hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Van tạo chân không VAB1206
Van tạo chân không VAB1206
Van tạo chân không VAB1206
Van tạo chân không VAB1206
Van tạo chân không VAB1206
Van tạo chân không VAB1206

Van tạo chân không VAB1206

- Tên SP: Bộ tạo chân không

- Mã SP: VAB1206

- Cổng cấp khí: 6mm

- Cổng chân không: 6mm

- Xuất xứ: Chelic - Taiwan

Liên hệ

Van tạo chân không VAB1206

Van tạo chân không VAB1204

Van tạo chân không VAB0706

Van tạo chân không VAB0704

Van tạo chân không VAB1508

Van tạo chân không VAB1510

van chân không SMC ZH10BS-06-06, 

van hút chân không SMC ZH07DS-06-06-06,

Van hút chân không SMC ZH05BS-06-06

ZH05BS-06-06P

ZH05BL-06-06

ZH05BL-06-06P

ZH07BS-06-06

ZH07BS-06-06P

ZH07BL-06-06

ZH07BL-06-06P

ZH10BS-06-06

ZH10BS-06-06P

ZH10BL-06-06

ZH10BL-06-06P

ZH13BS-08-10

ZH13BS-08-10P , ZH13BL-08-10 , ZH13BL-08-10P , ZH05BS-06-01 , ZH05BS-06-01P , ZH05BL-06-01 , ZH05BL-06-01 P , ZH07BS-06-01 , van chân không ZU07S ,  ZH07BS-06-01 P , ZH07BL-06-01 , ZH07BL-06-01 P , ZH10BS-06-01 , ZH10BS-06-01 P , thiết bị chân không ZH10BL-06-01 , ZH10BL-06-01P , ZH13BS-08-02 , ZH13BS-08-02P , ZH13BL-08-02 , ZH13BL-08-02P , ZH05BS-01-01 , ZH05BS-01-01P , ZH05BL-01-01 , ZH05BL-01-01P , ZH07BS-01-01 , ZH07BS-01-01P , ZH07BL-01-01 , ZH07BL-01-01P , ZH10BS-01-01 , ZH10BS-01-01P , ZH10BL-01-01 , ZH10BL-01-01P , ZH13BS-01-02 , ZH13BS-01-02 P , ZH13BL-01-02 , van chân không ZH13BL-01-02 P , ZH05DS-06-06-06 , ZH05DS-06-06-06P , ZH05DL-06-06-06 , ZH05DL-06-06-06P , ZH07DS-06-06-06 , 

van hút chân không ZH13BS-08-10 , giac hút chân không ZH07DL-06-06-06 , ZH07DL-06-06-06P , ZH10DS-06-06-08 , ZH10DS-06-06-08P , ZH10DL-06-06-08 , ZH10DL-06-06-08P , ZH13DS-08-10-10 , ZH13DS-08-10-10P , ZH13DL-08-10-10 , ZH13DL-08-10-10P , van chân không ZH05DS-06-01-06 , ZH05DS-06-01-06P , ZH05DL-06-01-06 , ZH05DL-06-01-06P , ZH07DS-06-01-06 , ZH07DS-06-01-06P , ZH07DL-06-01-06 , ZH07DL-06-01-06P , ZH10DS-06-01-08 , ZH10DS-06-01-08P , ZH10DL-06-01-08 , ZH10DL-06-01-08P , ZH13DS-08-02-10 , ZH13DS-08-02-10P , ZH13DL-08-02-10 , ZH13DL-08-02-10P , ZH05DS-01-01-01 , ZH05DS-01-01-01P , ZH05DL-01-01-01 , ZH05DL-01-01-01P , ZH07DS-01-01-01 , ZH07DS-01-01-01P , ZH07DL-01-01-01 , ZH07DL-01-01-01P , ZH10DS-01-01-01 , ZH10DS-01-01-01P , ZH10DL-01-01-01 , ZH10DL-01-01-01P , ZH13DS-01-02-02 , ZH13DS-01-02-02P , ZH13DL-01-02-02

van chân không ZH13DL-01-02-02P 

Bộ tạo chân không ZH05B, Cổng cấp khí DN6, cổng chân không DN6

Bộ tạo chân không ZH07B, Cổng cấp khí DN6, cổng chân không DN6

Bộ tạo chân không ZH10B, Cổng cấp khí DN6, cổng chân không DN6

Bộ tạo chân không ZH13B, Cổng cấp khí DN8, cổng chân không DN10

Bộ tạo chân không ZH05D, Cổng cấp khí DN6, cổng chân không DN6, cổng xả DN6

Bộ tạo chân không ZH07D, Cổng cấp khí DN6, cổng chân không DN6, cổng xả DN6

Bộ tạo chân không ZH10D, Cổng cấp khí DN6, cổng chân không DN6, cổng xả DN8

Bộ tạo chân không ZH13D, Cổng cấp khí DN8, cổng chân không, DN10, cổng xả DN10

Bộ tạo chân không ZH15D, Cổng cấp khí DN10, cổng chân không DN12, cổng xả DN12

Bộ tạo chân không ZH18D, Cổng cấp khí DN12, cổng chân không DN12, cổng xả DN12

Bộ tạo chân không ZH20D, Cổng cấp khí DN12, cổng chân không DN16, cổng xả DN16

Bộ tạo chân không ZFC74-B

Bộ tạo chân không ZFC75-B

Bộ tạo chân không ZFC76-B

Bộ tạo chân không ZFC77-B

Bộ tạo chân không ZFC050-02, DN2mm

Bộ tạo chân không ZFC050-23, DN3.2mm

Bộ tạo chân không ZFC050-4, DN4mm

Bộ tạo chân không ZFC100-4, DN4mm

Bộ tạo chân không ZFC100-6, DN6mm

Bộ tạo chân không ZFC200-06, DN6mm

Bộ tạo chân không ZFC200-8, DN8mm

Bộ tạo chân không ZFC051-01. DN1/8''

Bộ tạo chân không ZFC051-03, DN5/32''

Bộ tạo chân không ZFC101-03, DN5/32''

Bộ tạo chân không ZFC101-07, DN1/4''

Bộ tạo chân không ZFC201-07, DN1/4''

Bộ tạo chân không ZFC201-09, DN5/16''

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng