hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Worm gear 66.006.031/01
Worm gear 66.006.031/01
Worm gear 66.006.031/01
Worm gear 66.006.031/01
Worm gear 66.006.031/01
Worm gear 66.006.031/01

Worm gear 66.006.031/01

- Tên SP: Bát nhông

- Mã HDM-Nr: 66.006.031/01 

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Xuất xứ; Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 66.006.031/01

Worm gear 66.006.031/01 

蜗杆 66.006.031/01 

Nhông  66.006.031/01 

Worm gear 66.006.031

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cleaner for Glues    FM.0600012/00    Cleaner Hotmelt Cold 1.0l
Cleaner for Glues    FM.0600091/00    Saphira Hotmelt Cleaner 5l
Dampening Rollers    63.030.560F/01    Dampening form roller
Dampening Rollers    69.030.420F/    Transfer roller cpl
Dampening Rollers    71.030.201F/04    Water pan roller cpl
Dampening Rollers    98.030.316F/    Transfer roller cpl
Dampening Rollers    98.030.350F/    Dampening form roller
Dampening Rollers    F2.030.510F/03    Water pan roller
Dampening Rollers    F2.030.520F/01    Water pan roller
Dampening Rollers    G2.030.301F/05    Water pan roller
Dampening Rollers    G2.030.310F/08    Metering roller cpl
Dampening Rollers    G2.030.320F/01    Dampening form roller
Dampening Rollers    G2.030.340F/07    Water pan roller
Dampening Rollers    M2.030.080F/01    Dampening form roller
Dampening Rollers    MV.003.856 /02    Rubber roller
Dampening Rollers    MV.028.066 /02    Water pan roller
Dampening Rollers    MV.028.066 /05    Water pan roller
Dampening Rollers    MV.030.461 /03    Transfer roller cpl
Dampening Rollers    SA.030.250 /01    Dampening form roller
Dampening Rollers    SA.030.250F/    Dampening form roller
Dampening Rollers    SA.030.250F/01    Dampening form roller
Document    00.999.1134/    Operating manual
Document    00.999.1742/01    Operating manual Logistics en
Document    00.999.1802/02    Operating manual SM 74 en
Document    00.999.2109/    Parts catalog MO-M
Document    00.999.2415/    Parts catalog SP CD
Document    00.999.2423/02    Parts catalog SM 102
Document    00.999.2424/35    Parts catalog CD 102      ;Im
Document    00.999.2801/08    Parts catalog SM 74
Duosetter / Quicksetter    PP.04445880    MOTOR WITH GEARING
Duosetter / Quicksetter    PP.04446046    TOOTHED BELT 290/6 2.5 Z116
Flat Board    00.780.0091/    Filter cartridge C 66-730507
Flat Board    00.780.0092/    Filter cartridge C32-730502
Flat Board    00.780.0093/    Filter C64/1
Flat Board    00.780.0115/    Slip ring brush
Flat Board    00.780.0116/    BRUSH HOLDER
Flat Board    00.780.0176/    Set of disks
Flat Board    00.780.0178/    Set of disks
Flat Board    00.780.0179/    Set of disks
Flat Board    00.780.0184/    Sensor EMECH SWIT
Flat Board    00.780.0185/    Sensor
Flat Board        Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.780.0191/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board        Sensor EMECH-SWIT-POS
Flat Board    00.780.0192/    Sensor EMECH SWIT CAP
Flat Board    00.780.0279/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.780.0280/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.780.0281/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.780.0287/    Sensor EMECH SWIT CAP
Flat Board    00.780.0288/    Glass bell 030413
Flat Board    00.780.0289/    Collar
Flat Board        Collar  T.01.15 2761
Flat Board    00.780.0408/    Carbon brushes
Flat Board    00.780.0409/    Slip ring brush
Flat Board    00.780.0414/    Commutator carbon LDN85/65  6X12,5X20
Flat Board    00.780.0417/    Slip ring brush LDN13/85/65 8X16X20
Flat Board    00.780.0475/    Flat belt 50/60Hz
Flat Board        Flat belt 50/60Hz [000585]
Flat Board    00.780.0475/01    Flat belt 50/60Hz
Flat Board    00.780.0476/    V-belt 60 Hz
Flat Board    00.780.0727/    Lamella
Flat Board    00.780.0730/    GASKET
Flat Board    00.780.0733/    Bearing disk
Flat Board    00.780.0735/    GASKET
Flat Board    00.780.0750/    Clutch pin
Flat Board    00.780.0751/    Coupling piece Gummi
Flat Board    00.780.0767/    GASKET
Flat Board    00.780.0798/    GASKET
Flat Board    00.780.0801/    Lamella
Flat Board    00.780.0803/    Lamella
Flat Board    00.780.0804/    GASKET
Flat Board    00.780.0851/    Magnet 4776
Flat Board    00.780.0858/    Powder heating
Flat Board    00.780.0945/    Pulley 50/60Hz
Flat Board    00.780.0946/    Pulley 60 Hz
Flat Board    00.780.1068/    Blade
Flat Board    00.780.1118/    Three-phase contactor
Flat Board    00.780.1119/    Auxiliary contactor DIL00L31 220V 50HZ
Flat Board    00.780.1123/    Belt guard 21030
Flat Board    00.780.1171/    Commutator carbon LDN15 BG530 6,4X20X25
Flat Board    00.780.1206/    Pressure valve 205465 Rietschle
Flat Board    00.780.1214/    Pushbutton
Flat Board    00.780.1225/    Lamella
Flat Board    00.780.1264/    Three-phase contactor
Flat Board    00.780.1272/    Auxiliary contactor
Flat Board    00.780.1317/    Pushbutton
Flat Board    00.780.1326/    Speed control 207UC/6616
Flat Board    00.780.1329/    Tachometer generator 2034 B 015 G Y 169
Flat Board    00.780.1450/    Filter cartridge
Flat Board    00.780.1460/    DC generator WSL BM-FSE
Flat Board    00.780.1470/    BRUSH HOLDER
Flat Board    00.780.1473/    Toggle switch
Flat Board    00.780.1502/    Guide ring
Flat Board    00.780.1503/    Rotor

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng