hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45
Stitcher head DB45

Stitcher head DB45

- Tên SP: Đầu ghim DB45

- Mã SP: DB45HD257/16

- Mã Martini: HK45 10 (0305.0100)

- Độ dày trang: 2 tờ đến 3mm

- Độ rộng ghim: 10mm

- Dây ghim: tròn 25-28

- Hãng sx: Deluxe - USA

Liên hệ

Stitcher head DB45HD257/16

- Tên SP: Đầu ghim DB45

- Mã SP: DB45HD257/16

- Mã Martini: HK45 10 (0305.0100)

- Độ dày trang: 2 tờ đến 3mm

- Độ rộng ghim: 10mm

- Dây ghim: tròn 25-28

- Hãng sx: Deluxe - USA

Pneumatic cylinder 00.580.3387

Pneumatic cylinder F7.334.003

Pneumatic cylinder L2.334.011

Pneumatic cylinder F4.335.087

Pneumatic cylinder F4.334.046

Pneumatic cylinder 00.580.3910

Pneumatic cylinder F7.817.677

Pneumatic cylinder 00.580.4034

Pneumatic cylinder 00.580.3910

Pneumatic cylinder F4.335.087

Pneumatic cylinder 00.580.4275

Pneumatic cylinder G4.334.004

Pneumatic cylinder 87.334.001

Pneumatic cylinder 87.334.018

Pneumatic cylinder 87.334.010

Pneumatic cylinder 00.580.4615

Pneumatic cylinder 82.005.401

Pneumatic cylinder C3.011.001

Pneumatic cylinder 00.580.2900

Pneumatic cylinder M2.184.1071

Pneumatic cylinder F4.334.036

Pneumatic cylinder F7.335.002

Pneumatic cylinder F7.335.001

Pneumatic cylinder 00.580.3533

Pneumatic cylinder 87.334.008

Pneumatic cylinder 87.334.016

Pneumatic cylinder 00.540.1031

Pneumatic cylinder C2.184.1051

Pneumatic cylinder 87.334.011

Pneumatic cylinder 87.334.012

Pneumatic cylinder 87.334.014

Pneumatic cylinder F7.335.002

Pneumatic cylinder 87.334.001

Pneumatic cylinder 87.334.018

Pneumatic cylinder 87.334.014

Pneumatic cylinder 00.580.4615

Pneumatic cylinder 00.580.3533

Pneumatic cylinder 87.334.016

Pneumatic cylinder C5.006.401F

Cylinder F3.005.116

Cylinder F3.005.117

Cylinder F3.005.118

Cylinder F3.005.119

Cylinder F3.005.120

Cylinder F3.005.121

Cylinder F3.005.122

Impression cylinder C3.011.001

Pneumatic cylinder C6.334.001

Pneumatic cylinder 00.580.4615

Pneumatic cylinder F4.514.671

Pneumatic cylinder F9.334.010

Pneumatic cylinder F9.334.007

Pneumatic cylinder F9.334.002

Pneumatic cylinder F9.334.001

Pneumatic cylinder F9.334.009

Pneumatic cylinder 00.580.3909

Pneumatic cylinder F4.334.023

Pneumatic cylinder F9.334.004

Pneumatic cylinder F9.334.002

Pneumatic cylinder F9.334.001

Pneumatic cylinder F9.334.007

Pneumatic cylinder F9.334.010

Pneumatic cylinder 00.580.3909

Pneumatic cylinder F9.334.008

Pneumatic cylinder F4.334.023

Pneumatic cylinder 87.334.013

Pneumatic cylinder 00.580.1514

Pneumatic cylinder 87.334.006

Pneumatic cylinder 00.580.4546

Pneumatic cylinder G4.334.002

Pneumatic cylinder 87.334.005

Pneumatic cylinder G4.334.003

Pneumatic cylinder 00.580.4546

Pneumatic cylinder 87.334.005

Pneumatic cylinder G4.334.002

Pneumatic cylinder 87.334.006

Pneumatic cylinder 00.580.3212

Reducing valve H4.101.1901

Reducing valve H4.101.1901

Reducing valve H4.101.1902

Valve housing C5.028.330F

Valve housing C5.028.330S

Regulating valve C5.028.307

Valve housing C5.028.302F

Valve housing OS C5.028.302F

C5.028.301F Rotary valve

C5.016.501 Valve housing OS

C5.016.502 valve

S9.184.1051 4/2-way valve

61.335.004 3/2-way valve

C5.016.560F Regulating valve

C5.016.561 Valve housing OS

F2.028.523 Rotary valve

F2.028.507 Regulating valve

F2.028.506 Regulating valve

F4.335.087 Cylinder/valve unit

00.580.7189 Ball valve GKH-322-1/2

SA.020.302 Rotary valve

F2.018.220 Valve

M4.335.001 Solenoid valve

00.580.4476 Ball valve

00.580.4566 Ball valve

F2.016.515 valve

F4.335.031 Valve

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng