hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Xy lanh khí 87.334.011
Xy lanh khí 87.334.011
Xy lanh khí 87.334.011
Xy lanh khí 87.334.011
Xy lanh khí 87.334.011
Xy lanh khí 87.334.011

Xy lanh khí 87.334.011

- Tên SP: Xy lanh khí

- Mã SP: 87.334.011/03

- Ứng dụng: Heidelberg CD102/SM102/CX102

Vị trí sử dụng:  TKS C8.205.000 -004/03  = 7

- Hãng SX: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Short-stroke cylinder

87.334.011/03

- Tên SP: Xy lanh khí

- Mã SP: 87.334.011/03

- Ứng dụng: Heidelberg CD102/SM102/CX102

Vị trí sử dụng:  TKS C8.205.000 -004/03  = 7

- Hãng SX: Heidelberg - Germany

S8.205.004F Support DS cpl

S8.205.004S Support DS

S8.205.012F Support OS

S8.205.012S Support OS

S8.205.002F Guide piece DS

S8.205.002 Guide piece DS

S8.205.006 Support

S8.205.011F Guide piece OS

S8.205.011 Guide piece OS

S8.205.006 Support

00.530.0624 Spring pin

87.334.011 cylinder

87.334.012 cylinder

S8.205.002 Guide piece DS

S8.400.423 Support DS

 

00.580.5643 Cable tie

00.580.0762 Cable tie

CP.150.2942 CD-ROM

00.783.0133 Power supply

00.783.0504 Accumulator

00.783.0503 Power supply unit

00.783.0504 Accumulator

00.783.0490 Power part

10.115.9400 Danger sign

CP.150.4512 Power supply unit

CP.091.941 Mounting plate

CP.147.0106 Clamping bar

00.783.0929 Control station computer

00.783.0982 Control station computer

C5.721.001 Bearing bushing DS

00.580.3311 Flange bushing

00.520.0144 bearing

00.550.0113 Needle bearing

00.550.0388 Gasket

C5.721.414 Gear

C4.721.055 Gear

F2.016.601 Side stop

F2.016.630 Clamping bar

F2.016.608 Bearing block

00.550.1577 bearing

00.520.1019 bearing

00.500.0636 Straight pin

00.500.0142 Straight pin

00.580.0321 Plug

F2.016.618 Air-blast nozzle guide

F2.016.623 Connecting piece

00.580.6076 O-seal

F2.016.634 Compression spring

F2.016.624S Lateral sheet separation blower

F2.016.627 Adjusting nut

F2.016.633 Connecting piece

00.580.6441 Hose

00.580.1433 Hose nozzle

F2.016.615 Support

F2.110.7185 Sensor

S9.030.210F Bearing bolt cpl

00.580.1484 Clutch half

00.580.1485 Clutch collar

00.580.1483 Clutch half

00.550.0451 Axial bearing disc AS2035

00.550.0957 Needle thrust bearing AXW 20

71.030.233 Bush

00.550.0951 Needle thrust bearing AXW40

00.550.0204 Axial bearing disc AS4565

00.540.0028 Key

00.550.0032 Needle bearing NK18/16ASR1

00.550.0033 Needle bearing NK18/16ASR1

00.550.0154 Gasket

C5.016.139 Plate

C5.016.138 Pin

C5.016.143 Sprocket wheel

00.520.0660 bearing

00.520.1546 Shim ring

00.520.1547 Shim ring

00.520.1548 Shim ring

00.520.1814 Shim ring

00.520.1817 Shim ring

00.520.2135 Shim ring

C5.016.142 Chain guide

C5.016.140 Distance sleeve

C5.016.141 Distance sleeve

00.540.0983 Roller chain

87.334.012/03

91.147.1050/01
91.150.1331/02
91.150.1341/02
91.150.1211
MV.024.415
MV.024.416
91.146.9213
91.146.9222
91.146.9212
91.146.9215/01
91.146.9216
91.146.9217
91.146.9224
71.024.203
71.178.1354
81.102.1481
C7.178.1836
61.102.2351
91.178.1355
81.186.7525
81.186.3694
91.150.1031
91.150.1051
91.150.1061
91.150.1071
91.150.1081
91.150.1201
71.178.1364
MV.024.056
91.024.305
91.150.1091
SA.418.406
71.186.3586
81.186.8207/01
C4.024.105
C4.024.105/01
71.178.1365
71.178.1362
81.102.1431
C4.522.819
C9.314.440/01
C9.314.442/01
 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng