hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor C2.122.1311
Sensor C2.122.1311
Sensor C2.122.1311
Sensor C2.122.1311
Sensor C2.122.1311
Sensor C2.122.1311
Sensor C2.122.1311
Sensor C2.122.1311

Sensor C2.122.1311

- Tên SP: Cảm biến ra giấy 

- HDM-Nr: C2.122.1311/02

- Mã cũ: 61.110.1691

- K/c phát hiện: 5.4 - 6.6 (mm)

- Nguồn cấp: 10-30VDC

- Ngõ ra:  PNP - NO

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: CD102 - 70B322

- Xuất xứ: BALLUFF - Germany

Liên hệ

Sensor CAPAC SWIT PROX 

C2.122.1311/02

 

- Tên SP: Cảm biến ra giấy 

- HDM-Nr: C2.122.1311/02

- K/c phát hiện: 5.4 - 6.6 (mm)

- Nguồn cấp: 10-30VDC

- Ngõ ra:  PNP - NO

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: CD102 - 70B322

- Xuất xứ: BALLUFF - Germany

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311/02

C2.122.1311/02, Cảm biến ra giấy C2.122.1311/02.

Sensor C2.122.1311

C8.015.815 Shaft

00.550.0938 Needle bushing HK2020.2RS-AS1

C9.015.820 Bearing bracket

00.530.0333 Lubricating nipple

00.580.5380 Cable protecting sleeve

C9.015.816 Lever

00.500.0048 Tapered pin

C9.015.813 Pin

C9.015.818 Sheet jogger

C9.015.819 Halter Support

C9.015.822 Eccentric bolt

00.474.1501 Compressed-air hose

00.250.0368 Mounting clip

C9.015.846 Collar

C9.015.845 Collar

C2.122.1311 Sensor

Sensor 61.110.1691

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0180

Sensor 61.110.1591

Sensor 61.110.1571

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0189

Sensor 61.110.2311

Sensor 61.110.2311

Sensor 00.580.4162

Sensor 00.783.0395

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7491

Sensor 91.147.7451

Sensor 71.144.1121

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor C6.110.1111

Sensor C6.110.1121

Sensor C6.110.1122

Sensor C6.110.1112

Sensor C6.126.2021

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7451

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7461

Sensor 91.144.1121

Sensor C6.126.2031

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor F6.110.1010

Sensor 91.165.1621

Sensor 93.110.1321

Sensor F2.110.1391

Sensor F2.110.1371

Sensor F2.110.1341

Sensor 61.110.1371

Sensor 61.110.1391

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.783.0388A

Sensor 00.783.0675

sensor 61.110.1331

Sensor 61.110.1381/02

Sensor 61.110.032

Sensor 61.198.1553

Sensor 61.198.1563

sensor 68.110.1322

sensor 91.165.1621

sensor 91.165.1521

sensor 93.110.1321

Sensor 93.110.1331

Sensor C2.122.1311

Sensor C2.196.1676

Sensor F2.161.1421/02

Sensor F2.110.1311

sensor F2.110.1463

Sensor M2.161.1533

Sensor OPT RS PROX 00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS  00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX  61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

Side guide sensor 91.165.1621

Side guide sensor 91.165.1521

Pressured sensor 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311/02

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor US BARR RECV  F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX  F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX  M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX M5.122.1311/05

Front guide sensor  G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS  L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX  H2.110.1612

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng