hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Solenoid valve 61.184.1051/01
Solenoid valve 61.184.1051/01
Solenoid valve 61.184.1051/01
Solenoid valve 61.184.1051/01
Solenoid valve 61.184.1051/01
Solenoid valve 61.184.1051/01
Solenoid valve 61.184.1051/01
Solenoid valve 61.184.1051/01

Solenoid valve 61.184.1051/01

- Tên: SP: Van điện từ

- Mã SP: 61.184.1051/01

- Mã cũ: 98.184.1051

- Nguồn cấp: 24vdc

- Ứng dụng: Heidelberg CD102,  SM102

- Vị trí sử dụng: 

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Solenoid valve

61.184.1051/01

 

- Tên: SP: Van điện từ

- Mã SP: 61.184.1051/01

- Mã cũ: 98.184.1051

- Nguồn cấp: 24vdc

- Ứng dụng: Heidelberg CD102,  SM102

- Vị trí sử dụng: 

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Valve 61.184.1051/01

4/2-way valve 61.184.1051

van điện từ 61.184.1051/01

Van dien tu 61.184.1051/01

Heidelberg 61.184.1051/01

Sensor F2.110.7341

Sensor F2.110.7331

Sensor F2.110.7321

Sensor 00.783.0180

Sensor F2.110.7311

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0112

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591 /05

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor PP.04595890

Sensor MV.050.654

Sensor L6.110.1132 -> MV.102.570

Sensor L6.110.1131 -> MV.102.569

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559 -> F6.110.1122

Sensor F6.110.1111

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Inductive sensor C5.196.0293

Sensor M2.198.1563

C5.721.042 / Bearing

C5.721.050 / Adjusting screw D.S.

C5.721.078 / Screw

C5.721.411 /04 Journal DS

C5.721.413 /03 Bush

C5.805.001S/ Sheet guide plate

C5.805.002S/ Sheet guide plate

C5.805.003S/ Sheet guide plate

C6.011.005 /02 Bush

C6.011.016 /01 Ring nut

C6.011.017 / Clamp ring

C6.011.018 /03 Threaded ring

C6.011.019 /01 Retainer plate

C6.011.121 /01 Cam follower PWKR 35x16x39

C6.011.121 /02 Cam follower PWKR 35x16x39

C6.011.122 /01 Needle bearing F-211133.3

C6.011.127 /02 Torsion bar spring

C6.011.129 /04 Stop

C6.011.130 /04 Stop D

C6.014.014 /03 Bearing OS

C6.014.022F/ Flange

C6.014.039 /03 Gripper cam

C6.014.039 /05 Gripper cam

C6.014.039 /06 Gripper cam

C4.714.265/01
82.583.386S/03
82.583.316S/01
61.090.9371
91.580.319/06
91.580.319/01
71.010.307
MV.022.883
71.010.195
71.009.047
61.008.311
91.030.231
91.581.031
71.010.183
C3.581.117
81.186.1387
81.633.101/01
C7.170.0331
C5.533.515S
C5.533.514S
C4.330.301S/01
C4.330.201S/01
91.330.301S
81.330.301S
MV.012.037
91.008.006/06
82.033.016/01
MV.037.507/01
MV.030.844
C6.204.801
C6.204.601
C4.721.523
82.033.116/01
82.033.016
82.005.078
82.582.293
C3.581.118
C4.725.010S/01
C5.725.010S
C4.725.010S/03
 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng