hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Valve block 8001V13A131
Valve block 8001V13A131

Valve block 8001V13A131

- Tên SP: Bộ chhia khí

- Model: 80.01V13-A131

 OEM: IAV-45/2014

- Ứng dụng: Manroland R700

- Xuất xứ: Manroland - Germany

Liên hệ

Valve block

80.01V13-A131

- Tên SP: Bộ chhia khí

- Model: 80.01V13-A131

 OEM: IAV-45/2014

- Ứng dụng: Manroland R700

- Xuất xứ: Manroland - Germany

Valve block 80.01V13-A131

Valve block IAV-45/2014

Pneumatic Cylinder 80.10Q13-A038

Pneumatic Cylinder PD48709-0027

Sensor 80.37U44-A120

Sensor SWS-15/BE/MAN1.2B

Sensor 8037U443152

Sensor RK758/2.5

Circuit Board 16.86959-0001

Step motor 80.37M90-8125

Sensor 037U315144 

Sensor RK757/2.5, 1000

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng