hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Supporting Roller 00.550.1139
Supporting Roller 00.550.1139
Supporting Roller 00.550.1139
Supporting Roller 00.550.1139

Supporting Roller 00.550.1139

- Tên SP: Vòng bi một chiều

- HDM-Nr: 00.550.1139

- OEM: NTN NATV17/3AS

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng:  TKS C5.012.400 -002/05 = 3

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Supporting Roller

00.550.1139

- Tên SP: Vòng bi một chiều

- HDM-Nr: 00.550.1139

- OEM: NTN NATV17/3AS

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng:  TKS C5.012.400 -002/05 = 3

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Supporting Roller 00.550.1139

Overrunning Clutch 00.580.4286

Bearing 00.580.4286

Bearing FKNS 6206-2RS

Bearring CSK30-P-C5

Stimber CSK30-P-C5

Board 00.781.2892

Flat module 91.144.5072

Driver Motor F4.105.1231

Bearing C5.016.412

Gear C8.007.513F

Casing 66.028.001F

Lever cpl 66.028.080F

00.580.2108 Cluth 

Cluth FKNS6206-2RS

bearings FKNS6206-2RS

Rod head MV.018.956

Sheet stop cpl DS C8.015.745F

Sheet stop cpl OS C8.015.746F

Sheet stop cpl MV.032.995

Circuit Board 00.785.0130

Flat module 00.783.0014

Flat module 00.781.2428

Flat module 00.781.4988

Circuit Board 00.785.0131

Circuit Board EAM-6P

Circuit Board EAM-1P

Circuit Board 00.781.3410

Circuit Board 00.785.0725

Circuit Board 00.785.1038

Flat module 00.785.0529

Flat module HRK4

Circuit Board 00.785.0505

Circuit Board 00.785.0820

Circuit Board LTM300-3 

LTM300-3 Circuit Board 00.785.0820

Flat module 00.785.0477  

Flat module 00.781.6794

Flat module LFM

Flat module 00.785.0549

Flat Module 00.785.1000

Flat Module EEM5

Module 00.785.0719

Module EXK400-24M

Module 00.785.0789

Module KID2 V305.0 

Module 00.785.0728

Module NT2000-1 

Flat module SEK2 

Flat module 00.785.0856

Module WDPM 00.785.0496

Flat module 00.785.0063

Flat module ZSK2

Flat module ZSK2 00.785.0063

Circuit Board EPM12 00.781.9274

Circuit Board 00.781.9274

Circuit Board EPM12

Flat Module MSK3 00.785.0640

Flat Module MSK3

Flat Module 00.785.0640

Flat module 00.785.0580

Flat module 00.785.0479

Flat module 00.785.0300

Flat module 00.785.0173

Flat module 00.785.0173/05

Power supply 00.783.0841

Flat Module 00.785.1132

Flat Module 00.782.0626

Module 00.785.1143

Circuit Board 00.781.3639

Circuit Boards 81.186.5325

Circuit Board 00.781.1874

Board DNK4 00.785.0333

Flat module 91.144.5031

Flat module 91.101.1011

Circuit Board 91.150.0051

Flat module 00.785.0412

Board SSK2 00.785.0405

Board 00.785.0405

Flat module 00.785.0249

Sensor 61.110.1494

Board 00.785.0584

Flat module 00.781.4068

Flat module 91.144.2171

Main Board 00.785.0244

Flat module 00.785.0213

Circuit Board 00.781.3634

Circuit Breaker 00.783.0242 

Cylinder L2.335.051

Flat Module 00.785.0300

Power supply unit 00.783.0503

Power supply 00.783.0133

Circuit Board 00.779.2839

Flat module 00.785.0548

Flat module 00.785.0749

Flat module 00.785.0500

Flat module 00.781.7079

Flat module 00.785.0750

Memory card 00.783.0632

Transformer 00.781.5191

Ink key motor 61.186.5311

Flat module 00.785.0842

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 91.110.1381

Sensor 71.145.1191

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor 00.783.0145

00.580.4753 Rotary tube

00.783.0669 Transformer

00.781.5191 Transformer

00.783.0632 Memory

00.580.4162 Sensor

00.783.0395 Sensor

00.785.0500 Flat module

00.785.1046 Flat module

00.785.0749 Flat module

00.785.0750 Flat module

00.785.0728 module

00.785.0548 Flat module

00.785.1185 Flat module

00.783.0503 Power supply unit

00.783.0504 Accumulator

00.783.0490 Power part

10.115.9400 Danger sign

CP.150.4512 Power supply unit

CP.091.941 Mounting plate

CP.147.0106 Clamping bar

00.785.1171 Module DIPM220-AI

00.785.1246 Module PDIM

00.785.0628 Flat module BKM2

00.785.1143 Module CDCM2

00.785.1237 Module CDCM1

00.785.1262 Flat module CDAB380-2

00.783.0841 Power supply

00.783.0921 Relay RT33L, DC 24V, 1S

00.785.0758 Flat module

00.785.1155 Flat module

00.785.1089 EPROM module

00.785.1373 Flat module

00.785.0735 Flat module

00.785.0640 Flat module

00.785.0728 Module

00.785.0722 Flat module

C2.146.5011 Computer plug-in unit

00.785.0702 Flat module

00.785.0758 Flat module

00.785.1155 Flat module

00.785.1089 module

00.785.1373 Flat module

00.785.0735 Flat module

00.785.0640 Flat module

00.785.0728 Module

00.785.0722 Flat module

M6.144.5011 Computer plug-in unit

00.785.0702 Flat module

00.785.1086 Module PDCM2

00.785.0860 Module LTM2-3000-S

00.785.0858 Module LTM2-1500-S

00.785.0857 Module LTM2-1500

00.785.0279 Module DSCM24

F2.147.1159 Clamping bar

F2.147.7270 Clamping bar

00.781.0849 Distance piece

00.785.1000 Flat module EEM5

00.785.0549 Flat module HIB

00.785.0477 Flat module LFM

00.785.0820 Flat module LTM300-3

00.785.1038 Module

00.785.0877 Flat module

M6.144.5011 Computer plug-in unit REE

M2.147.6001 Plug-in unit EHE2

M2.147.8001 Power part plug-in unit

M4.144.9011 Plug-in unit SSE

00.785.1000 Flat module EEM5

00.785.0011 Flat module TEM

M2.144.5041 Power module LTM 100W

00.785.0820 Flat module LTM300-3

00.785.1038 Module SCUB

M6.144.5011 Computer plug-in unit

M2.147.6001 Plug-in unit EHE2

C8.015.745F Sheet stop cpl

C8.015.748 Air-blast nozzle

C8.015.747 Connecting link

00.500.0143 Straight pin

00.540.0106 Countersunk screw

C8.015.746F Sheet stop cpl

C8.015.749 Air-blast nozzle

C8.007.513F Gear

91.007.514 Flanged bolt

C8.007.525 Distance sleeve

C8.007.522 Compression spring

00.540.0085 Tapered pin

C8.007.523 Compression spring

00.550.0247 Axial needle bearing AXK 5578

00.550.0390 Bearing disc

C8.007.921 Retention piece DS

C8.007.914 Pin

00.520.1833 Thrust ball bearing

00.550.0551 Retainer ring

C5.007.923 Support bar

C4.007.924 Distance pin

82.030.308 Distance pin

00.550.2027 Needle bearing NK25/20ASR1

C5.007.908 Pin DS

00.540.0028 Key

93.007.918 Stop

00.250.0123 Mounting clip

F2.105.1171 Servo-drive

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng