hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Worm gear 71.030.258
Worm gear 71.030.258
Worm gear 71.030.258
Worm gear 71.030.258
Worm gear 71.030.258
Worm gear 71.030.258

Worm gear 71.030.258

- Tên SP: Bánh răng

- HDM-Nr: 71.030.258

- Ứng dụng: CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Worm gear 71.030.258  

Worm gear 71.030.258

Gear 71.030.258

Bánh răng 71.030.258

- Tên SP: Bánh răng

- HDM-Nr: 71.030.258

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

S9.030.254 Swiveling lever DS

87.010.225F Adjusting worm gear

87.010.230 Adjusting worm gear

87.010.231 Washer

03.010.199 Washer

87.010.204 Sleeve

08.008.061 Worm support

 

MV.022.048 Ink Sweep Gear

MV.004.284  Intermediate gear

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0066 Intermediate gear

S9.030.205 Bearing plate DS

00.600.0144 Lubricating nipple

00.510.0007 Washer

00.550.0071 Axial bearing disc

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0006 Needle bushing

S9.030.234 Intermediate gear

71.030.297 Washer

00.550.0435 Needle bushing

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng