hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Van điện từ Crouzet 81513100
Van điện từ Crouzet 81513100
Van điện từ Crouzet 81513100
Van điện từ Crouzet 81513100

Van điện từ Crouzet 81513100

- Tên SP: Van điều áp

- Model: Crouzet 81513100

- Chủng loại:  3/2 NC monostable

- Áp lực làm việc: 3-8 bar

- Xuất xứ:  Crouzet - USA

Liên hệ

Crouzet 81513100    3/2 NC monostable

Crouzet 81513600   3/2 NO monostable

Crouzet 81513200    4/2 monostable

Crouzet 81516200    4/2 bistable

Crouzet 81516100    4/2 monostable

Cảm biến Crouzet

Cảm biến Crouzet FT-2500

Cảm biến Crouzet FT-7200

Cảm biến Crouzet CT-6520B

Cảm biến Crouzet GE-1200

Cảm biến Crouzet GE-1400

Cảm biến Crouzet HT-6100

Cảm biến Crouzet SE-1100

Cảm biến Crouzet SE-1200

Cảm biến Crouzet SE-1520

Cảm biến Crouzet SE-1620

Cảm biến Crouzet SE-2400

Cảm biến Crouzet  SE-2500

Cảm biến Crouzet  AP-981

Cảm biến Crouzet  CP-044

Cảm biến Crouzet  IP-280/2800

Cảm biến Crouzet  IP-292

Cảm biến Crouzet  IP-296

Cảm biến Crouzet  IP-3000A

Cảm biến Crouzet  IP-3100

Cảm biến Crouzet  LG-916

Cảm biến Crouzet  LG-9200

Cảm biến Crouzet  MP-9100/910

Cảm biến Crouzet  MP-981

Cảm biến Crouzet  OM-200/1200

Cảm biến Crouzet  VP-1210

Cảm biến Crouzet  VP-1220

Cảm biến Crouzet  VP-201

Cảm biến Crouzet  VP-202

Cảm biến Crouzet  HT-3100

Cảm biến Crouzet  HT-4100

Cảm biến Crouzet  HT-4200

Cảm biến Crouzet  HT-5100

Cảm biến Crouzet  HT-5200

Cảm biến Crouzet  HT-5500

Cảm biến Crouzet  HT-6100

Cảm biến Crouzet  SE-1100

Cảm biến Crouzet  SE-1200

Cảm biến Crouzet  SE-2400

Cảm biến Crouzet  SE-2500

Cảm biến Crouzet  TM-2110

Cảm biến Crouzet  TM-2120

Cảm biến Crouzet  TM-2130

Cảm biến Crouzet  TM-2140

Cảm biến Crouzet  TM-3100

Cảm biến Crouzet  AP-981

Cảm biến Crouzet  LG-916

Cảm biến Crouzet  LG-9200

Cảm biến Crouzet  MP-9100/910

Cảm biến Crouzet  MP-981

Cảm biến Crouzet  DG-525

Cảm biến Crouzet  EG-225

Cảm biến Crouzet  EG-225F

Cảm biến Crouzet  AA-830-1

Cảm biến Crouzet  AA-3300/3310

Cảm biến Crouzet  S-2000

Cảm biến Crouzet  ST-022

Cảm biến Crouzet  ST-044B

Cảm biến Crouzet  AX-5022 – RS-232C

Cảm biến Crouzet  IF-225-02P

Cảm biến Crouzet  IF-225-03

Cảm biến Crouzet  DG-1270

Cảm biến Crouzet  DG-2310-2

Cảm biến Crouzet  DG-3610

Cảm biến Crouzet  DG-4120

Cảm biến Crouzet  DG-4140

Cảm biến Crouzet  DG-4140E

Cảm biến Crouzet  DG-4340

Cảm biến Crouzet  DG-4240

Cảm biến Crouzet  DG-4280

Cảm biến Crouzet  DG-5100

Cảm biến Crouzet  GS-1513A

Cảm biến Crouzet  GS-1530A

Cảm biến Crouzet  GS-1613A

Cảm biến Crouzet  GS-1630A

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng