hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Van điều áp VP5010BJ11H00
Van điều áp VP5010BJ11H00
Van điều áp VP5010BJ11H00
Van điều áp VP5010BJ11H00
Van điều áp VP5010BJ11H00
Van điều áp VP5010BJ11H00

Van điều áp VP5010BJ11H00

- Tên SP: Van điều áp

- Model: VP5010BJ11H00

- Áp lực: P1.    11 bar

              P2.     0-10 bar

- Input: 0-10V

- Tốc độ đáp ứng: 10V/f

- Xuất xứ: Norgren - Germany

Liên hệ

Norgren VP5010BJ11H00

- Tên SP: Van điều áp

- Model: VP5010BJ11H00

- Áp lực: P1.    11 bar

              P2.     0-10 bar

- Input: 0-10V

- Tốc độ đáp ứng: 10V/f

- Xuất xứ: Norgren - Germany

Van điện từ  VP5010BJ11H00

norgren VP5010BJ11H00

van điều áp VP5010BJ11H00

van 5/2 

VP5010BJ11H00, 0860811000000000, 0863242000000000, 0860821000000000

0863412000000000, 0863312000000000, 0863712000000000, 0863612000000000

0860810000000000, 0860820000000000, 0860825000000000, 0860815000000000,

0863622000000000, 0863422000000000, 0863322000000000, 0863342000000000

 

V60A513A-A3000, V61B417A-A2000, V51B517A-A2000, V61B517A-A3000

V206527A-B213R, V60A513A-A2000, V61B413A-A2000, V61B513A-A3000, V61B517A-A2000, V61B313A-A2000, V61B511A-A3000, V60A517A-A2000, V61B511A-A2000

V206622A-B213R, V206517A-B313R, V51B611A-A2000, V51B711A-A2000,

V60A513A-A218J, V60A513A-A213J, V60A513A-A2000, V60A513A-A3

V206511A-B213R, V206511A-B313R, V206513A-B213R, V206513A-B313R

V206517A-B213R, V206517A-B313R, V206522A-B213R, V206522A-B313R

V206523A-B213R, V206523A-B313R, V206527A-B213R, V206611A-B213R

V206611A-B313R, V206622A-B313R, V206711A-B213R, V206711A-B313R

V206722A-B213R, V206722A-B313R, V206811A-B213R, V206811A-B313R

V206822A-B213R, V206822A-B313R, V206A11A-B213R, V206A11A-B313R

V206A22A-B213R, V206A22A-B313R, V60A513A-A3000, V60A513A-A219J

V14B517A-E313A, V206517A-B213R, V10633-A29N, V065516A-D213A, V05X286A-Q1233, V05A286M-B633A, V04A486L-B628A, V63D511A-A3000, V61R511A-A313J, V61-M3, V61B6DDA-X5020, V61B313A-A213J, V61B313A-A2000, V61-B03, V60A523A-A2000, 

V60A611A-A3000, V52C511A-A213J, V51B517A-A2000, V415611D-C313A, V415517D-C313A, V415A11D-C313A, V206B22A-B213R, V22B517A-B313R, V206C11A-B313R,

V10633-A23N, V096516R-D213A, V095426R-E213A, V05X486M-Q116A, V62C611A

V05A486M-Q116A, V04X286A-Q1227, V04A486L-Q116A, V63D4D7A-XA090

V45AA33A-X0020, V206517A-B313R, V206527A-B213R, V11569-E05, V14B711A-E213A,

V206A11A-B213R, V096516R-E214A, V08N536A-X0130, V05X486M-B633A,

V05X486L-Q116A, V04X386M-Q114A, V04X286A-Q1223, V63D611A-A213J, V63D513A-A2000, V62C513A-A2000, V62C4D7A-XA09, V62C417A-A2000, V63D3D7A-XA090, V60A513A, V60A513A-A2, V62C611A-A213J

V62C413A-A2000, V62C611A-A2000, V62C511A-A3000, V61B722A-A313J

V61B5D7A-X5090, V61B527A-A213J, V61B511A-A319J, V61B413A-A213J

V61B3D7A-XA090, V61B411A-A213J, V61B511A-A3000, V60AC11A-A213J

V61BA11A-A213J, V61B611A-A2000, V61B413A-A2000, V61B423A-A2000, V60AC11A-A2000, V60AA11A-A219J, V60A4DDA-X5020, V60A413A-A213J, V51B304, V50A513A-A213A, V45A511D-C313A, V415A11D-C319A, V45AA11D-C313A, V206A11A-B313R,

V22B511A-B313R, V60A3D7A-XA090, V51B611A-A2000, V45A622D-C313A, 

V45A511A-C313A, V45A711A-C313A, V45A517D-C313A, V22B522A-B313R

V206611A-B313R, V14B517A-D313A, V206511A-B313R, V10633-A33N, V10027-D00, 

V05A486M-B633A, V04Y486L-Q116A, V04X286A-Q1228, V04X486L-Q116A

V63D527A-A2000, V63D511A-A2000, V62CADDA-XA020, V63D513A-A213J

V62C522A-A213, V61R417A-A3000, V61B711A-A3000, V61R517A-A313J

V61B711A-A2000, V61B527A-A2000, V60A811A-A2000, V60A513A-A2000

V60A511A-A2000, V51B517A-A213J, V60A313A-A2000, V45A527D-C313A.

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng