hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Xy lanh khí HLQ16x50SB
Xy lanh khí HLQ16x50SB
Xy lanh khí HLQ16x50SB
Xy lanh khí HLQ16x50SB
Xy lanh khí HLQ16x50SB
Xy lanh khí HLQ16x50SB

Xy lanh khí HLQ16x50SB

- Tên SP: Xy lanh khí dạng bàn trượt

- Mã SP: HLQ16x50SB

- Hành trình: 0-50mm

- Áp suất HĐ: 0.15~0.7Mpa

- Nhiệt độ MT: -10~60 0C

- Tốc độ piston: 50~500mm/s

- Hãng sx: Airtac - Taiwan

Liên hệ

Thương hiệu: Airtac - Đài Loan
Tags: HLQ16x50SB MXS16-40

XY LANH KHÍ DÒNG HLQ

- Tên SP: Xy lanh khí dạng bàn trượt

- Mã SP: HLQ16x50SB

- Hành trình: 0-50mm

- Áp suất HĐ: 0.15~0.7Mpa

- Nhiệt độ MT: -10~60 0C

- Tốc độ piston: 50~500mm/s

- Hãng sx: Airtac - Taiwan

HLQ16x20

HLQ16x50SB

Xy lanh khí MXS6-10AS-A90L

Xy lanh khí MXS6-10A-A93L

Xy lanh khí  MXS6-10A-A96L

Xy lanh khí MXS6-20A-A90L

Xy lanh khí MXS6-10AS-A93L

Xy lanh khí  MXS16-20A-A90V

Xy lanh khí MXS6-10

Xy lanh khí MXS6-10A-A90L

Xy lanh khí MXS6-10A-A93L

Xy lanh khí MXS6-10A-A96L

Xy lanh khí MXS6-10A-M9PWZ

Xy lanh khí MXS6-10A-M9NWZ

Xy lanh khí MXS6-20

Xy lanh khí MXS6-10-A90S

Xy lanh khí MXS6-30

Xy lanh khí MXS6-40

Xy lanh khí MXS6-50

Xy lanh khí MXS8-10

Xy lanh khí MXS8-20

Xy lanh khí MXS8-30

Xy lanh khí MXS8-40

Xy lanh khí MXS8-50

Xy lanh khí MXS8-75

Xy lanh khí MXS12-10

Xy lanh khí MXS12-20

Xy lanh khí MXS12-30

Xy lanh khí MXS12-40

Xy lanh khí MXS12-50

Xy lanh khí MXS12-50-M9NLS

Xy lanh khí MXS12-75

Xy lanh khí MXS12-100

Xy lanh khí MXS16-10

Xy lanh khí MXS16-20

Xy lanh khí MXS16-30

Xy lanh khí MXS16-40

Xy lanh khí MXS16-50

Xy lanh khí MXS16-75

Xy lanh khí MXS16-100

Xy lanh khí MXS16-125

Xy lanh khí MXS20-10

Xy lanh khí MXS20-20

Xy lanh khí MXS20-30

Xy lanh khí MXS20-40

Xy lanh khí MXS20-50

Xy lanh khí MXS20-75

Xy lanh khí MXS20-100

Xy lanh khí MXS20-125

Xy lanh khí MXS20-150

Xy lanh khí MXS25-10

Xy lanh khí MXS25-20

Xy lanh khí MXS25-30

Xy lanh khí MXS25-40

Xy lanh khí MXS25-50

Xy lanh khí MXS25-75

Xy lanh khí MXS25-100

Xy lanh khí MXS25-125

Xy lanh khí MXS25-150

Xy lanh khí MXS6L-10

Xy lanh khí MXS6L-20

Xy lanh khí MXS6L-30

Xy lanh khí MXS6L-40

Xy lanh khí MXS6L-50

Xy lanh khí MXS8L-10

Xy lanh khí MXS8L-20

Xy lanh khí MXS8L-30

Xy lanh khí MXS8L-40

Xy lanh khí MXS8L-50

Xy lanh khí MXS8L-75

Xy lanh khí MXS12L-10

Xy lanh khí MXS12L-20

Xy lanh khí MXS12L-30

Xy lanh khí MXS12L-40

Xy lanh khí MXS12L-50

Xy lanh khí MXS12L-75

Xy lanh khí MXS12L-100

Xy lanh khí MXS16L-10

Xy lanh khí MXS16L-20

Xy lanh khí MXS16L-30

Xy lanh khí MXS16L-40

Xy lanh khí MXS16L-50

Xy lanh khí MXS16L-75

Xy lanh khí MXS16L-100

Xy lanh khí MXS16L-125

Xy lanh khí MXS20L-10

Xy lanh khí MXS20L-20

Xy lanh khí MXS20L-30

Xy lanh khí MXS20L-40

Xy lanh khí MXS20L-50

Xy lanh khí MXS20L-75

Xy lanh khí MXS20L-100

Xy lanh khí MXS20L-125

Xy lanh khí MXS20L-150

Xy lanh khí MXS25L-10

Xy lanh khí MXS25L-20

Xy lanh khí MXS25L-30

Xy lanh khí MXS25L-40

Xy lanh khí MXS25L-50

Xy lanh khí MXS25L-75

Xy lanh khí MXS25L-100

Xy lanh khí MXS25L-125

Xy lanh khí MXS25L-150

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng