hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Van điện từ M2.184.1111/05
Van điện từ M2.184.1111/05
Van điện từ M2.184.1111/05
Van điện từ M2.184.1111/05
Van điện từ M2.184.1111/05
Van điện từ M2.184.1111/05
Van điện từ M2.184.1111/05
Van điện từ M2.184.1111/05
Van điện từ M2.184.1111/05
Van điện từ M2.184.1111/05

Van điện từ M2.184.1111/05

- Tên SP: Van điện từ

- HMD-Nr: M2.184.1111/05

- OEM: MEBH-4/2-QS-4-SA1

- Chủng loại: Van 4/2

- Nguồn cấp: 20.7-25.3V

- Công suất tiêu thụ: 1.2w

- Ứng dụng:  Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F7.034.100 -001/09 = 60Y319

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 

Liên hệ

Van điện từ M2.184.1111/05

- Tên SP: Van điện từ

- Tên SP: Van điện từ

- HMD-Nr: M2.184.1111/05

- OEM: MEBH-4/2-QS-4-SA1

- Chủng loại: Van 4/2

- Nguồn cấp: 20.7-25.3V

- Công suất tiêu thụ: 1.2w

- Ứng dụng:  Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F7.034.100 -001/09 = 60Y319

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Sensor 61.110.1691

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0180

Sensor 61.110.1591

Sensor 61.110.1571

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0189

Sensor 61.110.2311

Sensor 00.580.4162

Sensor 00.783.0395

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7491

Sensor 91.147.7451

Sensor 71.144.1121

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor C6.110.1111

Sensor C6.110.1121

Sensor C6.110.1122

Sensor C6.110.1112

Sensor C6.126.2021

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor 91.147.7461

Sensor 91.144.1121

Sensor C6.126.2031

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor F6.110.1010

Sensor 91.165.1621

Sensor 93.110.1321

Sensor F2.110.1391

Sensor F2.110.1371

Sensor F2.110.1341

Sensor 61.110.1371

Sensor 61.110.1391

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.783.0388A

Sensor 00.783.0675

sensor 61.110.1331

Sensor 61.110.1381/02

Sensor 61.110.032

Sensor 61.198.1553

Sensor 61.198.1563

sensor 68.110.1322

sensor 91.165.1621

sensor 91.165.1521

sensor 93.110.1321

Sensor 93.110.1331

Sensor C2.122.1311

Sensor C2.196.1676

Sensor F2.161.1421/02

Sensor F2.110.1311

sensor F2.110.1463

Sensor M2.161.1533

sensor M2.198.1563

Sensor M5.122.1311/05

sensor G2.110.1461

Sensor L2.110.1381

Sensor L2.110.1441/03

Sensor L2.110.1563

Sensor L4.110.1235

Sensor H2.110.1612

Sensor 00.783.0181

Sensor MV.030.123

M2.110.1422 Sensor

C3.147.1331 Sensor

C3.147.1341 Sensor

C3.147.1321 Sensor

C3.147.1351 Sensor

C3.147.1381 Sensor

C3.147.1391 Sensor

C3.147.1361 Sensor

C3.147.1311 Sensor

C4.721.050 / Gear

C4.721.054 /01 Gear

C4.721.055 / Gear

C4.721.056 / Gear

C4.721.057 /01 Gear

C4.721.060 /04 Washer

C4.721.063 / Bush

C4.721.072F/ Doctor blade cpl

C4.721.073 / Pin

C4.721.074 / Doctor blade

C4.721.075 / Doctor blade

C4.721.077F/ Doctor blade cpl

C4.721.078 /01 Screw

C4.721.091 / Doctor blade

C4.721.092 / Doctor blade

C4.721.106F/ Doctor blade

C4.721.709 / Diaphragm pump

C4.721.735 / O-seal

C4.721.736 / O-seal

C5.005.280 /02 Gear

C5.006.417 /01 Clamping eccentric

C5.006.431 /01 Clamping bolt

C5.006.522 / Compression spring DIN17223-Dr4,25

C5.006.907 / Axle-mounted disc

C5.006.919 /03 Thrust collar

C5.007.401 / Support

C5.012.012 /01 Bearing bolt

C5.012.085S/  Angle

C5.012.376 /01 Gasket OS

C5.012.376 /03 Gasket OS

C5.012.377 /01 Gasket DS

C5.012.377 /02 Gasket DS

C5.012.377 /03 Gasket DS

C5.013.402 /01 Stopper

C5.013.403 /01 Guide plate

C5.016.104 /01 Adjusting lever

C5.016.108 /01 Threaded bolt

C5.016.110 /01 Pin

C5.016.111 / Washer

C5.016.113 / Compression spring

C5.016.121 /03 Spindle

C5.016.142 / Chain guide

C5.016.143 / Sprocket wheel

C5.016.216 /01 Stud bolt

C5.016.223 / Eccentric

C5.016.231 /03 Bearing

C5.016.232 /02 Bearing OS

C5.016.240 / Support

C5.016.240 /03 Support

C5.016.250 / Intermediate gear

C5.016.271 / Roller shaft

C5.016.272 / Tilting lever

C5.016.281 / Roller shaft

61.127.1311/02
61.110.1342
61.110.1511
61.110.1521
91.165.1531
91.161.1311
91.161.1321
C2.161.1411
C2.161.1431
61.148.1312/02
61.122.1311/02
C3.147.1321/02
91.110.1371
71.178.1351
71.178.1352
61.110.1531/02
61.184.1291
61.110.1431/02
C7.170.0305/01
C7.170.0451/01
91.146.9213/02
91.146.9212/02
MV.050.037
91.146.9223/02
C5.016.667
91.144.6082/02
91.144.6141/02
81.186.1357
91.145.1131
C4.721.729
C5.721.504
91.378.312
81.186.3537
81.186.3537/01
C4.721.062S
C5.721.062S/01
MV.017.116 /02
C2.204.201/02
C4.204.201/02
91.145.3015
 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng