hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Xy lanh khí MXS12L-50BS
Xy lanh khí MXS12L-50BS
Xy lanh khí MXS12L-50BS
Xy lanh khí MXS12L-50BS
Xy lanh khí MXS12L-50BS
Xy lanh khí MXS12L-50BS
Xy lanh khí MXS12L-50BS
Xy lanh khí MXS12L-50BS

Xy lanh khí MXS12L-50BS

- Tên SP: Bàn trượt

- Mã SP: MXS12L-50BS

  + Gồm xy lanh khí: MXS12L-50

  +Giảm chấn: MXS-BS12L

- Hành trình: 0-50mm

- Kiểu tác động: A-tác động kép

- Hãng sx: SMC - Japan

Liên hệ

Thương hiệu: SMC - Nhật
Tags: MXS12L-50BS

XY LANH KHÍ DẠNG BÀN TRƯỢT SMC DÒNG MXS

Catalogue Xy lanh khí MSX (Tiếng Anh)                                    Catalogue Xy lanh khí MSX (Tiếng Nhật)    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

 

B. HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

 

C. SẢN PHẨM CÙNG LOẠI      

Xy lanh khí MXS6-10AS-A90L

Xy lanh khí MXS6-10A-A93L

Xy lanh khí  MXS6-10A-A96L

Xy lanh khí MXS6-20A-A90L

Xy lanh khí MXS6-10AS-A93L

Xy lanh khí  MXS16-20A-A90V

Xy lanh khí MXS6-10

Xy lanh khí MXS6-10A-A90L

Xy lanh khí MXS6-10A-A93L

Xy lanh khí MXS6-10A-A96L

Xy lanh khí MXS6-10A-M9PWZ

Xy lanh khí MXS6-10A-M9NWZ

Xy lanh khí MXS6-20

Xy lanh khí MXS6-10-A90S

Xy lanh khí MXS6-30

Xy lanh khí MXS6-40

Xy lanh khí MXS6-50

Xy lanh khí MXS8-10

Xy lanh khí MXS8-20

Xy lanh khí MXS8-30

Xy lanh khí MXS8-40

Xy lanh khí MXS8-50

Xy lanh khí MXS8-75

Xy lanh khí MXS12-10

Xy lanh khí MXS12-20

Xy lanh khí MXS12-30

Xy lanh khí MXS12-40

Xy lanh khí MXS12-50

Xy lanh khí MXS12-50-M9NLS

Xy lanh khí MXS12-75

Xy lanh khí MXS12-100

Xy lanh khí MXS16-10

Xy lanh khí MXS16-20

Xy lanh khí MXS16-30

Xy lanh khí MXS16-40

Xy lanh khí MXS16-50

Xy lanh khí MXS16-75

Xy lanh khí MXS16-100

Xy lanh khí MXS16-125

Xy lanh khí MXS20-10

Xy lanh khí MXS20-20

Xy lanh khí MXS20-30

Xy lanh khí MXS20-40

Xy lanh khí MXS20-50

Xy lanh khí MXS20-75

Xy lanh khí MXS20-100

Xy lanh khí MXS20-125

Xy lanh khí MXS20-150

Xy lanh khí MXS25-10

Xy lanh khí MXS25-20

Xy lanh khí MXS25-30

Xy lanh khí MXS25-40

Xy lanh khí MXS25-50

Xy lanh khí MXS25-75

Xy lanh khí MXS25-100

Xy lanh khí MXS25-125

Xy lanh khí MXS25-150

Xy lanh khí MXS6L-10

Xy lanh khí MXS6L-20

Xy lanh khí MXS6L-30

Xy lanh khí MXS6L-40

Xy lanh khí MXS6L-50

Xy lanh khí MXS8L-10

Xy lanh khí MXS8L-20

Xy lanh khí MXS8L-30

Xy lanh khí MXS8L-40

Xy lanh khí MXS8L-50

Xy lanh khí MXS8L-75

Xy lanh khí MXS12L-10

Xy lanh khí MXS12L-20

Xy lanh khí MXS12L-30

Xy lanh khí MXS12L-40

Xy lanh khí MXS12L-50

Xy lanh khí MXS12L-75

Xy lanh khí MXS12L-100

Xy lanh khí MXS16L-10

Xy lanh khí MXS16L-20

Xy lanh khí MXS16L-30

Xy lanh khí MXS16L-40

Xy lanh khí MXS16L-50

Xy lanh khí MXS16L-75

Xy lanh khí MXS16L-100

Xy lanh khí MXS16L-125

Xy lanh khí MXS20L-10

Xy lanh khí MXS20L-20

Xy lanh khí MXS20L-30

Xy lanh khí MXS20L-40

Xy lanh khí MXS20L-50

Xy lanh khí MXS20L-75

Xy lanh khí MXS20L-100

Xy lanh khí MXS20L-125

Xy lanh khí MXS20L-150

Xy lanh khí MXS25L-10

Xy lanh khí MXS25L-20

Xy lanh khí MXS25L-30

Xy lanh khí MXS25L-40

Xy lanh khí MXS25L-50

Xy lanh khí MXS25L-75

Xy lanh khí MXS25L-100

Xy lanh khí MXS25L-125

Xy lanh khí MXS25L-150

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng