hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Underlay sheet 86.010.321
Underlay sheet 86.010.321
Underlay sheet 86.010.321
Underlay sheet 86.010.321

Underlay sheet 86.010.321

- Tên SP: Underlay sheet

- HDM-Nr: 86.010.321

- Ứng dụng: Heidelberg SM52, SM74

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Underlay sheet 86.010.321  

Underlay sheet 86.010.321 

Sheet 86.010.321 

- Tên SP: Underlay sheet

- HDM-Nr: 86.010.321

- Ứng dụng: Heidelberg SM52, SM74

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

86.010.321 Underlay sheet

79.196.1933 Nozzle Gelb

5E.101.1325 Motor Carbon

M2.115.2411 Fan

M5.212.404 Bar

M5.625.421 Bearing housing

00.520.0955 Allen screw

M5.625.429 Strut

M5.625.430 Support

M5.212.406 Screen EN10130-DC01-A

M5.115.2432 Clamping bar

00.520.0841 Allen screw

M5.212.408 Screen DIN1541-Bl1 EN10130-DC01-A

00.520.2001 Allen screw

M2.115.2411 Fan SP74

00.580.0887 Cable tie TY272M-0 PA

00.540.0403 Spring pin

M6.115.1505 Row of fans cpl

00.520.2283 Grub screw

00.580.4000 Pull knob

00.520.1063 Allen screw

87.010.206F Spindle cpl

87.010.207 Spindle

87.010.204 Sleeve

66.010.358 Adjusting worm gear

03.010.199 Washer

00.510.0157 Spring washer

00.530.0257 Spring pin 

00.530.0288 Spring pin

03.010.057 Worm support

66.010.356 Guide block

87.010.208 Bearing

87.010.211 Collar

00.540.0064 Allen screw

86.010.320 Spacer plate

86.010.321 Spacer plate

86.010.323 Spacer plate

86.010.324 Spacer plate

87.010.207F Spindle cpl

87.010.207 Spindle

00.550.0004/    Needle bushing HK1512-AS1

00.550.0005/    Needle bushing HK1516-AS1

00.550.0006/    Needle bushing HK1612-AS1

00.550.0007/    Needle bushing HK1816-AS1

00.550.0008/    Needle bushing HK2016-AS1

00.550.0009/    Needle bushing HK2020-AS1

00.550.0012/    Needle bushing HK2820-AS1

00.550.0013/    Needle bushing HK3020-AS1

00.550.0014/01    Needle bushing HK3520-AS1

00.550.0015/    Needle bearing cage K  9x 12x10 TN

00.550.0025/    Needle bearing   NK 12/12

00.550.0027/    Needle bearing   NK 14/16ASR1

00.550.0029/    Needle bearing   NK 16/16ASR1

00.550.0030/    Needle bearing   NK 16/20ASR1

00.550.0032/    Needle bearing   NK 18/16ASR1

00.550.0033/    Needle bearing   NK 18/20ASR1

00.550.0035/    Needle bearing   NK 20/20ASR1

00.550.0038/    Needle bearing   NK 25/16ASR1

00.550.0039/    Needle bearing   NK 25/20ASR1

00.550.0040/    Needle bearing   NK 28/20ASR1

00.550.0042/    Needle bearing   NK 30/20ASR1

00.550.0043/    Needle bearing   NK 32/20ASR1

00.550.0050/    Radial packing ring  6003 AV

00.550.0051/    Radial packing ring  6005 AV

00.550.0052/    Radial packing ring  6006 AV

00.550.0053/    Radial packing ring  6201 AV

00.550.0057/    Needle bushing HK4520-AS1

00.550.0059/    Needle bushing HK1616-AS1

00.550.0060/    Needle bushing HK1212-AS1

00.550.0061/    Needle bearing   NK 22/16ASR1

00.550.0064/    Needle bearing   NK 28/30ASR1

00.550.0067/    Needle bushing HK1622-AS1

00.550.0070/    Axial needle bearing cage AXK 1528

00.550.0071/    Axial bearing disc  AS 1528

00.550.0076/    Needle bushing HK0810-AS1

00.550.0077/    Needle bushing HK0910-AS1

00.550.0083/    Needle bearing   NK 40/20ASR1

00.550.0085/    Needle bearing cage K 22x 26x17

00.550.0086/    Needle bushing HK2030-AS1

00.550.0096/02    Thrust cylindr. roller bear. F- 4346.03

00.550.0096/03    Thrust cylindr. roller bear. F- 4346.03

00.550.0097/    Needle bearing  RNA 49 07

00.550.0099/    Needle bearing   NK 30/30ASR1

00.550.0102/    Needle bushing HK0609-AS1

00.550.0104/    Needle bushing BK2020-AS1

00.550.0105/    Needle bushing HK2526-AS1

00.550.0112/    Needle bearing   NK 32/30ASR1

00.550.0113/    Needle bearing   NK 40/30ASR1

00.550.0117/    Needle bearing   NK 65/25ASR1

00.550.0119/    Needle bearing   NA 49 14C2

00.550.0122/    Needle bearing  RNA 49 05

00.550.0125/    Retainer ring SB130

00.550.0131/    Needle bearing  RNA 49 04.2RS

    Needle bearing RNA 49 04.2RS  Fa.INA

00.550.0134/    Retainer ring SW 60

00.550.0137/    Axle-mounted disc WS 81109

00.550.0138/    Thrust cylindrical roller bearing F9331

00.550.0142/    Thrust cylindr. roller bear. F- 6286

00.550.0148/    Rolling bearing F-12234

00.550.0150/    Cam follower KR 35x16x39,5

00.550.0154/    Gasket G 18x26x4

00.550.0182/    Gasket G 25x32x4

00.550.0189/    Gasket G 38x48x4

00.550.0191/    Needle bearing   NK 35/30ASR1

00.550.0195/    Axial needle bearing cage AXK 3552

00.550.0196/    Axial needle bearing cage AXK 4565

00.550.0197/    Axial needle bearing cage AXK 4060

00.550.0198/    Axial needle bearing cage AXK 5070

    sxial needle bearing cage AXK 5070

00.550.0199/    Axial needle bearing cage AXK 6590

00.550.0203/    Gasket G 30x40x4

00.550.0204/    Axial bearing disc  AS 4565

00.550.0211/    Axle-mounted disc WS 81110

00.550.0223/    Roller bearing cage K 81102TN

00.550.0224/    Bearing disc  LS 1528

00.550.0228/    Axial bearing disc  AS 3047

00.550.0229/    Gasket GR30x37x4

00.550.0247/    Axial needle bearing cage AXK 5578

 

 

   

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng