hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Rotary Union 00.580.4753
Rotary Union 00.580.4753
Rotary Union 00.580.4753
Rotary Union 00.580.4753
Rotary Union 00.580.4753
Rotary Union 00.580.4753
Rotary Union 00.580.4753
Rotary Union 00.580.4753

Rotary Union 00.580.4753

- Tên SP: Khớp nối xoay 

- HDM-Nr: 00.580.4753/01

- OEM: Deublin 157-410-201

- Kích thước ren: M20x1.5 RH22MM

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM/PM74

- Vị trí sử dụng:  TKS M4.272.000 -001/07 = 6

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Rotary Union 00.580.4753

Khớp nối  Rotary Union 157-410-201, là dòng sản phẩm cao cấp của Deublin Germany, được tạo hình và chế tạo bằng đồng khối nguyên chất, cho chất lượng vượt trội so với các sản phẩm cùng loại. Nó được ứng dụng rộng rãi trong ngành in ấn, đặc biệt là máy in Heidelerg.

- Tên SP: Khớp nối xoay 

- HDM-Nr: 00.580.4753/01

- OEM: Deublin 157-410-201

- Kích thước ren: M20x1.5 RH22MM

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM/PM74

- Vị trí sử dụng:  TKS M4.272.000 -001/07 = 6

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Khớp nối 157-410-201, khớp 157-410-201, đầu nối 157-410-201, van 157-410-201, van xoay 157-410-201. khớp 00.580.4753/01, khớp nối 00.580.4753/01, van 00.580.4753/01, van xoay 00.580.4753/01, đầu nối xoay 00.580.4753/01, 00.580.4753.

零件号:00.580.4753/01

排水接头00.580.0302

中间管71.009.407s

尾接头00.580.2808

边上接头00.580.0036

连接尾接头00.580.4415

M4.272.022F Hose cpl

M4.272.028F Hose cpl

M4.272.023F Hose cpl

00.580.0937 Cable tie

M4.272.026F Hose cpl

00.580.4753 Rotary tube

M4.272.031 Tube

M4.272.030 Tube

00.530.1261 Connection piece

G2.272.003 Elbow-type screwed socket

00.580.0887 Cable tie

00.580.0448 Screwed socket

00.471.0051 Hose

00.580.0302 Angle hose nozzle

00.530.0086 T-piece

00.530.0117 Reducing nipple

00.580.1782 Screwed socket

00.530.0113 Twin nipple

00.530.0660 T-piece

00.530.0199 Twin nipple

M4.272.032 Support

53.033.031 Stud bolt

00.580.4758 Ball valve

C6.315.002S
C6.015.851
C6.015.852
C6.015.853
S9.014.817
C6.015.038
C3.015.450/02
91.014.125
C6.314.317
C4.015.817
81.014.405S
81.014.406S
C6.814.453S
C6.015.862/01
C6.015.807/01
C6.415.031
C6.015.813
C6.888.101
C6.888.201F
C6.421.404
81.421.401S
C6.015.037
C6.014.439
C9.415.007F
C6.415.208F/01
C9.415.008F
91.522.002
91.522.002/01
C4.014.455
C6.015.811
81.179.1943
C9.814.807S
C3.015.451
81.014.818F
81.014.819F
91.014.818F
91.014.819F
91.014.760/01
C6.015.040
C9.615.324

MV.004.234/01

C5.028.105F

C4.002.504/01

93.50.33807

66071006/02

00.580.4443/04

4912K49

1PZA8

82.583.339F

01-560-097

C4.015.135

C6.015.005

71.010.05/C

MV.026.206/01

71.008.006

C6.315.721

71.010.03

66.028.082/02

81.090.9405

C5.016.225C

71.330.008

00.550.0951

66.030.040

00.550.0211

C6.015.003

00.550.247

01.002.03

6.010.346

C4.372.107

C6.415.403

C3.010.108

55-000-003030

MV.036.432/01

0.82.34.602

00.580.1017/02

66.028.020/1

00.5801514A

00.580.3387/02

87.334.001/01

66.028.021

.580.1806

66.028.309

66.011.65

00.580.3125/C

C6.415.025/01

MV.006.50301

MV.004.295

C5.721.013/01

MV.016.825/01

00.580.4546/01

00.550.0322

00.550.1484

00.520.1480

91.144.1453

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng