hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Support DS 71.010.308
Support DS 71.010.308
Support DS 71.010.308
Support DS 71.010.308
Support DS 71.010.308
Support DS 71.010.308

Support DS 71.010.308

Tên SP: Tai lô DS

- HDM-Nr: 71.010.308

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Support DS 71.010.308

Support DS 71.010.308

Support 71.010.308

Tai lô 71.010.308

Tên SP: Tai lô DS

- HDM-Nr: 71.010.308

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

71.010.308 Support DS

71.010.309 Support

71.010.310 Support OS

71.010.311  Support

00.520.0240 Allen screw

00.510.0370 Shim ring

00.510.0371 Shim ring

00.510.0105 Circlip

MV.062.400 

C4.007.923 Support bar

00.580.0021 Safety washer

93.007.915 Inner ring

00.550.0043 Needle bearing

C8.007.908 Gear DS

93.007.930 Guide plate

71.186.5172 Potentiometer

93.007.902 Motor bracket

82.030.308 Motor

C8.007.401 Support

61.110.1611 Sensor

M3.072.3135  Encoder 

G4.110.2581  Encoder 

F2.072.115 Bearing bracket OS

M3.072.313S Sleeve cpl

00.520.1143 Grooved ball bearing 6001-2RS

F2.072.112 Pulley

00.580.5994 Toothed belt 100S 3M 327

F2.072.111F Gear cpl

F2.072.114 Motor bracket EN1563-EN-GJS-400-15

F2.072.165 Bearing bracket DS

G2.144.1141 Servo-drive

G4.110.2581 Sensor

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng