hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Thrust Bearing 00.550.0096
Thrust Bearing 00.550.0096
Thrust Bearing 00.550.0096
Thrust Bearing 00.550.0096
Thrust Bearing 00.550.0096
Thrust Bearing 00.550.0096
Thrust Bearing 00.550.0096
Thrust Bearing 00.550.0096

Thrust Bearing 00.550.0096

- Tên SP: Vòng bi tỳ

- HDM-Nr: 00.550.0096

- OEM: F-4346.1

- Kích thước: 110x130x25(mm)

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

Vị trí sử dụng: TKS 87.005.400 -004/05 = 15

- Xuất Xứ: INA - Germany

 

Liên hệ

Thrust Bearing 00.550.0096

- Tên SP: Vòng bi tỳ

- HDM-Nr: 00.550.0096

- OEM: F-4346.1

- Kích thước: 110x130x25(mm)

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

Vị trí sử dụng: TKS 87.005.400 -004/05 = 15

- Xuất Xứ: INA - Germany

Thrust Bearing Axial INA F-4346.1

Thrust Bearing 00.550.0096

Thrust Bearing 00.550.0096/03

Bearing 00.550.0096/03

平面推力滚子轴承00.550.0096

平面推力滚子轴承F-4346.1

 

S8.405.303F Bearing bushing DS

00.550.1307 Needle bearing rings

00.550.0125 Retainer ring

00.550.1273 Needle bearing cage

00.550.1274 Needle bearing cage

00.550.1275 Needle bearing cage

00.550.1276 Needle bearing cage

00.550.1277 Needle bearing cage

00.550.1278 Needle bearing cage

00.550.1279 Needle bearing cage

00.550.1280 Needle bearing cage

00.550.1281 Needle bearing cage

00.550.1282 Needle bearing cage

00.550.1283 Needle bearing cage

00.550.1284 Needle bearing cage

00.550.1285 Needle bearing cage

00.550.1286 Needle bearing cage

00.550.1287 Needle bearing cage

00.550.1288 Needle bearing cage

00.550.1289 Needle bearing cage

00.550.1290 Needle bearing cage

00.550.1291 Needle bearing cage

00.550.1292 Needle bearing cage

00.550.1293 Needle bearing cage

00.520.0291 Allen screw

00.510.0030 Spring washer

S8.011.017 Supporting disk

00.510.0175 Circlip

87.005.304F Gripper cam

00.550.1307 Needle bearing rings

87.005.304 Gripper cam

00.520.1207 Allen screw

00.520.0273 Allen screw

00.510.0290 Spring washer

81.034.004 Pressure intensifier

G5.335.009 Pressure intensifier

00.580.5101 Sound absorber

00.580.4467 Nipple

00.471.0082 Tube

00.580.4233 T-connection

61.184.1411 Sensor

61.184.1421 Sensor

61.184.1431 Sensor

61.184.1441 Proximity switch

F4.515.020F Stop shaft

00.580.6942 O-seal

00.500.0298 Tapered pin

00.580.1196 Lubrication-free bushing

00.540.1260 Straight pin

00.580.0937 Cable tie

00.530.0254 Spring pin

F4.515.020

F4.515.024 Swing arm

F4.515.025 Swing arm

F4.515.027 Distance washer

F4.515.123 Stop ring

00.540.1562 Countersunk screw

00.500.0633 Straight pin

F4.515.029 Cam follower

00.550.1658 Needle bushing HK1516-2RS-AS1

00.550.1809 Idler roller

F2.122.1312 Sensor

C6.315.701F Flange cpl

C6.315.707F Guiding sleeve cpl

00.520.0525 Grooved ball bearing

00.530.0245 Spring pin

01.006.082 Pin

03.015.073 Compression spring

C6.315.701 Flange DS

00.530.0447 Spring pin

C6.315.703 Housing

C6.315.705 Cover

C6.315.709F Spindle nut cpl

C6.315.712 Spindle

C6.315.708 Protective tube

C6.315.716 Gear

C6.315.710 Adjusting screw

C6.315.721 Support

C6.315.714 Rubber disc bellows

00.520.0623 Stud

61.144.1141 Servo-drive

91.145.3321 Connecting line

C9.014.099 Spacer piece

C4.372.601 Guide

C4.372.602 Guide

41.072.162 Guide plate

00.530.0191 Spring pin

00.550.0477 Flat cage FF-2515

91.209.202 Pull rail holder

6.072.132 Pin

00.520.1003 Bearing 

00.540.0268 Spring pin

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng