hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S
Vane Pump 150T-94FRL-10-S

Vane Pump 150T-94FRL-10-S

- Tên SP:  Bơm cánh gạt

- Mã SP: 150T-94FRL-10-S

- Lưu lượng: Max 94 cm1/rev

- Áp lực: Max 70 kgf/cm3

- Trục động cơ: 30mm.

- Hãng sản xuất: Ealy - Taiwan

Liên hệ

BƠM CÁNH GẠT EALY

Vane Pump 150T-94FRL-10-S

Piston pump 150T-94FRL-10-S

Bơm cánh gạt 150T-94FRL-10-S

Bơm dầu 150T-94FRL-10-S

Bơm thủy lực 150T-94FRL-10-S, bơm Ealy Đài Loan

油泵150T-94FRL-10-S, 低压油泵150T-94FRL-10-S, 定量泵150T-94FRL-10-S, 低压定量泵150T-94FRL-10-S. 弋力叶片泵, 台湾EALY.

台湾EALY弋力叶片泵150T-94FRL-10-S

Mã bơm Ealy thông dụng

50T-14-FR-1
150F-116FRR-150F
150F-116FRR-50T
150F-116FRR-PA
150F-116FRR-PB
150F-116FRR-PV2R1
150F-116FRR-PV2R2
150F-125FRR-150F
150F-125FRR-50T
150F-125FRR-PA
150F-125FRR-PB
150F-125FRR-PV2R1
150F-125FRR-PV2R2
150F-48FRR-150F
150F-48FRR-50T
150F-48FRR-PA
150F-48FRR-PB
150F-48FRR-PV2R1
150F-48FRR-PV2R2
150F-61FRR-150F
150F-61FRR-50T
150F-61FRR-PA
150F-61FRR-PB
150F-61FRR-PV2R1
150F-61FRR-PV2R2
150F-75FRR-150F
150F-75FRR-50T
150F-75FRR-PA
150F-75FRR-PB
150F-75FRR-PV2R1
150F-75FRR-PV2R2
150F-94FRR-150F
150F-94FRR-50T
150F-94FRR-PA
150F-94FRR-PB
150F-94FRR-PV2R1
150F-94FRR-PV2R2
150T-116116
150T-11650T-12-FR
150T-116-F-L
150T-116-FR
150T-116-F-R
150T-116FRL
150T-116FRL-10
150T-116-FRL-10
150T-116-F-RL-40
150T-116-FRR
150T-116-F-RR-10
150T-116FRR-150T
150T-116FRR-50T
150T-116FRR-PA
150T-116FRR-PB
150T-116FRR-PV2R1
150T-116FRR-PV2R2
150T-116-L-L
150T-116-LR
150T-116-L-R
150T-116-L-RL-40
150T-116VDC-1A-F20D-20
150T-125-F-R
150T-125FRL
150T-125FRL-10
150T-125-FRL-10
150T-125FRR-150T
150T-125FRR-50T
150T-125FRR-PA
150T-125FRR-PB
150T-125FRR-PV2R1
150T-125FRR-PV2R2
150T-126-F-R
150T-48-F-L
150T-48-F-R
150T-48FRL
150T-48-FRL
150T-48-F-RL
150T-48FRL-10
150T-48-FRL-10
150T-48-F-RL-40
150T-48FRL-PA
150T-48-FRR
150T-48-F-RR-10
150T-48FRR-150T
150T-48FRR-50T
150T-48FRR-PA
150T-48FRR-PB
150T-48FRR-PV2R1
150T-48FRR-PV2R2
150T-48-F-R-R-X-10
150T-48-L-L
150T-48-L-R
150T-48-L-RR-10
150T-61-F-L
150T-61-FR
150T-61-F-R
150T-61FRL
150T-61-F-RL
150T-61FRL-10
150T-61-FRL-10
150T-61-F-RL-40
150T-61FRL-PA
150T-61-FRR
150T-61FRR-10
150T-61FRR-150T
150T-61FRR-50T
150T-61FRR-PA
150T-61FRR-PB
150T-61FRR-PV2R1
150T-61FRR-PV2R2
150T-61-L-L
150T-61-LR
150T-61-L-R
150T-75ER-10
150T-75-F-L
150T-75-FR
150T-75-F-R
150T-75FRL
150T-75-FRL
150T-75FRL-10
150T-75-FRL-10
150T-75-F-RL-40
150T-75FRL-PA
150T-75-FRR
150T-75FRR-150T
150T-75FRR-50T
150T-75FRR-PA
150T-75FRR-PB
150T-75FRR-PV2R1
150T-75FRR-PV2R2
150T-75-L-L
150T-75-l-l-R-X-10
150T-75-L-R
150T-94-F-L
150T-94-FR
150T-94-F-R
150T-94FRL
150T-94-FRL
150T-94FRL-10
150T-94-FRL-10
150T-94-F-RL-40
150T-94FRL-PA-10
150T-94-FRR
150T-94-F-RR-10
150T-94FRR-150T
150T-94FRR-50T
150T-94FRR-PA
150T-94FRR-PB
150T-94FRR-PV2R1
150T-94FRR-PV2R2
150T-94-L-L
150T-94-LR
150T-94-L-R
150T-94-L-RL-40
150T-94-L-RR-10
150T-96LRRR
150T-F5R-10
50T-07-F-L
50T-07-F-R
50T-07-FR-1
50T-07-FR-2
50T-07FRL-10
50T-07-FRL-10
50T-07-FRR
50T-07FRR-50T
50T-07FRR-PA
50T-07FRR-PB
50T-07FRR-PV2R1
50T-07-F-RR-X-10
50T-07-L-L
50T-07-L-R
50T-07LRR-50T
50T-07LRR-PA
50T-07LRR-PB
50T-07LRR-PV2R1
50T-07-L-RR-X-10
50T-10FRL-10
50T-12-F-L
50T-12-F-R
50T-12-FR-1
50T-12-FR-2
50T-12FRL-10
50T-12-FRL-10
50T-12-F-RL-30
50T-12FRL-PA-10
50T-12-FRR
50T-12-F-RR-10
50T-12FRR-50T
50T-12FRR-PA
50T-12FRR-PB
50T-12FRR-PV2R1
50T-12-L-L
50T-12-L-R
50T-12-L-RL-30
50T-12LRR-50T
50T-12LRR-PA
50T-12LRR-PB
50T-12LRR-PV2R1
50T-14-F-L
50T-14-F-R
50T-14-FR-2
50T-14-F-RL
50T-14FRL-01
50T-14FRL-10
50T-14-FRL-10
50T-14-FRR
50T-14FRR-50T
50T-14FRR-PA
50T-14FRR-PB
50T-14FRR-PV2R1
50T-14-F-RR-X-10
50T-14-L-L
50T-14-L-R

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng