hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Vòng bi đũa NNU Series
Vòng bi đũa NNU Series
Vòng bi đũa NNU Series
Vòng bi đũa NNU Series

Vòng bi đũa NNU Series

Liên hệ

Thương hiệu: SKF - Thụy Điển
Tags: NNU4122M/W33

Vòng bi đũa còn được gọi là ổ đũa.

Đặc điểm nổi bật của dòng sản phẩm Vòng bi đũa là khả năng chịu tải lớn. Đặc biệt là loại Ổ đũa có vòng cách, loại ổ đũa này có khả năng chịu tải hướng kính cao, gia tốc lớn và tốc độ cao.

Vòng bi đũa có các loại như

- Vòng bi đũa một dãy

- Vòng bi đũa một dãy có vòng cách

- Vòng bi đũa hai dãy

- Vòng bi đũa hai dãy không có vòng cách

- Vòng bi đũa hai dãy không có vòng cách nhưng có phớt chắn.

Vòng bi đũa có nhiều loại thiết kế khác nhau, kích thước giống nhau, có thể thay thế cho nhau trong một số trường hợp nhất định.

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

NNU4121M/W33

NNU4121K30M/W33

NNU4122K30M/W33

NNU4122M/W33

NNU4124M/W33

NNU4124K30M/W33

NNU4126K30M/W33

NNU4126M/W33

NNU4128M/W33

NNU4128K30M/W33

NNU4130K30M/W33

NNU4130M/W33

BC2B 320160

NNU4132M/W33

NNU4132K30M/W33

NNU4134K30M/W33

NNU4134M/W33

NNU4136M/W33

NNU4136K30M/W33

NNU4138K30M/W33

NNU4138M/W33

NNU4840/W33

NNU4840K/W33

313639

NNU4140K30M/W33

NNU4140M/W33

314889

NNU4144M/W33

NNU4144K30M/W33

NNU4848K/W33

NNU4848/W33

NNU4148M/W33

NNU4148K30M/W33

NNU4052KM/W33

NNU4052M/W33

NNU4152M/W33

NNU4152K30M/W33

NNU4856K/W33

NNU4856/W33

NNUP 4956 B/W33

314897

NNU4056M/W33

NNU4056KM/W33

NNU4156K30M/W33

NNU4156M/W33

315976 B

NNU4860/W33

NNU4860K/W33

NNU4060KM/W33

NNU4060M/W33

BC2B 320119

NNU4160M/W33

NNU4160K30M/W33

NNU4864K/W33

NNU4864/W33

NNUP 4964 B/HB1W33

BC2B 322216

NNU4064M/W33

NNU4064KM/W33

315583 C

NNU4164 F

NNU4164K30F

BC2-8014

NNUP 4868/W33

NNU4868K/W33

NNU4868/W33

NNU4068M/W33

NNU4068KM/W33

BC2B 320118

NNU4168K30M/W33

NNU4168M/W33

314563

BC2B 319878

BC2B 320075

BC2B 322217

BC2B 320299

NNU4072M/W33

NNU4072KM/W33

NNU4172K30M

NNU4172M

BC2B 319961

NNU4876K/W33

NNU4876/W33

BC2B 326131/HB1

316062

BC2B 320041

NNU4076M/W33

NNU4076KM/W33

NNU4176K30M

NNU4176M

NNUP 4880/HB1W33

NNU4880K/W33

NNU4880/W33

314987 C

314987 B

315802

NNU4080 F/W33

NNU4080KF/W33

BC2B 326880/HB1

BC2B 326363/HA4

NNU4180M/W33

NNU4180K30M/W33

316019

NNU4884K/W33

NNU4884/W33

BC2B 326137/HB1

313555 C

313555 A

313555 B

314982

314391

NNU4084M/W33

NNU4084KM/W33

NNU4184/316275

NNU4888/W33

NNU4888K/W33

316077 A

BC2B 316521

NNU4088KM/W33

NNU4088M/W33

NNU4188M/W33

NNU4188K30M/W33

BC2B 322969/HB1

NNU4892K/W33

NNU4892/W33

316739

NNU4092M/W33

NNU4092KM/W33

NNU4192K30M

NNU4192M

BC2-8004/HA1

316848 A

NNU4096KM/W33

NNU4096M/W33

316189

NNU4196M/W33

NNU4196K30M/W33

BC2B 326196/HA1

316639 AG

319254

314990 A

BC2B 320570

314419

NNU40/500M/W33

NNU40/500KM/W33

BC2-8008/HB1

NNU41/500K30M/W33

NNU41/500M/W33

BC2B 320996

312844

BC2B 316536

BC2B 326064/HA1

315040

NNU40/530M/W33

NNU40/530KM/W33

BC2B 320117/HA4

NNU41/530K30M/W33

NNU41/530M/W33

464787

316115

BC2B 326061/HA1

313191

NNU40/560M/W33

NNU40/560KM/W33

NNU41/560K30M/W33X

NNU41/560M/W33

BC2B 319584/HA1

BC2-8005/HB1

NNU40/600M/W33

NNU40/600KM/W33

NNU41/600K30M/W33

NNU41/600M/W33

BC2-8012/HB1

NNU40/630M/W33

NNU40/630KM/W33

NNU41/630K30M/W33

NNU41/630M/W33

BC2B 319943

BC2B 326894/HB1

313477 B

NNU40/670M/W33

NNU40/670KM/W33

NNU41/670M/W33

NNU41/670K30M/W33

BC2-8074/HA5

BC2-8015/HB1

NNU40/710KM/W33

NNU40/710M/W33

NNU41/710K30M/W33

NNU41/710M/W33

BC2B 322191

NN 48/750/HB1W33

NN 48/750K30/HB1W33

314420

NNU40/750M/W33

NNU40/750KM/W33

NNU41/750M/W33

NNU41/750K30M/W33

NNU40/800KM/W33

NNU40/800M/W33

BC2B 326379/HA4

NNU41/800M/W33

NNU41/800K30M/W33

NNU40/850M/W33

NNU40/850KM/W33

NNU41/850M/W33

NNU41/850K30M/W33

NNU40/900KM/W33

NNU40/900M/W33

NNU41/900K30M/W33

NNU41/900M/W33

NNU40/950KM/W33

NNU40/950M/W33

BC2-8022/HA1

NNU41/950M/W33

NNU41/950K30M/W33

NN 49/1000/W33X

NN 49/1000K/W33X

NNU40/1000M/W33

NNU40/1000KM/W33

NNU41/1000K30M/W33

NNU41/1000M/W33

NNU41/1060K30M/W33

NNU41/1060M/W33

NNU41/1120M/W33

NNU41/1120K30M/W33

NNU41/1180M/W33

NNU41/1180K30M/W33

NNU41/1250K30M/W33

NNU41/1250M/W33

BC2B 326372/HA1

NN 49/1320KFB/W33

NN 49/1320 FB/W33

NNU41/1320M/W33

NNU41/1320K30M/W33

NNU41/1400M/W33

NNU41/1400K30M/W33

NNU41/1500K30M/W33

NNU41/1500M/W33

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng