hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Worm Gears C5.006.408F
Worm Gears C5.006.408F
Worm Gears C5.006.408F
Worm Gears C5.006.408F
Worm Gears C5.006.408F
Worm Gears C5.006.408F

Worm Gears C5.006.408F

Tên SP: Worm Gears

Mã SP: C5.006.408F

Ứng dụng: Heidelberg SM102, CD102

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức

Bát nhông C5.006.408F dùng cho máy in heidelberg CD102/ SM102

Nhông C5.006.408F

Worm Gears C5.006.408F

海德堡印刷机蜗轮C5.006.408F

蜗轮 C5.006.408F

Chuyên cung cấp linh kiện máy in Heidelberg.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Catalog    00.520.1632/    Grub screw M8x25-SN721
Catalog    00.520.1633/    Hexagon nut M12x1
Catalog    00.520.1645/    Countersunk rivet 6x 8
Catalog    00.520.1648/    Shim ring  17  x 24 x0.1
Catalog    00.520.1649/    Shim ring  17  x 24 x0.3
Catalog    00.520.1650/    Shim ring  17  x 24 x0.5
Catalog    00.520.1660/    Grub screw M10x 30
Catalog    00.520.1676/    Grooved ball bearing  6201-2RS
Catalog    00.520.1682/    Self-aligning roller bearing 20205T.C3
Catalog    00.520.1685/    Allen screw M 8x 20
Catalog    00.520.1691/    Shim ring   7  x 13 x0.5
Catalog    00.520.1693/    Shim ring   6  x 12 x0.5
Catalog    00.520.1695/    Hexagon-head screw M3x16
Catalog    00.520.1696/    Allen screw M6x10
Catalog    00.520.1698/    Shim ring   8  x 14 x0.5
Catalog    00.520.1699/    Shim ring  14  x 20 x0.5
Catalog    00.520.1703/    Grooved ball bearing  6002-2RS1-C3
Catalog    00.520.1707/    Shim ring  16  x 22 x1
Catalog    00.520.1708/    Shim ring   8  x 14 x1
Catalog    00.520.1730/    Self-aligning ball bearing 2208-2RS
Catalog    00.520.1740/    Shim ring   4  x  8 x0.5
Catalog    00.520.1755/    Allen screw M4x8
Catalog    00.520.1769/    Shim ring  16  x 22 x0.2
Catalog    00.520.1770/    Shim ring  16  x 22 x0.5
Catalog    00.520.1777/    Shim ring  35  x 45 x0.15
Catalog    00.520.1780/    Shim ring  32  x 45 x0.3
Catalog    00.520.1785/    Hexagon-head screw M20x 90
Catalog    00.520.1791/    Shim ring  14  x 20 x0.1
Catalog    00.520.1793/    Shim ring  14  x 20 x1
Catalog    00.520.1799/    Grub screw M6x16-SN721
Catalog    00.520.1809/    Shim ring   5  x 10 x1
Catalog    00.520.1814/    Shim ring  20  x 28 x1.2
Catalog    00.520.1817/    Shim ring  20  x 28 x1.5
Catalog    00.520.1835/    Hexagon nut M12x1-LH
Catalog    00.520.1836/    Grooved ball bearing  6008- RS
Catalog    00.520.1839/    Shim ring  13  x 19 x1
Catalog    00.520.1848/    Grub screw M3x8-SN721
Catalog    00.520.1849/    Hexagon nut M 6x0,5
Catalog    00.520.1850/    Grub screw M 6x  6
Catalog    00.520.1855/    Allen screw M6x20-Q1
Catalog    00.520.1863/    Hexagon-head screw M 6x 20
Catalog    00.520.1870/    Countersunk screw M4x8-H
Catalog    00.520.1871/    Allen screw M8x30-Q1
Catalog    00.520.1885/    Grooved ball bearing 63005-2RS1TN9/V
Catalog    00.520.1887/    Allen screw M5x10
Catalog    00.520.1918/    Shim ring  55  x 68 x0.15
Catalog    00.520.1919/    Shim ring  50  x 62 x0.15
Catalog    00.520.1922/    Allen screw M6x12
Catalog    00.520.1927/    Allen screw M8x16-Q1
Catalog    00.520.1933/    Grub screw M6x12-SN721
Catalog    00.520.1953/    Grub screw M5x8-SN721
Catalog    00.520.1955/    Allen screw M5x8
Catalog    00.520.1965/    Hexagon-head screw M 8x 18
Catalog    00.520.1973/    Supporting disk S28  x 40
Catalog    00.520.1978/    Hexagon-head screw M3x6
Catalog    00.520.1992/    Allen screw M6x12
Catalog    00.520.1994/    Hexagon nut M4
Catalog    00.520.1996/    Allen screw M4x22
Catalog    00.520.2005/    Shim ring  18  x 25 x1
Catalog    00.520.2042/    Allen screw M10x 18
Catalog    00.520.2047/    Grub screw M 6x  8
Catalog    00.520.2082/    Grooved ball bearing 61804-2RZ
Catalog    00.520.2093/    Grub screw M4x10-SN721
Catalog    00.520.2132/    Grooved ball bearing 608/QE6/DFCA
Catalog    00.520.2135/    Shim ring  20  x 28 x0.1
Catalog    00.520.2136/    Shim ring  20  x 28 x0.5
Catalog    00.520.2141/    Allen screw M 8x 40x 40-LH
Catalog    00.520.2142/    Allen screw M8x0.75x40x40LH
Catalog    00.520.2151/    Grooved ball bearing   623-2Z
Catalog    00.520.2154/    Shim ring   8  X 14 X0.05
Catalog    00.520.2165/    Grooved ball bearing 61900-2RS
Catalog    00.520.2169/    Shim ring  55  x 68x0.025
Catalog    00.520.2188/    Hexagon nut M8
Catalog    00.520.2196/    Shim ring  18  x 25 x0.5
Catalog    00.520.2197/    Grooved ball bearing   619/8-2Z
Catalog    00.520.2207/    Grooved ball bearing  6208-2RS1-C3
Catalog    00.520.2256/    Shim ring   6  x 12 x1
Catalog    00.520.2261/    Grooved ball bearing   608-2Z
Catalog    00.520.2263/    Self-aligning ball bearing 126
Catalog    00.520.2264/    Grooved ball bearing   626-2Z-P4
Catalog    00.520.2275/    Allen screw M4x25
Catalog    00.520.2286/    Allen screw M6x20-Q1
Catalog    00.520.2296/    Grub screw M 8x 20
Catalog    00.520.2297/    Grub screw M 8x 40
Catalog    00.520.2298/    Grub screw M 8x 60
Catalog    00.520.2305/    Allen screw M 4x 14
Catalog    00.520.2306/    Shim ring 40x50x0.15
Catalog    00.520.2319/    Shim ring  30  x 42 x1
Catalog    00.520.2333/    Grooved ball bearing 61908-2RS
Catalog    00.520.2342/    Allen screw M 4x  6
Catalog    00.520.2353/    Allen screw M 8x 30-Q1
Catalog    00.520.2355/    Grub screw M6x6-SN721
Catalog    00.520.2356/    Allen screw M12x300
Catalog    00.520.2374/    Grub screw M5x8-SN721
Catalog    00.520.2384/    Grub screw M8x8-SN721
Catalog    00.520.2389/    Grub screw M6x8-SN721
Catalog    00.520.2391/    Allen screw M 6x 20-Q1
Catalog    00.520.2394/    Allen screw M12x60-Q1
Catalog    00.520.2414/    Hexagon nut M12
Catalog    00.520.2428/    Shim ring  45  x 56 x1
Catalog    00.520.2530/    Shim ring  40  x 50 x2
Catalog    00.520.2540/    Grub screw M10x 30
Catalog    00.520.2541/    Shim ring   8  x 14 x0.15
Catalog    00.520.2558/    Supporting disk S25  x 36
Catalog    00.520.2620/    Grooved ball bearing  6202-2RZ
Catalog    00.520.2707/    Self-aligning roller bearing 22205 E
Catalog    00.520.2736/    Shim ring 35  x 45 x0.05
Catalog    00.520.2769/    Grooved ball bearing 6001JRLLUA3CS09
Catalog    00.520.2798/    Schraubendreher 1.5 - 10
Catalog    00.520.2834/    Grooved ball bearing   634- 2RS
Catalog    00.520.2891/    Shim ring  17  x 24 x2
Catalog    00.520.3061/    Shim ring 35  x 45 x0.075
Catalog    00.520.3437/    Hexagon-head screw M8x25
Catalog    00.520.3455/    Hexagon-head screw M6x10
Catalog    00.520.3538/    Allen screw M8x10
Catalog    00.530.0002/    Grooved pin 2x10
Catalog    00.530.0021/    Belleville washer B25
Catalog    00.530.0048/    Belleville washer B16
Catalog    00.530.0056/    Belleville washer 15  x 6,2x0,6
Catalog    00.530.0058/    Belleville washer A16
Catalog    00.530.0064/    Grooved pin 3x16
Catalog    00.530.0075/    Slotted nut M20x1,5-w
Catalog    00.530.0078/    Spring pin 4x18
Catalog    00.530.0083/    Belleville washer A12,5
Catalog    00.530.0118/    Shaft seal B 80x100x10
Catalog    00.530.0158/    Spring pin 2x12
Catalog    00.530.0159/    Spring pin 4x28
Catalog    00.530.0161/    Spring pin 2x10 PLUS
Catalog    00.530.0173/    Belleville washer A20
Catalog    00.530.0191/    Spring pin 4x8
Catalog    00.530.0193/    Spring pin 5x22
Catalog    00.530.0194/    Spring pin 5x30
Catalog    00.530.0198/    Belleville washer K6010
Catalog    00.530.0203/    Spring pin 2x20
Catalog    00.530.0207/    Spring pin 8x60
Catalog    00.530.0210/    Belleville washer C31,5
Catalog    00.530.0215/    Spring pin 4x20
Catalog    00.530.0219/    Spring pin 10x70
Catalog    00.530.0222/    Spring pin 3x20

Catalog    00.530.0224/    Shaft seal C 85x115x13
Catalog    00.530.0227/    Spring pin 3x26
Catalog    00.530.0228/    Spring pin 5x36
Catalog    00.530.0233/    Spring pin 3x18
Catalog    00.530.0234/    Spring pin 3x22
Catalog    00.530.0236/    Spring pin 4x22
Catalog    00.530.0237/    Spring pin 4x25
Catalog    00.530.0238/    Spring pin 2x18
Catalog    00.530.0239/    Spring pin 3x25
Catalog    00.530.0240/    Spring pin 4x40
Catalog    00.530.0241/    Spring pin 5x40
Catalog    00.530.0242/    Spring pin 1,5x12
Catalog    00.530.0243/    Spring pin 2,5x16
Catalog    00.530.0244/    Spring pin 4x24
Catalog    00.530.0245/    Spring pin 3x28
Catalog    00.530.0247/    Belleville washer B12,5
Catalog    00.530.0252/    Belleville washer 20  x 8,2x0,8
Catalog    00.530.0254/    Spring pin 4x32
Catalog    00.530.0255/    Spring pin 5x32
Catalog    00.530.0256/    Spring pin 3x14
Catalog    00.530.0257/    Spring pin 2,5x12
Catalog    00.530.0259/    Spring pin 3x40 PLUS
Catalog    00.530.0260/    Spring pin 3x30
Catalog    00.530.0263/    Spring pin 2x14
Catalog    00.530.0264/    Spring pin 4x30
Catalog    00.530.0265/    Spring pin 4x38
Catalog    00.530.0267/    Spring pin 5x38
Catalog    00.530.0270/    Spring pin 3x24
Catalog    00.530.0274/    Spring pin 2x8
Catalog    00.530.0276/    Spring pin 3x16
Catalog    00.530.0278/    Spring pin 4x36
Catalog    00.530.0282/    Spring pin 5x20 PLUS
Catalog    00.530.0284/    Spring pin 6x30
Catalog    00.530.0287/    Spring pin 8x40
Catalog    00.530.0288/    Spring pin 2,5x14 PLUS
Catalog    00.530.0289/    Spring pin 5x25
Catalog    00.530.0290/    Spring pin 6x40
Catalog    00.530.0293/    Spring pin 6x36
Catalog    00.530.0298/    Belleville washer 18  x 8,2x0,5
Catalog    00.530.0300/    Spring pin 5x50
Catalog    00.530.0301/    Spring pin 3x12
Catalog    00.530.0310/    Spring pin 8x50
Catalog    00.530.0339/    Spring pin 8x70
Catalog    00.530.0341/    Spring pin 5x45
Catalog    00.530.0342/    Spring pin 1,5x10
Catalog    00.530.0343/    Spring pin 4x12
Catalog    00.530.0349/    Belleville washer K6306
Catalog    00.530.0350/    Belleville washer K6207
Catalog    00.530.0355/    Spring pin 3x15
Catalog    00.530.0369/    Washer 8
Catalog    00.530.0371/    Spring pin 4x15
Catalog    00.530.0373/    Grooved pin 4x10
Catalog    00.530.0375/    Belleville washer 15  x 5,2x0,5
Catalog    00.530.0403/    Lubricating nipple D  6  blank
Catalog    00.530.0454/    Spring pin 10x24
Catalog    00.530.0469/    Shaft seal A 20x 40x 7
Catalog    00.530.0471/    Shaft seal A 20x 35x 7
Catalog    00.530.0504/    Grooved pin 4x12
Catalog    00.530.0528/    Belleville washer C40
Catalog    00.530.0533/    Spring pin 3x10
Catalog    00.530.0536/    Spring pin 2,5x10 PLUS
Catalog    00.530.0565/    Pin 6h11x45
Catalog    00.530.0595/    Spring pin 5x42
Catalog    00.530.0623/    Belleville washer C 18   Gr1
Catalog    00.530.0634/    Shaft seal B 90x110x12
Catalog    00.530.0670/    Cylinder bearing J6F7x10x8,5
Catalog    00.530.0673/    Cylinder bearing J8F7x10x8
Catalog    00.530.0681/    Cylinder bearing J10x14x8
Catalog    00.530.0682/    Cylinder bearing J10F7x14x10
Catalog    00.530.0722/    Flanged bearing 14x20x23x14x3
Catalog    00.530.0733/    Cylinder bearing J8F7x10x12
Catalog    00.530.0740/    Grooved pin C5x20
Catalog    00.530.0751/    Grooved pin C5x30
Catalog    00.530.0766/    Cylinder bearing J16F7x20x12
Catalog    00.530.0818/    Spring pin 8x90 gewalzt
Catalog    00.530.0829/    Lubrication-free bushing 45B50x30
Catalog    00.530.0832/    Clamp 1
Catalog    00.530.0838/    T-piece 130-1x1 1/4
Catalog    00.530.0873/    Belleville washer A50
Catalog    00.530.0920/    Spring pin 5x70
Catalog    00.530.0950/    Belleville washer A31,5
Catalog    00.530.0951/    Washer 6

Catalog    00.530.0957/    Spring pin  5  x22
Catalog    00.530.0982/    Lubrication-free bushing 4B5,5x6
Catalog    00.530.1012/    Spring pin 5x20
Catalog    00.530.1097/    Belleville washer 30  X15,3x1,75
Catalog    00.530.1109/    Lubrication-free bushing 18B20x20-0,5
Catalog    00.530.1113/    Grooved pin 3x24
Catalog    00.530.1147/    Cylinder bearing J8F7x12k7x5
Catalog    00.530.1187/    Belleville washer A10
Catalog    00.530.1244/    Grooved pin 3x35
Catalog    00.530.1254/    Lubrication-free bushing 14A16x12
Catalog    00.530.1901/    Angle  1/2 IG-AG
Catalog    00.540.0008/    Ball 6     mm III
Catalog    00.540.0028/    Key A5x5x20
Catalog    00.540.0029/    Key 6x6x20
Catalog    00.540.0035/    Key A6x6x50
Catalog    00.540.0043/    Key A8x7x40
Catalog    00.540.0061/    Allen screw M 6x 10
Catalog    00.540.0062/    Allen screw M6x12-Q1
Catalog    00.540.0063/    Allen screw M 6x 16
Catalog    00.540.0064/    Allen screw M 6x 20
Catalog    00.540.0065/    Allen screw M 6x 30
Catalog    00.540.0066/    Allen screw M 8x 16
Catalog    00.540.0067/    Allen screw M 8x 20
Catalog    00.540.0068/    Allen screw M8x25-Q1
Catalog    00.540.0069/    Allen screw M 8x 35
Catalog    00.540.0072/    Allen screw M10x 16
Catalog    00.540.0081/    Tapered pin  5  x 40 Geh.
Catalog    00.540.0082/    Tapered pin  6  x 65 Geh.
Catalog    00.540.0083/    Tapered pin 10  x 75 Geh.
Catalog    00.540.0084/    Tapered pin 10  x100 Geh.
Catalog    00.540.0085/    Tapered pin A 8  x 36-geh.
Catalog    00.540.0086/    Tapered pin A 8  x 40-geh.
Catalog    00.540.0095/    Allen screw M 5x 12
Catalog    00.540.0096/    Tapered pin  8  x 75 Geh.
Catalog    00.540.0100/    Tapered pin  8  x 55 Geh.
Catalog    00.540.0101/    Key A8x7x25
Catalog    00.540.0103/    Tapered pin A 8  x 55-geh.
Catalog    00.540.0104/    Tapered pin  6  x 60 Geh.
Catalog    00.540.0105/    Tapered pin  6  x 50 Geh.
Catalog    00.540.0107/    Tapered pin  6  x 55 Geh.
Catalog    00.540.0137/    Tapered pin  5  x 50 Geh.
Catalog    00.540.0143/    Key A6x6x20
Catalog    00.540.0150/    Allen screw M6x35-Q1
Catalog    00.540.0151/    Allen screw M 6x 40
Catalog    00.540.0153/    Allen screw M 8x 12
Catalog    00.540.0154/    Allen screw M 8x 30
Catalog    00.540.0160/    Allen screw M10x 25
Catalog    00.540.0177/    Tapered pin  5  x 35 Geh.
Catalog    00.540.0181/    Key A5x5x10
Catalog    00.540.0193/    Tapered pin A 6  x 30-geh.
Catalog    00.540.0194/    Tapered pin A 8  x 26-geh.
Catalog    00.540.0196/    Key A6x6x16
Catalog    00.540.0231/    Tapered pin A 6  x 32-geh.
Catalog    00.540.0232/    Hexagon nut B M 8
Catalog    00.540.0242/    Safety washer  6
Catalog    00.540.0247/    Safety washer  9
Catalog    00.540.0257/    Key A6x6x30
Catalog    00.540.0273/    Countersunk screw M 6x20
Catalog    00.540.0276/    Allen screw M5x10-Q1
Catalog    00.540.0277/    Tapered pin A 6  x 50-geh.
Catalog    00.540.0283/    Tapered pin A 8  x 45-geh.
Catalog    00.540.0285/    Tapered pin  8  x 60 Geh.
Catalog    00.540.0319/    Retainer ring SP 40
Catalog    00.540.0325/    Retainer ring A10
Catalog    00.540.0333/    Tapered pin A 8  x 70-geh.
Catalog    00.540.0335/    Hexagon nut B M10
Catalog    00.540.0339/    Spring pin  4  x 32
Catalog    00.540.0347/    Tapered pin  8  x 80 Geh.
Catalog    00.540.0356/    Tapered pin A 6  x 40-geh.
Catalog    00.540.0375/    Spring pin  5  x 36
Catalog    00.540.0377/    Tapered pin 5x45 geh.
Catalog    00.540.0379/    Spring pin  3  x 12

Catalog    00.540.0380/    Tapered pin  8  x 85 Geh.
Catalog    00.540.0383/    Tooth lock washer A 5.3
Catalog    00.540.0384/    Safety washer  5
Catalog    00.540.0389/    Tapered pin A 8  x 50-geh.
Catalog    00.540.0390/    Tapered pin A10  x 50-geh.
Catalog    00.540.0392/    Tapered pin 12  x120 Geh.
Catalog    00.540.0399/    Tapered pin A10  x 55-geh.
Catalog    00.540.0404/    Tapered pin A10  x 70-geh.
Catalog    00.540.0412/    Allen screw M 8x 70
Catalog    00.540.0413/    Tapered pin 12  x100 Geh.
Catalog    00.540.0414/    Tapered pin  8  x 65 Geh.
Catalog    00.540.0422/    Key A5x5x12
Catalog    00.540.0423/    Allen screw M 6x 55
Catalog    00.540.0426/    Safety washer  7
Catalog    00.540.0427/    Safety washer  4
Catalog    00.540.0429/    Countersunk screw M 6x16
Catalog    00.540.0439/    Allen screw M6x16-Q1
Catalog    00.540.0455/    Safety washer  8
Catalog    00.540.0459/    Tapered pin A 6  x 60-geh.
Catalog    00.540.0460/    Safety washer 12
Catalog    00.540.0462/    Safety washer 10
Catalog    00.540.0491/    Tapered pin A 6  x 70-geh.
Catalog    00.540.0501/    Allen screw M 6x 16
Catalog    00.540.0504/    Spherical washer C 6,4
Catalog    00.540.0529/    Tapered pin A 6  x 45-geh.
Catalog    00.540.0536/    Tapered pin A 8  x 60-geh.
Catalog    00.540.0566/    Connector link E-16B-1
Catalog    00.540.0571/    Straight pin C10k6x24
Catalog    00.540.0577/    Connector link E-08B-1
Catalog    00.540.0593/    Straight pin  4  m 6x 14
Catalog    00.540.0605/    Washer A 3.2
Catalog    00.540.0615/    Cylindrical roller bearing NU 2206-C3
Catalog    00.540.0617/    Allen screw M 4x  8
Catalog    00.540.0619/    Allen screw M 4x 12
Catalog    00.540.0627/    Flat gasket A 8x11.5x1
Catalog    00.540.0628/    Allen screw M 4x 10
Catalog    00.540.0651/    Retainer ring A 6
Catalog    00.540.0674/    Allen screw M5x8-Q1
Catalog    00.540.0686/    Allen screw M 5x  6
Catalog    00.540.0747/    Countersunk screw M 4x10
Catalog    00.540.0767/    Tapping screw ST4,8x 9,5-C-H
Catalog    00.540.0802/    Tapping screw ST3.9x 9.5-C-H
Catalog    00.540.0825/    Washer A 5.3
Catalog    00.540.0835/    Key A18x11x 25
Catalog    00.540.0849/    Tapered pin A 8  x 45
Catalog        xapered pin A 8  x 45
Catalog    00.540.0850/    Tapered pin  8  x 65
Catalog    00.540.0874/    Tapered pin A 6  x14-geh.
Catalog    00.540.0875/    Countersunk screw M 5x20
Catalog    00.540.0876/    Ball 6.747 mm III
Catalog    00.540.0878/    Tapered pin A 8  x 65-geh.
Catalog    00.540.0880/    Allen screw M 6x 16
Catalog    00.540.0893/    Tapered pin A 6x36-Geh.(M5)
Catalog    00.540.0910/    Key A8x7x14
Catalog    00.540.0911/    Key A4x4x14
Catalog    00.540.0918/    Allen screw M 6x 20
Catalog    00.540.0919/    Allen screw M8x25-Q1
Catalog    00.540.0920/    Tapered pin A 6x24-Geh.(M5)
Catalog    00.540.0925/    Safety washer  6-vz

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng