hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Swiveling lever DS cpl MV.039.504
Swiveling lever DS cpl MV.039.504
Swiveling lever DS cpl MV.039.504
Swiveling lever DS cpl MV.039.504

Swiveling lever DS cpl MV.039.504

- Tên SP: Má tỳ

- HDM-Nr: MV.039.504

Mã cũ: M4.010.031F

- Ứng dụng: Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng: TKS M2.010.000 -008/04-2

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Swiveling lever DS cpl MV.039.504

Swiveling lever DS cpl MV.039.504 

lever M4.010.031F

Má tỳ MV.039.504 

- Tên SP: Má tỳ

- HDM-Nr: MV.039.504

Mã cũ: M4.010.031F

- Ứng dụng: Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng: TKS M2.010.000 -008/04-2

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

MV.039.504 Swiveling lever DS cpl

M2.010.030F Swiveling lever DS cpl

M4.010.031F Swiveling lever DS cpl 

M2.010.033F Bearing plate OS cpl

M4.010.032F Bearing plate OS cpl

00.540.0462 Safety washer

M2.010.039 Guide pin

M2.010.088 Adjusting spindle

M2.010.038 Pin

00.530.0048 Belleville washer

00.530.0158 Spring pin

00.520.1698 Shim ring

00.540.0925 Safety washer

M2.010.069F Guide bar cpl

24.010.172 Compression spring

M2.010.072 Support

C5.016.232 Bearing OS

C5.016.229 Spacer piece

C5.016.234 Bearing DS

C5.016.225 Roller lever

00.550.0175 Needle bushing HK2220-AS1

C5.016.221 Sheet stop

03.010.151 Supporting roller

66.072.108 Tension spring

66.016.216 Roller lever

C5.016.216 Stud bolt

C5.016.227F Tube cpl

C8.010.216 Bearing bolt

C8.010.220 Cover plate

C8.010.218 Pin

00.550.0680 Needle bearing

S9.030.205 Bearing plate DS

00.600.0144 Lubricating nipple

00.550.0071 Axial bearing disc

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0435 Needle bushing HK1812-AS1

71.030.236 Pin

F7.017.329 Cable duct

F7.017.320 Stop plate

F7.017.321 Stop plate

F8.017.350S Cover plate

F7.817.325 Angle plate

F7.017.325 Cover plate

F7.817.323 Cover plate DS

F7.817.324 Cover plate OS

C3.011.130 Stop

C3.011.129 Stop

49.011.027N Smooth Tipped

63.102.3031 Filter cpl

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng