Tên SP: Roller Piston

- Mã SP: 00.580.3387/03

- Áp lực: 10 bar

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, PM74, XL105

- Xuất xứ: Heidelberg - CZech

- Bảo hành: 01 năm chính hãng

Liên hệ

Xy lanh khí Heidelberg: 00.580.3387/03,  

Cylinder 00.580.3387/03,

Dùng cho máy in Heidelberg CD102, SM102, PM74, XL105
Xuất xứ: Heidelberg - CZech

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CD 102    C2.002.220S/02    Oil overflow pipe
CD 102    C2.101.3003/02    Main driving motor 22kW
CD 102    C2.101.3013/01    Encoder SRS50C10
CD 102    C2.101.3013/02    Encoder SRS50-HZA0-S36
CD 102    C2.101.3015/    Encoder SRS50-HZA0-S39
CD 102    C2.101.3021/    Zwischenflansch Bremse-Geberraum
CD 102    C2.101.3022/    Intermediate flange Bremse-Geberraum
CD 102    C2.101.3025/    Sealant Loctite 573
CD 102    C2.101.3033/    Cover HPM 22KW
CD 102    C2.101.3053/    Cover Geber Antr.Mot.
CD 102    C2.102.1471/    Axial fan Fa.EBM  LVS
CD 102    C2.102.1902/    Compressor Merlin 2048BH 2stufig
CD 102    C2.102.1911/    Air filter in Tuere 700X140X47CM
CD 102    C2.102.2111/03    Flat module LVM
CD 102    C2.115.1411/02    Axial fan 143 x 40
CD 102    C2.115.1421/02    Axial fan 80 x 25
CD 102    C2.117.1311/01    Lamp Lichtart D50 1x18W
CD 102    C2.122.1311/02    Sensor CAPAC SWIT PROX
CD 102    C2.144.1301/09    Plate punch Fa. Nela Autoplate
CD 102    C2.144.1321/01    Punch unit 10
CD 102    C2.144.1331/01    Punch unit 12
CD 102    C2.144.1341/01    Punch unit 13
CD 102    C2.144.1417/    Driver
 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng