hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic Cylinder 87.334.010
Pneumatic Cylinder 87.334.010
Pneumatic Cylinder 87.334.010
Pneumatic Cylinder 87.334.010

Pneumatic Cylinder 87.334.010

- Tên SP: Water & ink cylinder

- Mã HDM-Nr: 87.334.010/

- Kích thước: phi 25/25

- Áp lực: 10 bar

- Ứng dụng: Heidelberg CD102 /SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.030.200 -009/09-5

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 87.334.010

Water & ink cylinder 87.334.010

- Tên SP: Water & ink cylinder

- Mã HDM-Nr: 87.334.010/

- Kích thước: phi 25/25

- Áp lực: 10 bar

- Ứng dụng: Heidelberg CD102 /SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.030.200 -009/09-5

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Cylinder 87.334.010

xy lanh khí 87.334.010

heidelberg 87.334.010

xy lanh khi 87.334.010

Cylinder 87.334.010

xy lanh khí 87.334.010

heidelberg 87.334.010

xy lanh khi 87.334.010

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559 -> F6.110.1122

Sensor F6.110.1111

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Inductive sensor C5.196.0293

Sensor M2.198.1563

Sensor C3.147.1472

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Connecting line C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1281

Sensor C3.147.1291

Sensor 00.783.0871

Sensor 61.110.1711

Sensor 61.110.1721 gương phản quang

Sensor 00.783.0145

Sensor M5.110.1211

Sensor 00.783.0390

Sensor 61.127.1371

Sensor 61.127.1511

Sensor F2.110.7291

Sensor 61.110.1631

F2.110.1941 -M2.184.1191 - 91.110.1381

61.184.1361, 00.785.001

Sensor 61.110.1321

Sensor L2.110.1178

Sensor cable 61.110.1631

Sensor M2.110.1421

Sensor 00.783.0139

Sensor M8.126.1031

Sensor 91.145.1271

Sensor 00.250.0721

Sensor 4M.110.1571

Sensor 00.783.0677

Sensor 00.783.0670

Sensor F2.110.7301

Sensor 00.783.0144

Sensor CA.148.2073

Sensor CA.148.2072

Sensor F2.110.1315

Sensor F9.110.1631

Sensor 00.783.0390

Sensor F2.110.7294

Sensor 00.783.0343

Sensor F2.110.7292

Sensor F2.122.1311

Sensor F2.110.7310

Sensor F2.122.1331

Sensor F2.122.1321

Sensor F2.122.1341

Sensor F6.110.2111

Sensor F6.110.1121

Sensor F6.110.1122

Sensor F6.110.1112

Sensor F6.110.2111

Sensor C6.129.2538

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor F2.110.7187

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.250.0721

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.780.0281

Sensor C2.122.1311

Sensor 61.110.1691

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0180

Sensor 61.110.1591

Sensor 61.110.1571

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0189

Sensor 61.110.2311

Sensor 00.580.4162

S8.030.201 Lever DS

00.530.1254  Lubrication-free bushing

71.030.270 Screw

00.580.1245 Forkhead cpl

87.334.010 Pneumatic cylinder

51.030.228 Bearing

S8.030.202 Lever OS

S8.030.203 Connecting piece

C2.184.1051/12    Cylinder/valve unit D100, H30/30
C2.184.1051/13    Cylinder/valve unit D100, H30/30
C2.196.1796/01    Basic electronic board
C2.335.050 /05    Valve unit cpl.
C2.335.075 /02    Vacuum regulator
C2.335.191 /    Compressed-air control unit
C2.419.034S/    Tube cpl 240
C3.005.213F/    Spring bolt
C3.005.215 /    Stop
C3.005.227 /    Pin 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng