hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Worm support 08.008.061
Worm support 08.008.061
Worm support 08.008.061
Worm support 08.008.061
Worm support 08.008.061
Worm support 08.008.061
Worm support 08.008.061
Worm support 08.008.061

Worm support 08.008.061

- Tên SP: Bộ vít

- HDM-Nr: 08.008.061

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Worm support 08.008.061

Worm support 08.008.061

Trục vít 08.008.061

- Tên SP: Bộ vít

- HDM-Nr: 08.008.061

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

08.008.061 Worm support

87.010.255F Worm support

MV.062.400 Sensor

00.780.0280 Position Switch

00.780.0280 Sensor 

M2.145.1182 Sensor 

71.010.308 Support DS

71.010.309 Support

71.010.310 Support OS

71.186.5172 Potentiometer

93.007.902 Motor bracket

82.030.308 Motor

C8.007.401 Support

61.110.1611 Sensor

M3.072.3135  Encoder 

G4.110.2581  Encoder 

M3.072.313S Sleeve cpl

00.520.1143 Grooved ball bearing 6001-2RS

F2.072.112 Pulley

00.580.5994 Toothed belt 100S 3M 327

F2.072.111F Gear cpl

F2.072.114 Motor bracket EN1563-EN-GJS-400-15

F2.072.165 Bearing bracket DS

G2.144.1141 Servo-drive

G4.110.2581 Sensor

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng