hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Van điện từ 1053894
Van điện từ 1053894
Van điện từ 1053894
Van điện từ 1053894
Van điện từ 1053894
Van điện từ 1053894

Van điện từ 1053894

- Tên SP: Van điện từ

- Model: Nordson 1053894

- Nguồn cấp: DC24V, 5.4W, 23 APM

- Cổng ren: G1/4 NPT

- Xuất xứ:  Nordson - USA

Liên hệ

 Van điện từ 1053894, DC24V, Nordson

 Van điện từ 1053894, DC24V, Nordson

 Van điện từ 1053894,

 Van điện từ 1053894 Nordson

Nordson 1053894 

Crouzet 81513100    3/2 NC monostable

Crouzet 81513600   3/2 NO monostable

Crouzet 81513200    4/2 monostable

Crouzet 81516200    4/2 bistable

Crouzet 81516100    4/2 monostable

Cảm biến Crouzet

Cảm biến Crouzet FT-2500

Cảm biến Crouzet FT-7200

Cảm biến Crouzet CT-6520B

Cảm biến Crouzet GE-1200

Cảm biến Crouzet GE-1400

Cảm biến Crouzet HT-6100

Cảm biến Crouzet SE-1100

Cảm biến Crouzet SE-1200

Cảm biến Crouzet SE-1520

Cảm biến Crouzet SE-1620

Cảm biến Crouzet SE-2400

Cảm biến Crouzet  SE-2500

Cảm biến Crouzet  AP-981

Cảm biến Crouzet  CP-044

Cảm biến Crouzet  IP-280/2800

Cảm biến Crouzet  IP-292

Cảm biến Crouzet  IP-296

Cảm biến Crouzet  IP-3000A

Cảm biến Crouzet  IP-3100

Cảm biến Crouzet  LG-916

Cảm biến Crouzet  LG-9200

Cảm biến Crouzet  MP-9100/910

Cảm biến Crouzet  MP-981

Cảm biến Crouzet  OM-200/1200

Cảm biến Crouzet  VP-1210

Cảm biến Crouzet  VP-1220

Cảm biến Crouzet  VP-201

Cảm biến Crouzet  VP-202

Cảm biến Crouzet  HT-3100

Cảm biến Crouzet  HT-4100

Cảm biến Crouzet  HT-4200

Cảm biến Crouzet  HT-5100

Cảm biến Crouzet  HT-5200

Cảm biến Crouzet  HT-5500

Cảm biến Crouzet  HT-6100

Cảm biến Crouzet  SE-1100

Cảm biến Crouzet  SE-1200

Cảm biến Crouzet  SE-2400

Cảm biến Crouzet  SE-2500

Cảm biến Crouzet  TM-2110

Cảm biến Crouzet  TM-2120

Cảm biến Crouzet  TM-2130

Cảm biến Crouzet  TM-2140

Cảm biến Crouzet  TM-3100

Cảm biến Crouzet  AP-981

Cảm biến Crouzet  LG-916

Cảm biến Crouzet  LG-9200

Cảm biến Crouzet  MP-9100/910

Cảm biến Crouzet  MP-981

Cảm biến Crouzet  DG-525

Cảm biến Crouzet  EG-225

Cảm biến Crouzet  EG-225F

Cảm biến Crouzet  AA-830-1

Cảm biến Crouzet  AA-3300/3310

Cảm biến Crouzet  S-2000

Cảm biến Crouzet  ST-022

Cảm biến Crouzet  ST-044B

Cảm biến Crouzet  AX-5022 – RS-232C

Cảm biến Crouzet  IF-225-02P

Cảm biến Crouzet  IF-225-03

Cảm biến Crouzet  DG-1270

Cảm biến Crouzet  DG-2310-2

Cảm biến Crouzet  DG-3610

Cảm biến Crouzet  DG-4120

Cảm biến Crouzet  DG-4140

Cảm biến Crouzet  DG-4140E

Cảm biến Crouzet  DG-4340

Cảm biến Crouzet  DG-4240

Cảm biến Crouzet  DG-4280

Cảm biến Crouzet  DG-5100

Cảm biến Crouzet  GS-1513A

Cảm biến Crouzet  GS-1530A

Cảm biến Crouzet  GS-1613A

Cảm biến Crouzet  GS-1630A

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng