hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor OPT RS prox F2.110.1463
Sensor OPT RS prox F2.110.1463
Sensor OPT RS prox F2.110.1463
Sensor OPT RS prox F2.110.1463
Sensor OPT RS prox F2.110.1463
Sensor OPT RS prox F2.110.1463
Sensor OPT RS prox F2.110.1463
Sensor OPT RS prox F2.110.1463
Sensor OPT RS prox F2.110.1463
Sensor OPT RS prox F2.110.1463

Sensor OPT RS prox F2.110.1463

- Tên SP: Sensor OPT RS prox

- HDM-Nr: F2.110.1463

- Mã cũ: G2.110.1461/05

- Nguồn cấp: 24vdc

- K/c phát hiện: RL15

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Hãng sx: Pepperl + Fuchs

Liên hệ

- Tên SP: Sensor OPT RS prox

- HDM-Nr: F2.110.1463

- Mã cũ: G2.110.1461/05

- Nguồn cấp: 24vdc

- K/c phát hiện: RL15

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Hãng sx: Pepperl + Fucsh

- 前规电眼 F2.110.1463

Sensor OPT RS prox F2.110.1463

Cảm biến F2.110.1463

Sensor F2.110.1463

------------------------------------ SẢN PHẨM CÙNG LOẠI ---------------------------------------------

S8.582.811
C5.721.518
C5.721.517
C4.721.748
82.582.232
C5.072.257/01
MV.023.915/01
MV.005.943
MV.005.875/01
MV.004.124/01
91.030.256/02
91.030.245/03
91.205.081
C4.012.024/02
82.582.081S/04
C8.007.510/01
MV.005.606
91.580.125
61.010.157
91.030.262/02
91.030.223
C3.011.123
71.030.263/02
71.033.710
C8.458.764
71.030.263
C8.458.765
C8.458.766
71.030.269/02
71.030.269/01
MV.010.264/02
C8.508.903/02
C8.508.704
C8.508.703/01
C8.451.706
C5.533.609/01
C5.533.505
C5.533.503S
C4.726.534/01
C4.726.534
C4.508.712
C4.313.441
C4.204.203
91.034.007F
91.008.007/01
82.582.211
81.633.102S
71.010.073/01
71.008.102
C5.725.032/02
91.431.127
C5.721.116
MV.038.144/01
C5.043.292/01
C5.043.291/01
91.090.208/01
71.008.106
91.580.239/03
91.580.239
87.582.239/01
61.164.1820
C8.633.013/02
82.633.013
71.508.419
71.508.417
91.580.901
82.583.920
82.583.903

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng