hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Toothed belt Pulley F2.028.522
Toothed belt Pulley F2.028.522
Toothed belt Pulley F2.028.522
Toothed belt Pulley F2.028.522
Toothed belt Pulley F2.028.522
Toothed belt Pulley F2.028.522
Toothed belt Pulley F2.028.522
Toothed belt Pulley F2.028.522

Toothed belt Pulley F2.028.522

- Tên SP: Puly đai tải

- Mã HDM-Nr: F2.028.522

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg

Liên hệ

 

F2.028.522 Pulley for toothed belt

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F2.028.521 Drive shaft

00.520.0660   Bearing 6004-2RS

61.184.1051/02                  4/2-way valve 98.184.1051                                          

61.184.1311                        4/2-way valve, Φ4mm                                               

61.184.1311/02                  4/2-way valve, Φ4mm                                               

61.335.001/04                    3/2 Way valve                                   

61.335.004/                         3/2-way valve                                               

C6.302.502/01                    4/2-way valve 202 750/S6                                            

C6.302.502/04                    4/2-way valve                                   

C6.302.502/05                    4/2-way valve                                   

G2.334.001/06                   2/2 solenoid valve                                          

G2.335.491/01                   5/2-way valve                                   

G2.335.493/01                   5/2-way valve                                            

M2.184.1111/05               Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-4-SA             

M2.184.1121/05                Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA        

M2.184.1131/05                Valve MEBH-4/2-QS-6 SA                                       

MV.031.589/01                 2/2-way valve                                   

S9.184.1051/02                  4/2-way valve, 61.184.1051/02

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng