hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Support OS 71.010.077
Support OS 71.010.077
Support OS 71.010.077
Support OS 71.010.077

Support OS 71.010.077

- Tên SP: Ductor Shaft Levers 

- HDM-Nr: 71.010.077

- Ứng dụng: Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TTKS 82.010.000 -002/09-1.22

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Support OS 71.010.077 

Support OS 71.010.077 

Ductor Shaft Levers 71.010.077

- Tên SP: Ductor Shaft Levers 

- HDM-Nr: 71.010.077

- Ứng dụng: Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS 82.010.000 -002/09-1.22

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

MV.100.701

71.010.070F Ink vibrator shaft

71.010.075 Pin

00.530.0264 Spring pin

00.530.0310 Spring pin

71.010.083 Connecting link DS

00.540.0063 Allen screw

00.540.0389 Tapered pin

00.520.0376 Hexagon-head screw

00.530.0287 Spring pin

71.010.036 Washer

00.580.1213 Lubrication-free bushing

71.010.076 Support DS

00.600.0180 Lubricating nipple

73.010.086 Belleville washer

73.010.084 Clamping sleeve

00.520.0449 Grub screw

00.510.0100 Circlip

73.010.085 Adjusting nut

00.520.1223 Grub screw

71.010.096 Connecting link OS

00.250.0184 Flat gasket

00.530.0300 Spring pin

71.010.077 Support OS

F2.005.170 Compression spring

71.010.077 Support OS

71.010.077 Ductor Shaft Levers 

66.072.089F Sheet smoother cpl

66.891.001F Sheet smoother cpl

66.072.084F Sheet smoother cpl

C4.372.384F Separator spring OS

C4.372.383F Separator spring DS

66.072.080F Separator spring DS

66.891.003F Sheet smoother DS

66.891.004F Sheet smoother OS

66.072.082F Sheet smoother OS

00.580.4905 Wing screw

L4.002.001 Oil tube

00.250.0786 Hose line

00.479.0019 Oil tube

00.250.0959 Distributor

M2.002.171 Oil tube

M2.002.153 Stud bolt

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng