hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Transducer M8CT-56A-R
Transducer M8CT-56A-R
Transducer M8CT-56A-R
Transducer M8CT-56A-R
Transducer M8CT-56A-R
Transducer M8CT-56A-R
Transducer M8CT-56A-R
Transducer M8CT-56A-R

Transducer M8CT-56A-R

- Tên SP: Modul chuyển đổi tín hiệu

- Mã SP: M8CT-56A-R

- Measured Parameter : 0-5 AMP

- Power Supply : 24 VDC

- Input: AC0-5V

- Output Signal Type : VOLTAGE & CURRENT

- Output Signal : 1-5 VDC & 4-20MA

- Xuất xứ: M-SYSTEM - Japan

Liên hệ

Thương hiệu: M-System - Japan
Tags: M8CT-56A-R

SE,MSYSTEM Transducer M8CT-56A-R

- Tên SP: Modul chuyển đổi tín hiệu

- Mã SP: M8CT-56A-R

- Measured Parameter : 0-5 AMP

- Power Supply : 24 VDC

- Input: AC0-5V

- Output Signal Type : VOLTAGE & CURRENT

- Output Signal : 1-5 VDC & 4-20MA

- Xuất xứ: M-SYSTEM - Japan

C2.184.1071 Directional control valve

61.335.004 3/2-way valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 Directional control valve

C5.196.0450 Valve cpl

C5.196.0283 3/2-way valve

C5.196.0285 5/2-way valve

C5.196.0287 Double-pressure valve

00.580.1457 Ball valve

F7.335.002 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

00.580.6207 Regulating valve ZRV-12/0 -G3/8

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C8.806.011 Valve unit cpl

C8.806.021 Valve unit cpl

C8.806.031 Valve unit cpl

00.250.0667 Pressure relief valve WVN200-10F20

00.250.0668 4/2-way valve 161-140-074+XXX

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.081 Valve unit cpl

C2.335.082 Valve unit cpl

C2.335.083 Valve unit cpl

C2.335.084 Valve unit cpl

C2.335.085 Valve unit cpl

C2.335.086 Valve unit cpl

C2.335.087 Valve unit cpl

C2.335.088 Valve unit cpl

C2.335.089 Valve unit cpl

C2.335.090 Valve unit cpl

C2.335.091 Valve unit cpl

C2.335.092 Valve unit cpl

C2.335.093 Valve unit cpl

C2.335.094 Valve unit cpl

C2.335.095 Valve unit cpl

C2.335.096 Valve unit cpl

C2.335.097 Valve unit cpl

C2.335.098 Valve unit cpl

C2.335.099 Valve unit cpl

C2.335.101 Valve unit cpl

C2.335.102 Valve unit cpl

C2.335.103 Valve unit cpl

C2.335.104 Valve unit cpl

C2.335.105 Valve unit cpl

C2.335.106 Valve unit cpl

C2.335.108 Valve unit cpl

C2.335.012 Valve unit cpl

C2.335.014 Valve unit cpl

C2.335.018 Valve unit cpl

C2.335.020 Valve unit cpl

C2.335.024 Valve unit cpl

C2.335.026 Valve unit cpl

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.030 Valve unit cpl

C2.335.032 Valve unit cpl

C2.335.036 Valve unit cpl

C2.335.038 Valve unit cpl

C2.335.042 Valve unit cpl

C2.335.044 Valve unit cpl

C2.335.048 Valve unit cpl

C2.335.050 Valve unit cpl

C2.335.053 Valve unit cpl

C2.335.056 Valve unit cpl

C2.335.059 Valve unit cpl

C2.335.062 Valve unit cpl

C2.335.065 Valve unit cpl

C2.335.068 Valve unit cpl

C2.335.071 Valve unit cpl

C2.335.074 Valve unit cpl

M2.184.1131 4/2-way valve

M2.184.1141 Distributor

M2.184.1151 Distributor

M2.184.1161 Blind plate

F7.335.001 Cylinder/valve unit

F7.335.002 Cylinder/valve unit

00.580.4446 Safety valve

61.335.001 3/2-way valve

61.184.1191 Solenoid valve

L2.335.035 4/2-way valve

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C6.034.501F Pressure regulator

A4.335.001 Solenoid valve

G4.335.001 Pressure regulator

00.580.2102 Ms Ball valve G 1/4-3/3

87.335.002 Safety valve

00.580.4935 Check valve VNR-133M40-1/8F Ms

00.580.6777 Union joint 6-1/4 344063-00 PA/Ms

00.580.5011 Union joint KQ2L06-02S

91.145.1271 Sensor EMECH SWIT PRES

00.580.4566 Ball valve G1/2 Ms-vn

C3.043.228F Air-relief valve

C3.043.229F Air-relief valve

61.335.001 3/2-way valve

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

00.580.4043 Check valve

00.580.5028 Safety valve

C6.335.001 Reducing valve

L4.018.301F Valve cpl

F2.018.220 Valve

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 2/2-way valve

61.184.1191 Solenoid valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve RB-175-1/2

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 5/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng