hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Van điện từ DG4V-3-2C-M-P2-D-7-45
Van điện từ DG4V-3-2C-M-P2-D-7-45
Van điện từ DG4V-3-2C-M-P2-D-7-45
Van điện từ DG4V-3-2C-M-P2-D-7-45

Van điện từ DG4V-3-2C-M-P2-D-7-45

- Tên SP: Van điện từ

- Mã sp: DG4V-3-2C-M-P2-D-7-45

- Áp lực Max: 35 Mpa

- Lưu lượng Max: 300

- Xuất xứ: Keiki Tokimec - Japan

Liên hệ

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

DG4V-5-31B-M-PL-D-6-40

DG4V-3-8C-M-P2-V-7-54

DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-40

DG4M4-36B-24DC-20-JA-S47

 DG4M4-36C-24DC-20-JA-S47

DG4VC-5-31B-M-PS2-H-7-40

DG4SM-3-2C-P7-H-54

DG4V-5-2C-M-P7L-T-6-40-JA875

DG4V-5-31B-M-PL-D-6-40

DG4VC-3-2C-M-PS2-H-7-54-JA872

DG4VC-3-6C-M-PS2-H-7-54-JA872

DG4VC-3-7C-M-PS2-H-7-54-JA872

DG4VC-5-2A-M-PS2-H-7-40-JA872-T30

DG4VC-5-3C-M-PS2-H-7-40-JA872

DG4VC-5-6C-M-PS2-H-7-40-JA872-T30

DG4VC-7-Y33C-E-PS2-H-84-JA877

DG5VC-7-3C-E-PS2-H-84-JA872

DG4SM-3-2C-P7-H-54

TGMDC-5-Y-PK-50-S37

TGMC-3-BT-GW-50

DG4V-3-3C-M-P7-H-7-54

DG4V-3-2C-M-P7-H-7-54

DG4V-3-2A-M-P7-H-7-54

DG4V-3-2A-M-P2-V-7-52

C2G-805-JA-11, C5G-815-JA

DG5VC-7-3C-E-PS2-H-84-JA872

DG5VC-7-Y33C-E-PS2-H-82-JA877

URG1-06-FV13-JA-S1-J

DG4VC-5-6C-N-PS2-H-7-40-JA872-T30

DG4VC-3-2A-N-PS2-H-7-54-JA872

RG-10-DP3-22-JA-J

DG5V-H8-3C-E-P2-T

DG4VC-3-2A-M-DS2-H-7-B20-54

DG4VC-5-3C-M-PS2-H-7-40-JA872

DG4VC-5-2A-M-PS2-H-7-40-JA872-T30

DG5V-H8-3C-E-P2-T

EPFRCG-H02-175-100-EX-10-TN-S3

DG4VC-5-2C-N-P7L-T-6-40-JA875

DG4VC-3-2A-N-PS2-H-7-54-JA872

DG4VC-3-2A-M-DS2-H-7-B20-54

DG4V-3-2A-M-P2-T

DG4SM-3-C2-P7-H-52

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng