hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Xy lanh khí 00.580.3387
Xy lanh khí 00.580.3387
Xy lanh khí 00.580.3387
Xy lanh khí 00.580.3387
Xy lanh khí 00.580.3387
Xy lanh khí 00.580.3387

Xy lanh khí 00.580.3387

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 00.580.3387

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Vi trí sử dụng: TKS C5.016.500 -002/04 - 18

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 00.580.3387

Pneumatic cylinder  00.580.3387

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 00.580.3387

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Vi trí sử dụng: TKS C5.016.500 -002/04 - 18

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

C5.016.501 Valve housing OS

C5.016.502 Ventil Valve

C5.016.503 Oil wiper plate

C5.016.504 Hose nozzle

00.580.1433 Hose nozzle

00.580.0302 Angle hose nozzle

66.068.019 Connection fitting

00.530.0321 Socket

00.530.0547 T-piece

00.530.0408 Tube bend

00.530.0347 Twin nipple

00.530.0406 T-piece

00.530.0319 Tube bend

01.018.007 Connection fitting

00.580.3387 Pneumatic cylinder

91.016.540 Pneumatic cylinder bearing

91.016.541 Rubber bushing

91.016.542 Rubber bushing

04.010.033 Washer

00.530.0565 Pin

00.580.1162 Safety washer

00.530.0935 Hose clamp

00.530.0488 Hose clamp

00.530.0483 Hose clamp

00.471.0110 Spiral hose

00.471.0104 Spiral hose

00.471.0001 Hose

00.471.0110 Spiral hose

00.550.0951/

00.550.0957/

00.580.0882

00.580.3732

00.580.3930

00.580.4101/02

00.580.4275/A

00.580.4615

00.580.5216/ 

00.780.2890

00.780.3731

00.783.0799

00.999.2424/35

61.105.3943

61.335.003/03

61.184.1133/01

61.184.1142/02 

61.184.1161

61.186.5311/03

61.198.1563

71.030.210F

87.164.1467

87.334.011/02

87.334.012/03

91.007.508

91.145.1271/05

9E.110.2571/03

C2.002.220S/02

C2.101.3003/02    

C2.101.3013/01

C2.101.3013/02

C2.101.3015/ 

C2.101.3021/

C2.101.3022/

C2.101.3025/ 

C2.115.1411/02

C2.101.3033/    

C2.101.3053/  

C2.102.1471

C2.102.1902/    

C2.102.1911/    

C2.102.2111/03    

C2.115.1411/02    

C2.115.1421/02    

C2.117.1311/01    

C2.122.1311/02    

C2.144.1301/09   

C2.144.1321/01    

C2.144.1331/01    

C2.144.1341/01   

C2.144.1417/    

C2.184.1051/12   

C2.184.1051/13    

C2.196.1796/01    

C2.335.050/05    

C2.335.075/02    

C2.335.191/    

C2.419.034S/    

C3.005.213F/ 

C3.005.215/   

C3.005.227/    

C3.005.228/    

C3.005.283/02    

C3.005.304/   

C3.010.102/03   

C3.010.103/03   

C3.010.106/02   

C3.010.107/02   

C3.010.109/01  

C3.010.109/02    

C3.010.113/    

C3.010.114/   

C3.010.115/   

C3.011.032/    

C3.011.115/    

C3.011.116/

C3.011.123/    

C3.011.124/    

C3.011.125F/    

C3.011.126/01    

C3.011.127/    

C3.011.128F/02    

C3.011.129/01   

C3.011.130/01    

C3.011.131/    

C3.011.149/01    

C3.011.627/    

C3.011.627/02    

C3.011.627/03   

C3.011.727/02    

C3.011.727/04 

C3.011.820/03

C3.011.920/    

C3.011.920/01    

C3.011.920/04    

C3.015.402/    

C3.015.403/01    

C3.015.406/01    

C3.015.411/    

C3.015.453/   

C3.015.653/    

C3.581.129/01   

C3.581.131/    

C3.581.625/   

C3.581.727F/01    

C3.581.920/    

C3.997.012/03    

C3.997.022/04    

C3.997.025/04    

C4.005.204/    

C4.005.206/    

C4.005.212/    

C4.005.213/01    

C4.005.214/    

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng