hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Giác hút chân không ZPT13BSJ10-B5-A10
Giác hút chân không ZPT13BSJ10-B5-A10
Giác hút chân không ZPT13BSJ10-B5-A10
Giác hút chân không ZPT13BSJ10-B5-A10

Giác hút chân không ZPT13BSJ10-B5-A10

- Tên SP: Tay hút chân không

- Model: ZPT13BSJ10-B5-A10

- Kích thước: 23mm, chưa tính núm hút và đầu nối

- Đường kính thân: A10, ren kết nối M5

- Kích thước núm hút: 13mm, 2 tầng

- Chủng loại: Thân tròn, có thể xoay

- Chất liệu: Thép mạ Niken

- Xuất xứ: Yiheda - China

Liên hệ

Giác hút chân không ZPT13BSJ10-B5-A10

Tay hút chân không ZPT13BSJ10-B5-A10

Núm hút chân không ZPT13BSJ10-B5-A10

SMC ZPT13BSJ10-B5-A10

Giác hút chân không B6-96M

Tay hút chân không B6-96M

Thanh nối B6-96M

ZTPJ - thân tròn có thể xoay được

có các đường kính từ 2 đến 125mm

ZPT10BSJ10-B5-A10

ZPT13BNJ10-B5-A10

ZPT13BSJ10-B5-A10

ZPT16BNJ10-B5-A10

ZPT16BSJ10-B5-A10

ZPT20BSJ10-B5-A10

ZPT20BNJ10-B5-A10

ZPT25BSJ10-B5-A10

ZPT25BNJ10-B5-A10

ZPT10BNJ10-06-A10

ZPT10BSJ10-06-A10

ZPT13BNJ10-06-A10

ZPT13BSJ10-06-A10

ZPT16BNJ10-06-A10

ZPT16BSJ30-06-A10

ZPT20BNJ10-06-A10

ZPT20BSJ10-06-A10

ZPT25BSJ10-B5-A10

ZPT25BNJ10-06-A10

ZPT40BNJ10-B5-A14

ZPT40BNJ10-B01-A14

ZPT06BGNJ10-04-A8

ZPT08BNJ6-B5-A8

ZTPK - loại thân lục lăng chống xoay

ZPTK10BSJ10-B5-A10

ZPTK13BNJ10-B5-A10

ZPTK13BSJ10-B5-A10

ZPTK16BNJ10-B5-A10

ZPTK16BSJ10-B5-A10

ZPTK20BSJ10-B5-A10

ZPTK20BNJ10-B5-A10

ZPTK25BSJ10-B5-A10

ZPTK25BNJ10-B5-A10

ZPTK10BNJ10-06-A10

ZPTK10BSJ10-06-A10

ZPTK13BNJ10-06-A10

ZPTK13BSJ10-06-A10

ZPTK16BNJ10-06-A10

ZPTK16BSJ30-06-A10

ZPTK20BNJ10-06-A10

ZPTK20BSJ10-06-A10

ZPTK25BSJ10-B5-A10

ZPTK25BNJ10-06-A10

ZPTK40BNJ10-B5-A14

ZPTK40BNJ10-B01-A14

ZPTK06BGNJ10-04-A8

ZPTK08BNJ6-B5-A8

ZTPJ - Loại thân tròn có thể xoay

ZPTJ10BSJ10-B5-A10

ZPTJ13BNJ10-B5-A10

ZPTJ13BSJ10-B5-A10

ZPTJ16BNJ10-B5-A10

ZPTJ16BSJ10-B5-A10

ZPTJ20BSJ10-B5-A10

ZPTJ20BNJ10-B5-A10

ZPTJ25BSJ10-B5-A10

ZPTJ25BNJ10-B5-A10

ZPTJ10BNJ10-06-A10

ZPTJ10BSJ10-06-A10

ZPTJ13BNJ10-06-A10

ZPTJ13BSJ10-06-A10

ZPTJ16BNJ10-06-A10

ZPTJ16BSJ30-06-A10

ZPTJ20BNJ10-06-A10

ZPTJ20BSJ10-06-A10

ZPTJ25BSJ10-B5-A10

ZPTJ25BNJ10-06-A10

ZPTJ40BNJ10-B5-A14

ZPTJ40BNJ10-B01-A14

ZPTJ06BGNJ10-04-A8

ZPTJ08BNJ6-B5-A8

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng