hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Toothed belt 00.580.5523
Toothed belt 00.580.5523
Toothed belt 00.580.5523
Toothed belt 00.580.5523

Toothed belt 00.580.5523

- Tên SP: Toothed belt

- HDM-Nr: 00.580.5523

- OEM: 

- Ứng dụng: Heidelberg CD74, XL105

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Toothed belt 00.580.5523

Toothed belt 00.580.5523

Belt 00.580.5523

Dây dai 00.580.5523

Dây đai tải 00.580.5523

Suction tape 00.580.5523

Tape 00.580.5523

00.580.5523 Toothed belt

00.580.5367 Toothed belt

00.580.5161 Toothed belt

00.580.4075 Gear

F2.028.558 Gear

00.530.0689 Cylinder bearing

00.530.0676 Cylinder bearing

F2.028.550 Adjustment lever

F2.028.553 Bearing bolt

F2.028.555 Hinge bolt

F2.028.552 Bearing bolt

F2.028.551 Pulley

00.510.0003 Washer

M2.015.806 Side plate DS

M2.015.807 Side plate OS

M2.015.810 Drive shaft

M2.015.811 Guide piece DS

M2.015.814 Pulley

M2.015.815 Pulley

M2.015.818 Clutch disc

00.580.5224 Coupling

M2.015.843 Flat belt

F4.514.501S Suction tape unit cpl

F4.514.505 Bearing bolt

00.520.2165 Grooved ball bearing

F4.514.509 Driving roller

F4.514.519 Guide roll

M2.015.880 Suction tape

00.580.7167 O-seal

00.580.6022  Toothed belt 250 S8M 1000

00.580.6009 Toothed belt 400 S8M 2048

00.580.6164 Toothed belt 400 S8M 2800

00.510.0095 Circlip

00.510.0123 Circlip

00.520.1488 Grooved ball bearing

F2.016.210 Stretching roller

F2.016.291 Eccentric bolt

00.510.0010 Washer

00.520.0419 Hexagon nut

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng