hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/
Water & ink cylinder 87.334.010/

Water & ink cylinder 87.334.010/

- Tên SP: Water & ink cylinder

- Mã HDM-Nr: 87.334.010/

- Kích thước: phi 25/25

- Áp lực: 10 bar

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Xuất xứ: Germany - BH 01 năm

Liên hệ

Cylinder 87.334.010/, xy lanh khí 87.334.010/, heidelberg 87.334.010/, xy lanh khí heidelberg 87.334.010/, xy lanh khi 87.334.010/.

CD 102    C2.184.1051/12    Cylinder/valve unit D100, H30/30
CD 102    C2.184.1051/13    Cylinder/valve unit D100, H30/30
CD 102    C2.196.1796/01    Basic electronic board
CD 102    C2.335.050 /05    Valve unit cpl.
CD 102    C2.335.075 /02    Vacuum regulator
CD 102    C2.335.191 /    Compressed-air control unit
CD 102    C2.419.034S/    Tube cpl 240
CD 102    C3.005.213F/    Spring bolt
CD 102    C3.005.215 /    Stop
CD 102    C3.005.227 /    Pin
CD 102    C3.005.228 /    Pin Auswahleinheit
CD 102    C3.005.283 /02    Guide plate
CD 102    C3.005.304 /    Cam
CD 102    C3.010.102 /03    Support DS
CD 102    C3.010.103 /03    Support OS
CD 102    C3.010.106 /02    Support DS
CD 102    C3.010.107 /02    Support OS
CD 102    C3.010.109 /01    Bearing
CD 102    C3.010.109 /02    Bearing OS
CD 102    C3.010.113 /    Pin
CD 102    C3.010.114 /    Pin
CD 102    C3.010.115 /    Pin
CD 102    C3.011.032 /    Shaft
CD 102    C3.011.115 /    DISTANCE SLEEVE
CD 102    C3.011.116 /    DISTANCE SLEEVE
CD 102    C3.011.123 /    Lever
CD 102    C3.011.124 /    Pin
CD 102    C3.011.125F/    Spring rod
CD 102    C3.011.126 /01    Grub screw Q1
CD 102    C3.011.127 /    Compression spring
CD 102    C3.011.128F/02    Gripper holder
CD 102    C3.011.129 /01    Stop
CD 102    C3.011.130 /01    Stop
CD 102    C3.011.131 /    Spring support piece
CD 102    C3.011.149 /01    Roller lever
CD 102    C3.011.627 /    Gripper
CD 102    C3.011.627 /02    Gripper
CD 102    C3.011.627 /03    Gripper
CD 102    C3.011.727 /02    Gripper
CD 102    C3.011.727 /04    Gripper
CD 102    C3.011.820 /03    Gripper pad
CD 102    C3.011.920 /    Gripper pad
CD 102    C3.011.920 /01    Gripper pad
CD 102    C3.011.920 /04    Gripper pad
CD 102    C3.015.402 /    Clamp clip
CD 102    C3.015.403 /01    Pin
CD 102    C3.015.406 /01    Pulley for toothed belt
CD 102    C3.015.411 /    Fixing plate
CD 102    C3.015.453 /    Suction tape
CD 102    C3.015.653 /    Suction tape
CD 102    C3.581.129 /01    Gripper stop
CD 102    C3.581.131 /    Spring support piece
CD 102    C3.581.625 /    Screw Q1
CD 102    C3.581.727F/01    Gripper
CD 102    C3.581.920 /    Gripper pad

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng